Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 61 - 72 2020-01-31

Properties of Materials Used in Roller Compacted Concrete Mixtures
Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarında Kullanılan Malzemelerin Özellikleri

Ali MARDANİ [1] , Sultan Husein BAYQRA [2] , Süleyman ÖZEN [3] , Zia Ahmad FAQİRİ [4] , Kambiz RAMYAR [5]


In recent years, roller compacted concrete (RCC) technology has been widely used worldwide. RCC is preferred for dam and road construction because of its low cost and rapid placement. RCC has the same basic constituents and produced by using the same methods with conventional concrete. However, unlike conventional concrete, a lower amount of cement is used as well as being compacted by roller because of its dry consistency. In this work, general properties of the RCC and the properties of the materials used in their mixtures were mentioned. The type and usage amount of cement, aggregate gradation, water and mineral admixtures as materials that form the initial content of roller compacted concrete and affecting various properties of RCC were studied. In addition, the use and advantages of these materials in RCC applications around the world were mentioned.
Son yıllarda dünya genelinde silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) teknolojisi yaygın şekilde kullanılmaktadır. SSB, düşük maliyeti ve hızlı yerleştirilebilmesi nedeniyle baraj ve yol inşaatlarında tercih edilmektedir. SSB, normal betonla aynı temel bileşenlere sahiptir ve aynı yöntemler kullanılarak üretilir. Ancak, geleneksel betondan farklı olarak daha düşük miktarda çimento kullanılmasının yanı sıra kuru kıvamından dolayı silindirle sıkıştırılarak yerleştirilir. Bu çalışmada SSB’nin genel özelliklerinden ve karışımlarında kullanılan malzemelerin özelliklerinden bahsedilmiştir. SSB’lerin temel içeriğini oluşturan malzemelerden; çimentonun tipi ve kullanım miktarı, agrega gradasyonu, su ve SSB’nin çeşitli özelliklerini etkileyen mineral katkılar incelenmiştir. Bunun yanında, bu malzemelerin dünya üzerindeki SSB uygulamalarında kullanımlarından ve avantajlarından bahsedilmiştir.
 • Ağıralioğlu, N. (2005). Baraj Planlama ve Tasarımı, Cilt 2, Su Vakfı Yayınları, İstanbul , 259s.
 • Andriolo, F. R. (1998). The use of roller compacted concrete. Oficina de textos.
 • Andriolo, F.R., Polat, O. (2006). Beydağ Barajı Gövde İnşaatında Kullanılacak SSKD Agregası Raporu, İzmir, 17p.
 • ASTM C494/494M-99a, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete, Annual Book of ASTM Standarts.
 • Cao, C., Sun, W., & Qin, H. (2000). The analysis on strength and fly ash effect of roller-compacted concrete with high volume fly ash. Cement and concrete research, 30(1), 71-75.
 • Courard, L., Michel, F., & Delhez, P. (2010). Use of concrete road recycled aggregates for roller compacted concrete. Construction and building Materials, 24(3), 390-395.
 • Debieb, F., Courard, L., Kenai, S., & Degeimbre, R. (2009). Roller compacted concrete with contaminated recycled aggregates. Construction and Building Materials, 23(11), 3382-3387.
 • Erdoğan, T.Y. (2003). Beton, ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve İletisim A.S., 741s.
 • Gauthier, P. and Marchand J., (2005). Design and Construction of Roller Compacted Concrete Pavements in Quebec, the Association beton Québec (ABQ), The Cement Association of Canada (CAC), 111p.
 • Hansen, K.D. and Reinhardt, W.G. (1991). Roller Compacted Concrete Dams, McGraw-Hill, Inc., 298p.
 • Hashemi, M., Shafigh, P., Karim, M. R. B., & Atis, C. D. (2018). The effect of coarse to fine aggregate ratio on the fresh and hardened properties of roller-compacted concrete pavement. Construction and Building Materials, 169, 553-566.
 • Horzum U., (2009). Silindirle sıkıştırılmış betonun basınç dayanımının hızlandırılmış deney yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Mehta P.K. and Monteiro P.J.M. (2006). Concrete Microstructure, Properties, and Materials, Third Editon, McGraw-Hill, 659p.
 • Mindness, S., Young J.F. and Darwin D. (1981). Concrete, Second Edition, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ 07458, 543p.
 • Özkan, Ö. (2006). Çelikhane ve yüksek Fırın Cürufu Katkılı Portland Çimentosunun Özellikleri, _MO Teknik Dergi, 257: 3893-3902.
 • PCA, (2006). Portland Cement Association, Production of Roller Compacted Concrete.
 • Piggott, R. W., (1999). Roller Compacted Concrete Pavements, A Study of Long Term Performance, Portland Cement Concrete – Research & Development RP366.01P, 62p.
 • Postacıoğlu, B. (1986). Beton, Bağlayıcı Maddeler, Agregalar Cilt-1.
 • Rao, S. K., Sravana, P., & Rao, T. C. (2016). Investigating the effect of M-sand on abrasion resistance of roller compacted concrete containing GGBS. Construction and Building Materials, 122, 191-201.
 • Sun, W., Liu, J., Qin, H., Zhang, Y., Jin, Z. and Qian, M., (1998). Fatigue Performance and Equations of Roller Compacted Concrete with Fly Ash, Cement and Concrete Research, 28(2): 309-315.
 • Tokyay M., Erdo_du K. (2001). Cüruflar ve Cüruflu Çimentolar, TÇMB AR-GE Enstitüsü, Ankara.
 • U.S. Department of the Interior BR .(1987). Guidelines for Designing and Constructing Roller-compacted Concrete Dams, ACER Technical Memorandum no.8, U.S. Deptt. Of Interior, Bureau of Reclamation, USA, 86p.
 • US Army Corps of Engineers (USACE), (2000). Roller Compacted Concrete, Engineer Manual, EM 1110-2-2006, 56p.
 • Vahedifard, F., Nili, M., & Meehan, C. L. (2010). Assessing the effects of supplementary cementitious materials on the performance of low cement roller compacted concrete pavement. Construction and Building Materials, 24(12), 2528-2535.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0326-5015
Author: Ali MARDANİ (Primary Author)
Institution: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6889-2584
Author: Sultan Husein BAYQRA
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5522-427X
Author: Süleyman ÖZEN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9690-9355
Author: Zia Ahmad FAQİRİ
Institution: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2200-2691
Author: Kambiz RAMYAR
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK 1001 Projesi
Project Number 217M408
Thanks Bu çalışma TUBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Proje numarası: 217M408) ve AYP(MH)-2016/16 nolu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi kapsamında desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : January 31, 2020

APA Mardani̇, A , Bayqra, S , Özen, S , Faqi̇ri̇, Z , Ramyar, K . (2020). Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarında Kullanılan Malzemelerin Özellikleri . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 61-72 . DOI: 10.29137/umagd.569501