Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 337 - 348 2020-06-30

Comparative Statistical Analysis of Two Different Methods for Risk Assessment in Chemical Research Laboratory
Kimyasal Araştırma Laboratuvarı Risk Değerlendirmesi İçin İki Farklı Metodun İstatistiksel Analizi

Derya USANMAZ [1] , Ercan KÖSE [2]


In this study, Fine-Kinney and L-Type (5x5) Matrix risk analysis methods were used for the research laboratory of a major university. Due to the fact that the risk assessment environment is a laboratory, different materials are constantly being studied. Working methods and techniques, type, level, dose and exposure times of the chemicals used may vary. This requires re-identification of hazards and risks for each new experimental study. It is of great importance to determine the dangerous situation and dangerous actions with risk assessment, to establish the importance ranking and to determine the corrective and preventive actions to be decided. All of these processes were considered in our study and the results of the risk analysis were compared by applying the Cohen Kappa statistical method. As a result of the statistical analysis, the Fine-Kinney method, which is effective in terms of being preferred especially in hazardous and very dangerous sectors, came to the fore with its positive aspects.

Bu çalışmada önemli bir üniversitemizin kimyasal maddelerle çalışma yapılan araştırma laboratuvarı için Fine-Kinney ve L Tipi (5x5)Matris risk analiz metotları kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılan ortamın laboratuvar olması nedeniyle sürekli farklı materyallerle çalışma yapılmaktadır. Çalışma yöntem ve teknikleri, kullanılan kimyasal maddelerin türü, düzeyi, dozu, maruziyet süreleri değişiklik gösterebilmektedir. Bu durum her yeni deneysel çalışma için tehlike ve risklerin yeniden belirlenmesini gerektirmektedir. Risk değerlendirme ile tehlikeli durum ve tehlikeli hareketlerin belirlenmesi, önem sıralamasının oluşturulması, karar verilecek düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Çalışmamızda bu süreçlerin tamamı göz önünde bulundurulmuş ve risk analizi sonuçları Cohen Kappa istatistiksel metodu uygulanarak karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz sonucunda özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde tercih edilmesi bakımından etkin olan Fine-Kinney metodu pozitif yönleriyle ön plana çıkmıştır.

  • Bekdemir, E., & Erçetin, R. (2018). Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı bildiri kitabı içinde (ss.331-342). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • Bıkmaz Bilgen, Ö., & Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar Arası Güvenilirlik Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, 8(1), 63-78.
  • Birgören, B. (2017). Fine Kinney Risk Analizi Yönteminde Risk Faktörlerinin Hesaplama Zorlukları ve Çözüm Önerileri, International Journal of Engineering Research and Development, 9(1), 19-25.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. Resmi Gazete, 28512. Ankara.
  • Erzurumluoğlu, K., Köksal, K.N., & Gerek, İ.H. (2015). İnşaat Sektöründe Fine-Kinney Metodu Kullanılarak Risk Analizi Yapılması, 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 137–146.
  • Okumuş, D., & Barlas, B. (2016). Gemi İnşaati Sektöründe 5x5 Analiz Matrisi ve Fine-Kinney Yöntemlerinin Uygulamalı Bir Karşılaştırılması. GMO, 204–205, 95–106.
  • Yiğit, Ö. (2015). Yem Üretim Proseslerinde Üç Farklı Risk Değerlendirme Metodunun Uygulanması ve Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • Zaloğlu, D.I. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Fosil Lokalitesinde Fıne Kınney Metodu ile Risk Değerlendirmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Başkent Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4296-7191
Author: Derya USANMAZ (Primary Author)
Institution: MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9814-6339
Author: Ercan KÖSE
Institution: Tarsus Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Usanmaz, D , Köse, E . (2020). Kimyasal Araştırma Laboratuvarı Risk Değerlendirmesi İçin İki Farklı Metodun İstatistiksel Analizi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 337-348 . DOI: 10.29137/umagd.606402