Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 292 - 299 2020-01-31

Seasonal Condensation Analysis in Heated Spaces Based on Indoor and Outdoor Temperatures
Isıtılan Mekanlarda İç ve Dış Ortam Sıcaklıklarına Bağlı Mevsimsel Yoğuşma Analizi

İbrahim UZUN [1]


Besides the porosity, density and thermal conductivity of thermal insulation materials, the most important property related to condensation is vapor diffusion resistance. Although most of the materials appear to be impermeable to solid and vapor diffusion, almost all of them have vapor permeability. Vapor permeability can also vary considerably from material to material. These differences cause positive or negative effects when considered together with the materials they are used together in the wall. The vapor diffusion resistance of the Insulation Materials shows that the vapor in the air passes more or less. In this study, insulation materials EPS, MW, GC are used as defined in Turkish Standards (TS) 825 standard. If the internal room temperatures change, the pressure changes within the wall are shown. The internal temperatures studied are 25°C, 20°C, 15°C, 10°C and 5°C. Taking into consideration the annual climate data, January calculations for Ankara are given in tables and graphs. As the equilibrium occurs with the outdoor environment at low temperatures, it was observed that the pressure values were high and the pressure values were low at high indoor temperatures. It has been observed that condensation may occur between the building components as the indoor temperature rises.

Isı yalıtım malzemelerinin gözeneklilik, yoğunluk ve ısıl iletkenlik yanında yoğuşma ile ilgili en önemli özelik buhar difüzyon direncidir. Malzemelerin birçoğu katı ve buhar difüzyonu açısından geçirimsiz malzemeler gibi görünseler de neredeyse hepsi buhar geçirgenliğine sahiptirler. Buhar geçirgenliği de malzemeden malzemeye ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar yapı içerisinde beraber kullanıldıkları malzemelerle beraber düşünüldüğünde olumlu veya olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Yalıtım Malzemelerinin buhar difüzyon dirençleri hava içerisindeki buharının az ya da çok geçtiğini göstermektedir.  Bu çalışma ile yalıtım malzemelerinden EPS, MW, GC kullanılarak Türk Standartları(TS) 825 standardı içerisinde tanımlanan şekliyle inceleme yapılmıştır. İç sıcaklıkların değişmesi halinde duvar içerisindeki basınç değişimleri gösterilmiştir. Çalışılan iç sıcaklıklar 25°C, 20°C, 15°C, 10°C ve 5°C şeklindedir. Yıllık iklim verileri dikkate alınarak Ankara ili ocak ayı hesaplamaları tablo ve grafiklerle verilmiştir. Düşük sıcaklıklarda dış ortamla denge oluştuğundan basınç değerlerinin yüksek ve yüksek iç ortam sıcaklıklarında ise basınç değerlerinin düşük çıktığı görülmüştür. İç ortam sıcaklığı yükseldikçe yapı bileşenleri arasında yoğuşmaların olabileceği görülmüştür

  • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2009,Türkiye Enerji Raporu 2009, Ankara.
  • Bademoğlu A.H., Canbolat A.S. ve Kaynaklı Ö.”Bina Dış Duvarlarında Yoğuşma Dikkate Alınarak Gerekli Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi”,Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 2018.
  • Türk Standartları, 2013, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları.
  • Böke B., “Yüzeyde Yoğuşma Problemi”, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,8-11 Nisan, 2015, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9725-2009
Author: İbrahim UZUN (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2020

APA Uzun, İ . (2020). Isıtılan Mekanlarda İç ve Dış Ortam Sıcaklıklarına Bağlı Mevsimsel Yoğuşma Analizi. International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 292-299 . DOI: 10.29137/umagd.642154