Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 32 - 39 2020-01-31

Life Cycle Cost Analysis of Asphalt Roads: Case Study on Istanbul O3 Motorway
Asfalt Yolların Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi: İstanbul O3 Otoyolunda Uygulanması

İbrahim Altan Karahacıoğlu [1] , Adnan CORUM [2]


In our country, asphalt roads are the major investment costs. When making an investment decision, all activities carried out from the production of asphalt roads to the end of its life should be considered. Investment, maintenance & repair, and scrap values of the project should be calculated. In this study, life cycle cost analysis was performed by calculating the net present value of investment, maintenance & repair, and scrap costs of the top layer of Istanbul O3 motorway.

Ülkemizde, önemli yatırım maliyetlerin başında asfalt yollar gelmektedir. Yatırım kararı alırken, asfalt yolların imalatından, kullanım süresi sonuna kadar geçen süreçte yapılan tüm faaliyetler ele alınmalıdır. Projenin yatırım, bakım & onarım ve hurda değerleri hesaplanmalıdır. Bu çalışmada, İstanbul O3 otoyolunun üstyapısının, yatırım, bakım & onarım ve hurda maliyetlerinin net bugünkü değeri hesaplanarak yaşam döngüsü maliyet analizi yapılmıştır.

  • Akbulut, H., İçağa, Y., & Gürer, C. (2003). Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları. III Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4.Orhan, F., 2012, “Bitümlü Karışımlar Laboratuarı Çalışmaları”, KGM.ÖZTÜRK, E. A. (2004). Karayolu esnek üstyapi tasariminda yeni bir yöntem: yüksek performansli asfalt kaplama. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(2). ŞEVİK, S., & ESER, L. Y. (2016). Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. http://www.teknomaccaferri.com.tr/upload/sayfa/Yol-Alt-ve-Ust-Yapi-Guclendirme-Uygulamalari.pdfhttps://www.academia.edu/6551437/karayollar%C4%B1nda_%C3%BCst_yap%C4%B1 projelendirme_rehberi
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1480-868X
Author: İbrahim Altan Karahacıoğlu
Institution: Bayrampaşa Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3613-6607
Author: Adnan CORUM (Primary Author)
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2020

APA Karahacıoğlu, İ , Corum, A . (2020). Asfalt Yolların Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi: İstanbul O3 Otoyolunda Uygulanması. International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 32-39 . DOI: 10.29137/umagd.541442