Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Improving Punching Behavior of RC Two Way Slab with Multiple Openings Strengthened by using Textile Reinforced Mortar Strip

Year 2021, Volume 13, Issue 2, 573 - 582, 18.06.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.889474

Abstract

The punching collapse mechanism, which can occur in slabs without reinforced concrete beams in a sudden and brittle way, without showing any signs of deformation, is an extremely dangerous form of collapse that can harm the inhabitants of the building. For this reason, it is one of the most avoided failure mechanisms during the design phase. It is known that the openings left in reinforced concrete slabs due to the passing of infrastructure systems such as ventilation, electricity or natural gas, or architectural necessities such as stairs or elevator shafts, negatively affect the punching strength and behavior of the slabs. However, there is no study in the literature investigating the behavior of two-way reinforced concrete slabs with more than one opening under the effect of punching loading. For this reason, an experimental study was planned to determine the negative effects of more than one opening on the punching behavior of the reinforced concrete two-way slabs and to reduce the problems caused by the openings, examining the strengthening of the slabs with textile reinforced mortar strips. Within the scope of this study, a total of 5 slab test specimens were produced, one of which is a reference specimen without opening and four of them are 300x300 mm opening with square cross-section. To what extent the negative effects caused by the openings on the punching behavior of the test specimens could be improved by strengthening two of the opening test specimens with textile reinforced mortar strip (TRM) was investigated experimentally. Within the scope of the study, it was observed that the strengthening method developed and applied with TRM strips significantly increased the punching strength of the slabs and limited the negative effects caused by the openings.

References

 • Aksoylu, C., Yazman, Ş., Özkılıç, Y. O., Gemi, L., & Arslan, M. H. (2020). Experimental analysis of reinforced concrete shear deficient beams with circular web openings strengthened by CFRP composite. Composite Structures, 249, 112561.
 • Gemi, L., Aksoylu, C., Yazman, Ş., Özkılıç, Y. O., & Arslan, M. H. (2019). Experimental investigation of shear capacity and damage analysis of thinned end prefabricated concrete purlins strengthened by CFRP composite. Composite Structures, 229, 111399.
 • Gemi, L, Madenci, E, Özkılıç, Y. (2020). Çelik, Cam FRP ve Hibrit Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Performansının İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) , 1470-1483 . DOI: 10.29130/dubited.629354.
 • Giovanni, L., Lorenzo, L., Diana, A., Antonio, N. 2014. “Performance of RC Slab-Type Elements Strengthened with Fabric-Reinforced Cementitious-Matrix Composites”, ASCE Journal of Composites for Construction, 18(3), 1-9.
 • İşleyen, Ü. K., Ghoroubi, R., Mercimek, Ö., Anil, Ö., and Erdem, R. T. (2021). Behavior of glulam timber beam strengthened with carbon fiber reinforced polymer strip for flexural loading. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 0731684421997924.
 • Jesse, F., Weiland, S., and Curbach, M. 2008. “Flexural strengthening of RC structures with textile-reinforced concrete”, ACI Special Publication, 250, 49–58.
 • Jung, K. S. H., Hong, S. H., Ko, K. N., Cho, W. J., Yong-In. 2016. “An Experimental Study on the Flexural Capacity of RC Slab Strengthened with Textile Reinforced Mortar (TRM)”, Journal of the Korean Society for Advanced Composite Structures, 7(4), 1-10.
 • Koutas L. N., Bournas, D. A. 2017. “Flexural Strengthening of Two-Way RC Slabs with Textile-Reinforced Mortar: Experimental Investigation and Design Equations”, ASCE Journal of Composites for Construction, 21(1), 4016065, 1-11.
 • Mercimek, Ö., Ghoroubi, R., Anil, Ö., Çakmak, C., Özdemir, A., and Kopraman, Y. (2020). Strength, ductility, and energy dissipation capacity of RC column strengthened with CFRP strip under axial load. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 1-19.
 • Mercimek, Ö., Ghoroubi, R., Baran, M., and Anil, Ö. (2021). Behaviour of steel beams retrofitted with anchored carbon-fibre-reinforced polymer strip. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 1-32.
 • Özkılıç, Y. O., Yazman, Ş., Aksoylu, C., Arslan, M. H., & Gemi, L. (2021). Numerical investigation of the parameters influencing the behavior of dapped end prefabricated concrete purlins with and without CFRP strengthening. Construction and Building Materials, 275, 122173.
 • Papanicolaou, C., Triantafillou, T., Papantoniou, I., Balioukos, C. 2009. “Strengthening of two-way reinforced concrete slabs with textile reinforced mortars (TRM)”, Proc., 4th Colloquium on Textile Reinforced Structures (CTRS4), M. Curbach and F. Jesse, eds., Dresden, Germany, 409–420.
 • Ghoroubi, R., Mercimek, Ö., Özdemir, A., and Anil, Ö. (2020, December). Experimental investigation of damaged square short RC columns with low slenderness retrofitted by CFRP strips under axial load. In Structures (Vol. 28, pp. 170-180). Elsevier.
 • Ghoroubı, R., Mercimek, Ö., Sakın, S., and Anıl, Ö. (2021). Novel bond-slip model between concrete and angular CFRP fan type anchoraged CFRP strip. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-19.
 • Schladitz, F., Frenzel, M., Ehlig, D., Curbach, M. 2012. “Bending load capacity of reinforced concrete slabs strengthened with textile reinforced concrete”, Engineering Structures, 40, 317–326.
 • Zwicky D. 2013. “Concrete Slab Strengthening with CFRP Textile Reinforced Shotcrete”, IABSE Symposium Rotterdam.

Birden Fazla Boşluklu Çift Doğrultulu Betonarme Döşemelerin Zımbalama Performansının İyileştirilmesi için Tekstil ile Güçlendirilmiş Sıva Şeritler ile Güçlendirilmesi

Year 2021, Volume 13, Issue 2, 573 - 582, 18.06.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.889474

Abstract

Betonarme kirişsiz döşemelerde meydana gelebilecek olan ani ve gevrek bir şekilde, hiçbir deformasyon belirtisi göstermeden oluşan zımbalama göçme mekanizması yapı içerisinde yaşayanlara zarar verebilecek son derece tehlikeli bir göçme şeklidir. Bu nedenle tasarım aşamasında kaçınılan göçme mekanizmalarının başında gelmektedir. Betonarme döşemelerde havalandırma, elektrik veya dogalgaz gibi alt yapı sistemlerinin geçirilmesi veya merdiven ya da asansör boşluğu gibi mimari zorunluluklar nedeniyle bırakılan boşlukların, döşemelerin zımbalama dayanımını ve davranışını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ancak birden fazla boşluklu çift doğrultulu betonarme döşemelerin zımbalama yüklemesi etkisi altındaki davranışının incelendiği bir araştırmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu nedenle betonarme çift doğrultulu döşemelerde birden fazla boşluğun döşemelerin zımbalama davranışı üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve boşlukların meydana getirdiği davranış problemlerinin azaltılabilmesi için tekstil ile takviye edilmiş sıva şeritler ile döşemelerin güçlendirilmesinin incelendiği deneysel bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışma kapsamında biri boşluksuz referans elemanı, 4 deney elemanı ise 300x300 mm boyutlarında kare kesitli iki adet boşluklu olacak şekilde toplamda 5 döşeme deney elemanı üretilmiştir. Boşluklu deney elemanlarının ikisi tekstil ile güçlendirilmiş sıva katmanlı (TGSK) şeritler ile güçlendirilerek deney elemanlarının zımbalama davranışı üzerinde boşlukların meydana getirdiği olumsuz etkilerin ne ölçüde iyileştirilebildiği deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışma kapsamında TGSK şeritler ile geliştirilen ve uygulanan güçlendirme metodunun döşemelerin zımbalama dayanımını önemli ölçüde artırdığı, boşlukların meydana getirdiği olumsuz etkileri sınırlandırdığı görülmüştür.

References

 • Aksoylu, C., Yazman, Ş., Özkılıç, Y. O., Gemi, L., & Arslan, M. H. (2020). Experimental analysis of reinforced concrete shear deficient beams with circular web openings strengthened by CFRP composite. Composite Structures, 249, 112561.
 • Gemi, L., Aksoylu, C., Yazman, Ş., Özkılıç, Y. O., & Arslan, M. H. (2019). Experimental investigation of shear capacity and damage analysis of thinned end prefabricated concrete purlins strengthened by CFRP composite. Composite Structures, 229, 111399.
 • Gemi, L, Madenci, E, Özkılıç, Y. (2020). Çelik, Cam FRP ve Hibrit Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Performansının İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) , 1470-1483 . DOI: 10.29130/dubited.629354.
 • Giovanni, L., Lorenzo, L., Diana, A., Antonio, N. 2014. “Performance of RC Slab-Type Elements Strengthened with Fabric-Reinforced Cementitious-Matrix Composites”, ASCE Journal of Composites for Construction, 18(3), 1-9.
 • İşleyen, Ü. K., Ghoroubi, R., Mercimek, Ö., Anil, Ö., and Erdem, R. T. (2021). Behavior of glulam timber beam strengthened with carbon fiber reinforced polymer strip for flexural loading. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 0731684421997924.
 • Jesse, F., Weiland, S., and Curbach, M. 2008. “Flexural strengthening of RC structures with textile-reinforced concrete”, ACI Special Publication, 250, 49–58.
 • Jung, K. S. H., Hong, S. H., Ko, K. N., Cho, W. J., Yong-In. 2016. “An Experimental Study on the Flexural Capacity of RC Slab Strengthened with Textile Reinforced Mortar (TRM)”, Journal of the Korean Society for Advanced Composite Structures, 7(4), 1-10.
 • Koutas L. N., Bournas, D. A. 2017. “Flexural Strengthening of Two-Way RC Slabs with Textile-Reinforced Mortar: Experimental Investigation and Design Equations”, ASCE Journal of Composites for Construction, 21(1), 4016065, 1-11.
 • Mercimek, Ö., Ghoroubi, R., Anil, Ö., Çakmak, C., Özdemir, A., and Kopraman, Y. (2020). Strength, ductility, and energy dissipation capacity of RC column strengthened with CFRP strip under axial load. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 1-19.
 • Mercimek, Ö., Ghoroubi, R., Baran, M., and Anil, Ö. (2021). Behaviour of steel beams retrofitted with anchored carbon-fibre-reinforced polymer strip. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 1-32.
 • Özkılıç, Y. O., Yazman, Ş., Aksoylu, C., Arslan, M. H., & Gemi, L. (2021). Numerical investigation of the parameters influencing the behavior of dapped end prefabricated concrete purlins with and without CFRP strengthening. Construction and Building Materials, 275, 122173.
 • Papanicolaou, C., Triantafillou, T., Papantoniou, I., Balioukos, C. 2009. “Strengthening of two-way reinforced concrete slabs with textile reinforced mortars (TRM)”, Proc., 4th Colloquium on Textile Reinforced Structures (CTRS4), M. Curbach and F. Jesse, eds., Dresden, Germany, 409–420.
 • Ghoroubi, R., Mercimek, Ö., Özdemir, A., and Anil, Ö. (2020, December). Experimental investigation of damaged square short RC columns with low slenderness retrofitted by CFRP strips under axial load. In Structures (Vol. 28, pp. 170-180). Elsevier.
 • Ghoroubı, R., Mercimek, Ö., Sakın, S., and Anıl, Ö. (2021). Novel bond-slip model between concrete and angular CFRP fan type anchoraged CFRP strip. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-19.
 • Schladitz, F., Frenzel, M., Ehlig, D., Curbach, M. 2012. “Bending load capacity of reinforced concrete slabs strengthened with textile reinforced concrete”, Engineering Structures, 40, 317–326.
 • Zwicky D. 2013. “Concrete Slab Strengthening with CFRP Textile Reinforced Shotcrete”, IABSE Symposium Rotterdam.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section Articles
Authors

Ömer MERCİMEK (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5367-6077
Türkiye


Rahim GHOROUBİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6895-4757
Türkiye


Ozgur ANIL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1939-0366
Türkiye


Mehmet BARAN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6674-7308
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 119M985
Thanks Bu çalışma, “119M985” proje numarası ve “Boşluk Yeri ve Büyüklüğü Değişen Çift Doğrultulu Betonarme Döşemelerin Tekstil ile Güçlendirilmiş Sıva ve Karbon Takviyeli Elyaf Kumaşlar ile Zımbalamaya Karşı Güçlendirilmesi” proje başlığı ile TÜBİTAK-1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından finanse edilmiştir.
Publication Date June 18, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 2

Cite

APA Mercimek, Ö. , Ghoroubi, R. , Anıl, O. & Baran, M. (2021). Birden Fazla Boşluklu Çift Doğrultulu Betonarme Döşemelerin Zımbalama Performansının İyileştirilmesi için Tekstil ile Güçlendirilmiş Sıva Şeritler ile Güçlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 13 (2) , 573-582 . DOI: 10.29137/umagd.889474

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.