Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 479 - 491 2020-06-30

Assessment of the Quality of Websites with AHP-MULTIMOORA
Web Sitesi Kalitesinin MULTIMOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Aşır ÖZBEK [1]


With the rapid development of information technologies, websites have become indispensable for trade. Websites are the platforms where the first interaction between the vendor and the customer takes place. Customers obtain basic information on the company primarily from the website of the related company. Considering the influence of the websites on the customers, it is not difficult to understand that the quality of these websites is very important. It seems that there are many different methods used in the assessment of the quality of websites, and there can be many factors affecting each other in this assessment process. This study deals with the quality of websites of companies operating in the logistics field. Two multi-criteria decision making (MCDM) methods, the analytical hierarchy process (AHP) in the determination of the weights of the criteria and MULTIMOORA method in the assessment of the websites of the companies, were conducted in the study. The study has demonstrated that the integral usage of the two methods in the evaluation of the websites of logistics companies can be useful. This work can contribute to the literature as it may help software companies design better websites and also the researchers better understand the website evaluation problem theoretically

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesine paralel olarak web siteleri ticaretin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Web siteleri, satıcı ile müşterinin etkileşimin gerçekleştiği ilk platformlar olmaktadır. Müşteriler, işletme hakkında temel verileri öncelikle ilgili işletmelerin web sitelerinden elde etmektedirler. Web sitelerinin müşterilerin üzerinde oluşturduğu etki düşünüldüğünde, bu sitelerin kalitesinin çok önemli olduğu anlaşılabilir. Web sitelerinin kalitesinin değerlendirilmesine yönelik olarak çok farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Web sitelerinin kalitelerini değerlendirmede birbirlerini etkileyen birçok faktörün sürece dâhil olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile lojistik alanında faaliyete bulunan firmaların web sitelerinin kalitesi çok kıstaslı karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve MULTIMOORA yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Belirlenen kıstasların ağırlıkları AHS, firmaların web sitelerinin değerlendirilmesi ise MULTIMOORA yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma; lojistik firmaların web sitelerinin değerlendirilmesinde iki yöntemin bütünleşik olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışma; yazılım firmalarının daha kaliteli web siteleri tasarlayabilmeleri ve araştırmacıların ise web sitesi değerlendirme problemini teorik olarak daha iyi kavrayabilmeleri açısından literatüre katkı sağlamaktadır.

 • Akıncılar, A., & Dağdeviren, M. (2014). A Hybrid Multi Criteria Decision Making Model To Evaluate Hotel Websites, International Journal of Hospitality Management, 36, 263-271.
 • Alptekin, N., Hall, E. E., & Sevim, N. (2015). Evaluation Of Websites Quality Using Fuzzy TOPSIS Method, International Journal of Academic Research in Business And Social Sciences, 5(8), 221-242.
 • Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2006). The Moora Method And Its Application To Privatization in A Transition Economy, Control And Cybernetics, 35(2), 445-469.
 • Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2010). Project Management By MULTIMOORA As An Instrument For Transition Economies, Technological And Economic Development of Economy, (1), 5-24.
 • Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2012). Robustness Of MULTIMOORA, A Method For Multi-Objective Optimization, Informatica, 23(1), 1-25.
 • Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2013). Multi-Objective Decision Making With A Large Number Of Objectives. An Application For Europe 2020, International Journal of Operations Research, 10(2), 67-79.
 • Büyüközkan, G., Çifçi G., & Güleryüz, S. (2011). Strategic Analysis of Healthcare Service Quality Using Fuzzy AHP Methodology, Expert Systems With Applications, 38, 9407–9424.
 • Büyüközkan, G., & Güleryüz, S. (2016). Lojistik Firma Web Sitelerinin Performanslarının Çok Kriterli Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(4), 889-902.
 • Chakraborty, S. (2011). Applications Of The Moora Method For Decision Making In Manufacturing Environment, The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 54(9), 1155-1166.
 • Cheng, Y.H. (2011). Evaluating Web Site Service Quality in Public Transport, Evidence From Taiwan High Speed Rail, Transportation Researchpart C, 19, 957–974.
 • Chıang, C., Lee, C. C., & Tzeng, G. H. (2009). A Non-Additive Model For The Evaluation Of Portal Website Service Quality, Journal Of The Chinese Institute Of Industrial Engineers, 26(5), 355-366.
 • Chou W.C., & Cheng Y.P. (202). A Hybrid Fuzzy MCDM Approach For Evaluating Website Quality Of Professional Accounting Firms, Expert Systems With Applications, 39, 2783–2793.
 • Dey, B., Bairagia, B., Sarkarb, B., & Sanyal, S. (2012). A MOORA Based Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approach For Supply Chain Strategy Selection, International Journal Of Industrial Engineering Computations, 3, 649–662.
 • Dündar, S., Ecer, F., & Özdemir, Ş. (2007). Fuzzy TOPSIS Yöntemi İle Sanal Mağazaların Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 287-305.
 • Ecer, F. (2014). A Hybrid Banking Websites Quality Evaluation Model Using AHP And COPRAS-G, A Turkey Case, Technological And Economic Development Of Economy, 20(4), 758-782.
 • Ecer, F. (2018). An Integrated Fuzzy AHP And ARAS Model To Evaluate Mobile Banking Services, Technological And Economic Development Of Economy, 24(2), 670-695.
 • Gadakh, V. S. (2011). Application Of MOORA Method For Parametric Optimization Of Milling Process, International Journal Of Applied Engineering Research, Dindigul, 1(4), 743-758.
 • Kaya, T., & Kahraman, C. (2011). A Fuzzy Approach To E-Banking Website Quality Assessment Based On An Integrated AHP-ELECTRE Method, Technological And Economic Development Of Economy, 17(2), 313-334.
 • Kuo, Y., Yang, T, & Huang, G.W. (2008). The Use Of Grey Relational Analysis In Solving Multiple Attribute Decision-Making Problems, Computers & Industrial Engineering, 55, 80-93.
 • Lambert, D. M., James R. Stock, Lisa M. Ellram (1998). Fundamentals Of Logistics Management, Usa, Irwin -Hill.
 • Lian, T., Yu, C., Wang, Z., & Hou, Z. (2017). The Evaluation Study On Tourism Websites, From The Perspective Of Triangular Intuitionistic Fuzzy Multiple Attribute Group Decision Making, Journal Of Applied Statistics, 44(16), 2877-2889.
 • Mandal, U. K., & Sarkar, B. (2012). Selection Of Best Intelligent Manufacturing System Under Fuzzy MOORA Conflicting MCDM Environment, International Journal Of Emerging Technology And Advanced Engineering, 2(9), 301-310.
 • Özbek, A. (2015a). Akademik Birim Yöneticilerinin MOORA Yöntemiyle Seçilmesi, Kırıkkale Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38, 1-18.
 • Özbek, A. (2015b). Efficiency Analysis Of Foreign-Capital Banks in Turkey By OCRA and MOORA, Research Journal Of Finance And Accounting, 6(13), 21-30.
 • Özbek, A. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel İle Problem Çözümü. Ankara, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
 • Özbek, A., & Eren, T. (2013). Multiple Criteria Decision Making Methods For Selecting Third Party Logistics Firms, A Literatur Review, Sigma, 31, 178-202.
 • Özbek, A., & Erol, E. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci Ve VIKOR Yöntemleriyle İşgören Seçimi, Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 93-108.
 • Özbek, A., & Engür, M. (2018). EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 417-429.
 • Özgüven, N. (2012). PROMETHEE Sıralama Yöntemi İle Özel Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 195-201.
 • Saaty, T. L. (1994). Fundamentals Of Decision Making And Priority Theory With The Analytical Hierarchy Process. Pittsburg, Rws Publ.
 • Stanujkic, D. & Jovanovıc, R. (2012). Measuring A Quality Of Faculty Website Using ARAS Method, Contemporary Issues In Business, Management And Education, Issn 2029-7963/Isbn 978-609-457-323-1 Doi, 10.3846/Cibme.2012.45.
 • Stanujkic, D., Magdalınovıc, N., Stojanovıc, S., & Jovanovıc, R. (2012). Extension Of Ratio System Part Of MOORA Method For Solving Decision-Making Problems With Interval Data, Informatica, 23(1), 141-154.
 • Tdk (2018), Http, //Www.Tdk.Gov.Tr/(Erişim Tarihi, 10.07.2018).
 • Tsai, W. H., Chou, W. C., & Leu, J. D. (2011). An Effectiveness Evaluation Model For The Web-Based Marketing Of The Airline Industry, Expert Systems With Applications, 38(12), 15499-15516.
 • Tsai, W.H., Chou, W.C., & Laı, C.W. (2010). An Effective Evaluation Model And Improvement Analysis For National Park Websites, A Case Study Of Taiwan, Tourism Management, 31, 936–952.
 • Wahyuningrum, T., Rokhman, N., & Musdholifah, A. (2017). Algorithm Comparison Performance In Assessing The Quality Of University Websites, In New Media Studies (Conmedıa), 2017 4th International Conference On (Pp. 19-24). IEEE.
 • Wu, H. H. (2006). A Comparative Study Of Using Grey Relational Analysis In Multiple Attribute Decision Making Problems, Quality Engineering, 15(2), 209-217.
 • Zaim, H., Ramdani, M., & Haddi, A. (2016). Multi-Criteria Analysis Approach Based On Consumer Satisfaction To Rank B2c E-Commerce Websites, In Intelligent Systems, Theories And Applications (Sıta), 2016 11th International Conference On (Pp. 1-6). IEEE.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2753-5147
Author: Aşır ÖZBEK (Primary Author)
Institution: Kırıkkale Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Özbek, A . (2020). Web Sitesi Kalitesinin MULTIMOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 479-491 . DOI: 10.29137/umagd.659595