Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Application of Process Improvement Methods in R&D Department

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 83 - 97, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1014396

Abstract

Problems experienced in the Electronic R&D Department; It is foreseen that it will cause problems such as not being able to provide timely delivery to the customer, delivering faulty products to the customer, producing high-cost products, increasing unit production times, and customer losses. Solving problems is important for the company to maintain its R&D department. Problems in the entire process of the department should be thoroughly examined. Problems will be evaluated under 5 phases. These phases are shaped on the basis of process, method, human, environment and management. Problems can be solved using DMAIC(define,measure,analysis,improvement,control) methodology. In this methodology, it is aimed to make improvements on defining, measuring, analyzing, developing and controlling the problem. In the DMAIC methodology, different methods are applied for each phase. As a result of the studies carried out; 6 Sigma methods, which will be the most optimal to be applied to the R&D Department, will be determined at the stage of identifying, analyzing, measuring, improving and controlling the problems. Different 6 Sigma methods will be selected for each phase of DMAIC. For the identification phase; Sipoc analysis, for the measurement phase; flow charts for the analysis phase; root cause analysis for the recovery phase; brainstorming for the control phase; control tables are used. After the improvements made, comparisons will be made using control charts and the improvements will be tested.

References

 • Akarslan, B. (2003). Altı sigma metodu ve bir şirket, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz Çağlar, M., & Kurt, M. (2015). Altı sigma yaklaşımı ve savunma sanayi sektöründe. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 27(3), 13-24.
 • Altuncu, A. (2003). Süreç yönetimi, Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü). Altuğ, M., & Nalbant, M. (2010). Süreç iyileştirme yaklaşımı olarak altı sigma ve bir uygulama. Journal of New World Science Academy, 5(4), 689-712.
 • Avunduk, H. (2019). Yalın altı sigma: bir pet şişirme makinesinde süreç iyileştirme uygulaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 633-653.
 • Besceli, İ. (2006). Süreçlerle yönetim ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bezirci, G. (2006). “Hizmet İşletmelerinde Süreç İyileştirme ve Bir Uygulama”. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Berber, G. ve Deste, M. (2021). Bir gıda işletmesinde süreç iyileştirme uygulaması: dondurma fabrikası örneği. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), 53-72.
 • Büyükköse, B. ve Mehtap, V. (2008). Süreç yönetimi ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisligi Anabilim Dalı.
 • Çakırlı Akyüz N. ve Çetin, C. (2009). Yalın organizasyon ilkeleri ve uygulamaları üzerine bir araştırma. Öneri Dergisi, 8 (32), 1-14.
 • Deste, M. ve Karabulut, M. (2020). Altı sigma tekniğiyle tekstil sektöründe çevrim sürelerinin iyileştirilmesine yönelik bir uygulama. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(13), 137-147.
 • Deste, M. ve Berber, G. (2018). Süreç iyileştirme uygulamaları üzerine bir literatür araştırması. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , 2(2), 213-230.
 • Eren, N. S. (2017). Süreç iyileştirme yöntemleri ve altı sigma uygulamaları bir işletme örneği, Yüksek lisans tezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ergün, A. K. (2003). Altı Sigma metodolojisi ve Türkiye’deki uygulamaları, Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erten, S. (2010). Lojistik süreç yönetimi bir kamu kurumu analizi, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ertuğrul, İ. ve Tekin, B. (2016). Meslek kuruluşlarında süreç yönetimi: denizli ticaret odası'nda uygulanması . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 11-26 .

Arge Departmanında Süreç İyileştirme Yöntemlerinin Uygulanması

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 83 - 97, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1014396

Abstract

Elektronik Arge Birimi departmanında yaşanan problemlerin; müşteriye zamanında teslimat sağlayamamak, hatalı ürünleri müşteriye teslim etmek, yüksek maliyetli ürünler üretmek, birim üretim sürelerinde artış, müşteri kayıpları gibi sorunlara neden olacağı öngörülmüştür. Problemlerin çözülmesi firmanın Ar-Ge departmanını idame ettirmesi için önemlidir. Departmanın tüm sürecindeki problemler kapsamlı olarak incelenmelidir. Problemler, 5 faz altında değerlendirilecektir. Bu fazlar süreç, metot, insan , çevre, yönetim bazlı olarak şekillenmiştir. Problemler, DMAIC(tanımlama,ölçme,analiz,iyileştirme,kontrol) metodolojisi kullanılarak çözüme ulaştırılabilir. Bu metodolojide problemin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, geliştirilmesi ve kontrol edilmesi üzerine iyileştirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. DMAIC metodolojisinde her faz için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda; sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesi, kontrol edilmesi aşamasında Ar-Ge Departmanına uygulanması en optimal olacak 6 Sigma yöntemleri belirlenecektir. DMAIC’in her fazı için farklı 6 Sigma yöntemleri seçilecektir. Tanımlama fazı için; Sıpoc analizi, ölçüm fazı için; akış şemaları, analiz fazı için; kök neden analizi, iyileştirme fazı için; beyin fırtınası, kontrol fazı için; kontrol tabloları kullanılması planlanmaktadır. Yapılan iyileştirmeler sonrasında kontrol tabloları kullanılarak kıyaslama yapılıp, iyileştirmeler sınanacaktır. Ar-Ge departmanında yapılacak olan iyileştirmeler sonucunda; birim üretim süresinde azalma, müşteriye zamanında ürün teslim edilmesi, kalite kontrol süreçlerinde iyileşmeler, optimal maliyetlerde ürün üretilmesi, malzeme tedarik süresinde azalma, geri bildirim ve raporlama eksikliğinin giderilmesi hedeflenmektedir. Amaçlanan iyileştirmeler sonucunda, rekabetçi piyasada optimal fiyatlarda müşterinin istediği kalitede ürünü zamanında üretmek yeni müşteri portföyü kazanmaya, firmanın farklı Ar-Ge projelerinde yer alabilmesine, çalışan memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır.

References

 • Akarslan, B. (2003). Altı sigma metodu ve bir şirket, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz Çağlar, M., & Kurt, M. (2015). Altı sigma yaklaşımı ve savunma sanayi sektöründe. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 27(3), 13-24.
 • Altuncu, A. (2003). Süreç yönetimi, Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü). Altuğ, M., & Nalbant, M. (2010). Süreç iyileştirme yaklaşımı olarak altı sigma ve bir uygulama. Journal of New World Science Academy, 5(4), 689-712.
 • Avunduk, H. (2019). Yalın altı sigma: bir pet şişirme makinesinde süreç iyileştirme uygulaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 633-653.
 • Besceli, İ. (2006). Süreçlerle yönetim ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bezirci, G. (2006). “Hizmet İşletmelerinde Süreç İyileştirme ve Bir Uygulama”. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Berber, G. ve Deste, M. (2021). Bir gıda işletmesinde süreç iyileştirme uygulaması: dondurma fabrikası örneği. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), 53-72.
 • Büyükköse, B. ve Mehtap, V. (2008). Süreç yönetimi ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisligi Anabilim Dalı.
 • Çakırlı Akyüz N. ve Çetin, C. (2009). Yalın organizasyon ilkeleri ve uygulamaları üzerine bir araştırma. Öneri Dergisi, 8 (32), 1-14.
 • Deste, M. ve Karabulut, M. (2020). Altı sigma tekniğiyle tekstil sektöründe çevrim sürelerinin iyileştirilmesine yönelik bir uygulama. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(13), 137-147.
 • Deste, M. ve Berber, G. (2018). Süreç iyileştirme uygulamaları üzerine bir literatür araştırması. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , 2(2), 213-230.
 • Eren, N. S. (2017). Süreç iyileştirme yöntemleri ve altı sigma uygulamaları bir işletme örneği, Yüksek lisans tezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ergün, A. K. (2003). Altı Sigma metodolojisi ve Türkiye’deki uygulamaları, Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erten, S. (2010). Lojistik süreç yönetimi bir kamu kurumu analizi, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ertuğrul, İ. ve Tekin, B. (2016). Meslek kuruluşlarında süreç yönetimi: denizli ticaret odası'nda uygulanması . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 11-26 .

Details

Primary Language English
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Bedriye DENİZER (Primary Author)
Kırıkkale Üniversitesi
0000-0002-4167-4744
Türkiye


Süleyman ERSÖZ
Kırıkkale Üniversitesi
0000-0002-7534-6837
Türkiye


Kezban BULUT
Kırıkkale Üniversitesi
0000-0001-6092-5329
Türkiye

Supporting Institution Kırıkkale Üniversitesi
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Denizer, B. , Ersöz, S. & Bulut, K. (2021). Application of Process Improvement Methods in R&D Department . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 83-97 . DOI: 10.29137/umagd.1014396

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.