Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 388 - 395 2020-06-30

Alüminyum Esaslı Taşıt Jantlarının TIG Kaynak Yöntemi ile Tamiri Sonrası Kaynak Bölgesinin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Investigating the Mechanical and Microstructural properties of Aluminium based Alloy Wheel Rims after TIG Welding Repair

Aziz Barış BAŞYİĞİT [1]


Dünyada olduğu üzere, Ülkemizde de motorlu taşıt sayısı her geçen gün artmaktadır. Binek taşıtlar başına en az 4 adet tekerleğin kullanılması gerçeğinden hareketle istatistiksel olarak yaşanan trafik kazalarındaki artışlar araçların çeşitli aksamlarında yüksek bir maliyetle zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca mevcut yol koşulları da göz önüne alındığında kazalar taşıtların tekerlekleri başta olmak üzere lastiklerin zarar görmesinin yanı sıra jantların da eğilmelerine çatlamalarına ve hatta kırılmalarına yol açmaktadır. Göze hoş görünmelerinin yanında mekanik dayanım değerlerinin ağırlıklarına göre tatminkar sonuçlar sunduğu Alüminyum esaslı alaşımlardan üretilen jantlar mevcut yol koşullarında bahse konu nedenlerle deformasyona uğramakta ve oto lastik tamircileri tarafından doğrultma işlemine tabi tutulmakta ve hatta bazen kaynak edilmektedir. Alüminyum esaslı motorlu taşıt jantlarının ilk satın alış maliyetinin yüksek olması nedeniyle tamir edilebilmektedirler. Bu sebeple, kaynaklı tamir sonrası kaynak bölgelerinin mukavemet yeterliliklerini karşılama durumları bu proje ile sorgulanabilir ve değerlendirilebilir hale geleceği hedeflenmiştir. Bu amaçla; alüminyum esaslı taşıt jantlarının TIG kaynak işlemi sonrası kaynak bölgesinin mekanik ve mikroyapısal özellikleri incelenmiştir. TIG kaynak işlemi sonrasında ana malzeme ile kaynak metalinin yakın karakterde mikroyapılara sahip olduğu ve mikrovikers sertlik tarama sonuçlarının bölgesel olarak yaklaşık yakın değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Alüminyum alaşımlı jantların muhtemel deformasyonları sonrasında TIG kaynak yöntemi ile tamir edilebileceği anlaşılmıştır.
The quantity of motor vehicles is increasing in our country as also seen in the world. From the fact that usage of minimum 4 wheels per a motor vehicle, increasing traffic accidents results by deformation of vehicles parts especially wheels in economic considerations. As nowadays road conditions taken into account, the accidents damage especially tires, wheels and deform the rims and even can break them. The rims that produced from aluminium based alloys that presents a nice view and also maintains satisfactory mechanical values versus their weights are deformed by customary road conditions are being unbended and even welded by automobile wheel repairers. Because of the aluminium based alloy made motor vehicles wheel rims are too expensive to buy, they may be repaired. Hence; the aim of this research will be helpfull in determining and questioning whether qualification of their strength properties is adequate or not after the rims have been repaired by welding. For this purpose in this study; mechanical and microstructural properties of weld metal of motor vehicles Aluminium based alloy wheel rims were investigated after TIG welding. The microstructures of base and weld metals are determined to be in close structure and microvickers hardness test results are also in near values between each other regionally. Aluminium bases alloy wheel rims can be repaired by TIG welding after deformation of them.
 • Ashok K. Srivastava, and Ashutosh Sharma. (2017). “Advances in Joining and Welding Technologies for Automotive and Electronic Applications.” American Journal of Materials Engineering and Technology, vol. 5, No; 1 7-13. doi: 10.12691/materials-5-1-2
 • A. Şık, M. Önder, M. S. Korkmaz, (2015). Taşıt jantlarının yapısal analiz ile yorulma dayanımının belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C, Tasarım ve Teknoloji, 3(3), 565-574.
 • A. Tajiri, Y. Uematsu, T. Kakiuchi, Y. Suzuki. (2015). Fatigue crack paths and properties in A356-T6 aluminum alloy microstructurally modified by friction stir processing under different conditions, Frattura ed Integrità Strutturale, 34, 347-354; doi: 10.3221/IGF-ESIS.34.38
 • EN ISO 9015-2, (2016). Metalik malzeme kaynaklarında tahribatlı deneyler-Sertlik deneyi-Kısım 2: Kaynaklı birleştirmelerde mikro-sertlik deneyi,
 • George F, Vander Voort; (2004). Metallography and Microstructures, ASM Metals Handbook Volume 9, ASM International,
 • http://newagain.co.uk/contact-menu/alloy-wheel-refurbishment-00.htm ; (erişim tarihi:06.02.2020).
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27640 (erişim tarihi:06.02.2020).
 • K. H. Borase, E.R. Deore, (2016). Fatique failure analysis of rim, International Research Journal of Engineering and Technology, Vol. 03 Issue: 08, p.775-782.
 • Larsson, J.K. (2003). Overview of joining technologies in the automotive industry, Welding Research Abroad. 49. 29-45.
 • L. Wang, Y. Chen, C. Wang, Q. Wang; (2011). Fatigue Life Analysis of Aluminum Wheels by Simulation of Rotary Fatigue Test Journal of Mechanical Engineering 57-1, 31-39, doi:10.5545/sv-jme.2009.046.
 • Mehmet Yener Akdoğan, Emre Esener, Süphan Ercan, Mehmet Fırat, 26 – 27 Mayıs (2014). Disk Tipi Bir Jantın Köşeleme Yorulma Davranışının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi, OTEKON’2014, 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi BURSA.
 • Mohammed A. Omar; (2011). The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes, Automotive Joining, Chapter3, p.117, John Wiley & Sons Ltd.
 • P. Ramamurty, S. Rajesh, B. Satyanarayana, K. Ramji, (2011). Statistical Analysis of Fatique life data of A356.2-T6 Aluminium alloy, Tech Science Press, SDHM, vol. 7, No.2, pp.139-152.
 • S.L. Gondhali, M. M. Banubakode, A. K. Biradar, (2017). Structural simulation of car rim using finite element method, International Research Journal of Engineering and Technology, Vol. 4 Issue 7,
 • Tansel TUNÇAY, (2016). A356 Alaşımında Cu Miktarının Mikroyapı ve Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi, Politeknik Dergisi, 2016; 19 (4) : 585-592 Journal of Polytechnic. 19-(4), 585-592.
 • T.Sharma, M. Shrivastava, P. Jayaswal, (2013). International Journal of Automobile Engineering Research and Development, Vol. 3 Issue 1.
 • TS EN 1706, (2010). Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Dökümler- Kimyasal bileşim ve mekanik özellikler.
 • TS EN ISO 18273, (2016). Kaynak sarf malzemeleri - Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynağı için tel elektrotlar, teller ve çubuklar – Sınıflandırma,
 • Y. Liu, W. Jie, Z. Gao, Y. Zheng, H. Luo, W. Song, (2015). Rotary bending fatique behaviour of A356-T6 aluminium alloys by vacuum pressurizing casting, Research and development, Vol.12 No.5.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1544-3747
Author: Aziz Barış BAŞYİĞİT (Primary Author)
Institution: Kırıkkale University
Country: Turkey


Supporting Institution Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number 2018/025
Thanks Yazar; Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne deneysel çalışmalardaki finansal desteği için teşekkür eder (BAP Proje Kodu: 2018/025).
Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Başyi̇ği̇t, A . (2020). Alüminyum Esaslı Taşıt Jantlarının TIG Kaynak Yöntemi ile Tamiri Sonrası Kaynak Bölgesinin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerinin İncelenmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 388-395 . DOI: 10.29137/umagd.686466