Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 764 - 768 2020-06-30

The Effects of Blast Furnace Slag on The Properties of Ceramic Wall Tile Body
Yüksek Fırın Cürufunun Seramik Duvar Karosu Bünyesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Tuna AYDIN [1]


Today, due to the decrease in raw material resources and the increase in the cost of raw material in the production of ceramic coating materials, studies on the evaluation of alternative raw material sources have gained great importance. Especially with the recycling of industrial wastes, both cost and environmental gains can be achieved. In this study, Zonguldak Eregli Iron and Steel Factories blast furnace slag and marble dust from a marble factory was used as an alternative raw material for the ceramic wall tile production. Maximum 10 % by weight of blast furnace slag and marble dust were used instead of calcite in the wall tile recipes. All samples were sintered at 1130 ⁰C for 60 minute under the laboratory conditions. Technological properties such as shrinkage, water absorption and bending strength were investigated and it was also examined sintering properties and microstructural properties of the green and fired samples.

Günümüzde seramik kaplama malzemelerinin üretiminde hammadde kaynaklarının azalması ve maliyet artışlarından dolayı, alternatif hammadde kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar büyük önem kazanmıştır. Özelliklede endüstriyel atıkların geri dönüşümü ile hem maliyet hem de çevre konusunda kazanımlar elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, endüstriyel atık olarak Zonguldak Ereğli Demir Çelik Fabrikasının yüksek fırın cürufu ve ayrıca bir mermer fabrikasından alınan mermer tozu seramik duvar karosu üretiminde alternatif bir hammadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Seramik duvar karosu reçetelerinde maksimum % 10 oranında kalsit yerine yüksek fırın cürufu ve mermer tozu kullanılmıştır. Numuneler 1130 ° C de 60 dakika süre ile laboratuar koşullarında pişirilmiştir. Numunelerin pişme küçülmesi, su emme ve eğme dayanımları gibi teknolojik özelliklerinin yanı sıra sinterleme analizleri de araştırılmıştır.

  • Aydin T. (2018). Yüksek Fırın Cürufunun Seramik Sağlık Gereçleri Bünyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10 (2), 178-182.
  • Aydin T., Tarhan M., Tarhan B. (2019). Addition of cement kiln dust in ceramic wall tile bodies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 136:527–533
  • Aydin T., Paksoy, C. (2019). The effect of cement raw mix waste dust on porcelain tile properties, Journal of the Australian Ceramic Society, 55:37–45
  • Ozturk Z.B., Eren E. (2015). Preparation of ceramic wall tiling derived from blast furnace slag. Ceram Int., 41(9):12020–6
  • Selli NT. (2015). Development of anorthite based white porcelain stoneware tile compositions. Ceram Int., 41:7790–5
  • Tarhan M., Tarhan B., Aydin T. (2016). The effects of fine fire clay sanitary ware wastes on ceramic wall tiles, Ceramics International, 42, 17110–17115
  • Tarhan B., Tarhan M., Aydin T. (2017). Reusing sanitaryware waste products in glazed porcelain tile production, Ceramics International, 43, 3107-31112,
  • Tarhan M., Whiteness improvement of porcelain tiles incorporated with anorthite and diopside phases, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, https://doi.org/10.1007/s10973-019-08268-8
Primary Language tr
Subjects Metallurgy and Metallurgical Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6808-9425
Author: Tuna AYDIN (Primary Author)
Institution: Kırıkkale Univeristesi
Country: Turkey


Thanks Yazar desteklerinden dolayı Seramik Araştırma merkezine teşekkür eder
Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Aydın, T . (2020). Yüksek Fırın Cürufunun Seramik Duvar Karosu Bünyesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 764-768 . DOI: 10.29137/umagd.725345