Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 664 - 674 2020-06-30

Production and Applications of Anti-Noise Acoustic Foams
Gürültü Önleyici Akustik Süngerlerin Üretimi ve Uygulamaları

Hatice Mehtap ÖZ [1] , Ercan KÖSE [2]


Sound, proceeds in many environments as a wave. Acoustics is a science that examines the propagation of these sound waves in environments such as solid, liquid and gas. Acoustics also plays an important role in the textile industry. Therefore, examining the studies on this subject provides advantages in terms of industry. When the level of sound starts to exceed 85 dB, it is undesirable sound and is defined as noise. According to the Noise Control Regulation, hearing problems may arise when exposed to noise above 90 dB for 2 hours. Different surfaces such as knitted fabric, polyurethane foam, melamine foam and acoustic sponges are produced in order to prevent noise defined as unwanted sound above 90 dB. 60% polyurethane, 40% textile waste; thanks to the production of surfaces containing 15% nylon, 40% and 45% modal fibers, noises such as 250-900 Hz, 1400-3100 Hz etc with frequency ranges can be absorbed. The elasticity of the textile surfaces also allowed them to be used indoors. Especially; In terms of its use as an acoustic barrier, the design in terms of color, surface and shape also makes a difference in terms of architecture. It is possible to manufacture different materials with the raw material or dimensional changes of the surfaces used. This, also ensures that noise with different frequency ranges is efficiently blocked. The experimentally proven to suppress noise, materials in the form of acoustic foam or sponge, natural fibers (sheep fibers, coconut, tea fiber and hemp fibers, etc.), microfibres obtained from natural and synthetic fibers and glass wool materials should be used. In terms of good acoustic properties; It has been revealed that sponges, woven and knitted fabrics made from natural fibers, fabrics made from microfibers, fabrics made from recycled non-woven surfaces perform well.

Ses, birçok ortamlarda, bir dalga olarak ilerlemektedir. Akustik ise bu ses dalgalarının, katı, sıvı ve gaz gibi ortamlarda yayılışını inceleyen bir bilimdir. Akustik, tekstil sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bu konuda yapılan çalışmaları incelemek, sanayi açısından avantajlar sağlamaktadır. Sesin düzeyi, 85 dB’in üzerine çıkmaya başladığında, istenemeyen ses olup gürültü olarak tanımlanmaktadır. Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre 90 dB’in üzerindeki bir gürültüye iki saat kadar maruz kalındığında, işitme problemleri ortaya çıkabilmektedir. 90 dB’in üzerindeki istenmeyen ses olarak tanımlanan gürültünün önlenmesi amacıyla, örme kumaş, poliüretan köpük, melamin köpük ve akustik süngerler gibi farklı yüzeyler üretilmektedir. %60 poliüretan, %40 tekstil atığı; %15 naylon, %40 ve %45 modal lifleri içeren yüzeylerin üretimi sayesinde, 250-900 Hz, 1400-3100 Hz vb. gibi frekans aralıklarına sahip gürültüleri absorbe edilebilmektedir. Tekstil yüzeylerinin elastik yapıya da sahip olmaları, iç mekanlarda kullanımına da olanak tanımıştır. Özellikle de; akustik bariyer olarak kullanılabilmesinde, renk, yüzey ve şekil açısından tasarım mimari açıdan da farklılık kazandırmaktadır. Kullanılan yüzeylerin, hammadde veya boyutsal değişimleriyle, farklı malzemelerin üretimi mümkün olabilmektedir. Bu durum aynı zamanda, farklı frekans aralığına sahip gürültünün verimli bir şekilde engellenmesini de sağlamaktadır. Gürültüyü bastırmak için deneysel olarak da kanıtlanmış olan, akustik köpük veya sünger şeklinde malzemeler, doğal lifler (koyun lifleri, hindistan cevizi, çay lifi ve kenevir lifleri vb. doğal ve sentetik liflerden elde edilen mikrolifler ve cam yünü şeklindeki malzemelerin kullanılması gerekir. Akustik özelliklerinin iyi olması açısından; süngerlerin, doğal liflerden üretilen dokuma ve örme kumaşların, mikroliflerden elde edilen kumaşların, geri dönüştürülmüş dokusuz yüzeylerden elde edilmiş kumaşların iyi bir performans gösterdiği ortaya çıkmıştır.

 • Akustik Nedir? https:// www.flatakustik.com/ akustik nedir/, E.T. 08.01.2020.
 • Amares, S., Sujatmika, E., Hong, T, W., Durairaj, R., Hamid, H, S, H, B, A. (2017). Journal of Physics: Conference Series A Review: Characteristics of Noise Absorption Material, J. Phys.: Conf. Ser. 908 012005.
 • Bai, P., Yang, Xiaocui., Shen, Xinmin., Zhang, Xiaonan., Li, Z., Yin, Q., Jiang, Guoliang., Yang, Fei. (5 April 2019). Sound Absorption Performance Of The Acoustic Absorber Fabricated By Compression and Microperforation Of The Porous Metal, Materials & Design, Volume 167, 107637.
 • Budak, S., Gürültü ve Gürültü Kirliliği. https://docplayer.biz.tr/18963549-5- gurultu -ve-gurultu-kirliligi.html, E.T. 01. 02. 2020.
 • Behiç, E., 2001, Hidrolik Gürültü ve Azaltma Yöntemleri. (8-11 Kasım 2001). II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İzmir Efes Convention Center, s. 213-236.
 • Çandır, M., Gürültünün Tanımı, Türleri ve Kaynakları. https://www.riskmed.com.tr /yeni2/ component/ k2 /item/115-gurultunun-tanimi-turleri-kaynaklari. html, E.T. 01.02.2020.
 • DTA Mühendislik, Test Laboratuvar & Test ve Nümerik Analiz Proje Hizmetleri, http://www.dta.com.tr/pdf/outgoing/ company/ Proje_Hizmetleri_Brosur_2017.pdf, E.T. 02.02.2020.
 • Gürani, Y., Kadem, D, F. (2018). Tekstil Yüzeylerinin İç Mekan Tasarımında Akustik Amaçlı Kullanımı, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963, Cilt 5, Sayı 6. Yıl 2018, s. 48-55.
 • https://www.teknikakustik.net/renkli-piramit-sunger.html, E.T. 01.02.2020.
 • https://www.aksaakustik.com/bariyerli- akustik-bondex/, E.T. 01.02.2020.
 • Hughes, W, O., McNelis, M, A. (2014). Acoustic Test Results of Melamine Foam with Application to Payload Fairing Acoustic Attenuation Systems, Material Science, Fort Lauderdale, Florida Noise-Con 2014 September 8-10.
 • Kestek, N., Keskin, A., Eskin, P., Gürültüden Korunma Yolları ve Ses Yutucu Malzemeler. https://cdn.bartin.edu.tr/cevre/d2a58cf6-55c1-42ad-b4dc-e05c5446656e/gurultuden-korunma-yollari. pdf, E.T. 01.02.2020.
 • Liu, Y., Hu, H. (2011). Sound Absorption Behavior of Knitted Spacer Fabrics, Textile Research Journal 80(18), pp 1949-1957. E.T. 09.02.2020.
 • Mikulski, W. (2013). Method Of Determining The Sound Absorbing Coefficient Of Materials Within The Frequency Range Of 5 000–50 000 Hz In A Test Chamber Of A Volume Of About 2 m3, Archives Of Acoustics, Vol 38, No 2, pp. 177–183
 • Özel Bir İşletmeden Alınan Veriler, E.T. 01.02.2020.
 • Ses Fiziği, http://cdn2.beun.edu.tr/ sbf//2017/03/17/ ikt-ders-1.pdf, E.T. 08.01.2020.
 • Soylu M., Gökkuş Ö. (2016), Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 32, Sayı 2.
 • Tiuc, A, E., Vermeşana, H., Gabora, T., Vasileb, Ovidiu. (2016). Energy Procedia, Improved soundabsorption properties of polyurethane foam mixed with textile waste, Volume 85, p. 559-565.
 • Tuna., H. Gürültü ve İnsan Sağlığı. http://www.calismatoplum.org/sayi5/ Makale5/makale5.pdf, E.T. 01.02.2020.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1912-9598
Author: Hatice Mehtap ÖZ (Primary Author)
Institution: TARSUS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9814-6339
Author: Ercan KÖSE
Institution: Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Öz, H , Köse, E . (2020). Gürültü Önleyici Akustik Süngerlerin Üretimi ve Uygulamaları . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 664-674 . DOI: 10.29137/umagd.717806