Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tarımsal Faliyetlerde Sırtta Taşınarak Kullanılan Bazı Makinaların Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 109 - 116, 31.12.2021

Abstract

Tarımsal faliyetlerde kullanılan makinaların bir çoğunda güç kaynağı traktör olsada özellikle küçük alanlarda gerçekleştirilen tarımsal üretimde kullanılan makinalarda güç kaynağı insandır. Özellikle ilaçlama ve hasat işlemlerinde sırtta taşınan makinalar yaygın olarak kullanılmaktadır. TÜİK 2020 yılı verilerine göre ülkemizde kullanılmakta olan sırtta taşınan pülverizatör sayısı 80 0540’tır. Sırtta taşımada kullanılan makinalardaki yüklerin ağırlığı arttıkça, öne eğilme ve dizlerde giderek artan bir gerilme oluşmakta ve benzer şekilde, yük omuzdan bele doğru inmeye başladığında, gövdenin öne eğilmesi de artmaktadır. Bu tür sırtta taşıma işlerinde Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) ve her ülkenin “Taşınabilir Maksimum Yük” kararları mevcuttur. Bu çalışma kapsamında tarımsal faaliyetlerde kullanılan otomatik sırt pülverizatörü, membranlı tip sırt pülverizatörü ve zeytin hasat makinalarının boşta ve kullanım anında ağırlıkları belirlenmiş ve taşınabilir maksimum yük kararları ile kıyaslanmıştır. Aynı zamanda makinaların tarımsal faaliyetlerde kullanımı sırasında çalışanların bedensel yüklenmeleri ve duruş bozukluklarıyla ilgili kamera kayıtları alınmıştır. Özellikle ilaçlama sezonunda makinaların 12-13 saat boyunca sırtta taşınması, işçiyi en çok zorlayan durum olarak belirlenmiştir

References

  • Anonim, (2021). Elle Yük Taşıma Ve Kaldırma İşlerinde İş Güvenliği Web sayfası: http://www.pausem.com/_upload/dokuman/35_02.pdf, Erişim tarihi: 02.08.2021.
  • Aygün, İ., B., Çakmak, & Alayunt, F., N., (2018). Narenciye Hasadının Ergonomik Açıdan İncelenmesi, Journal of Engineering Sciences and Design DOI: 10.21923/jesd.358270.
  • Güler, Ç., (1997). Ergonomiye Giriş. T.C. Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:45
  • London, T, London, F., & Grandjean E., (1972). Ergonomics of The Home, Zürich.
  • Turgutlu, Z., (2006). Vücut Mekanikleri. Web sayfası: www20.uludag.edu.tr ztugutlu index dosyalar vucut.ppt , Erişim tarihi: 02.07.2013.

Ergonomic Evaluation of Some Carry on Back Machines Used in Agricultural Activities

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 109 - 116, 31.12.2021

Abstract

Although the power source for most of the machines used in agricultural activities is the tractor, the power source for the machines used in agricultural production, especially in small areas, is human. Especially in spraying and harvesting processes, machines carried on the back are widely used. According to TUIK 2020 data, the number of sprayers and atomizers carried on the back used in our country is 80 0540. As the weight of the loads carried on the back increases, an increasing strain occurs in the forward bending and knees, and similarly, when the load begins to descend from the shoulders to the waist, the forward bending of the trunk also increases. There are "Maximum Carryable Load" decisions of the World Labor Organization (ILO) and each country in this type of carry-on work. Within the scope of this study, the weights of the back atomizer, back sprayer and olive harvesting machines used in agricultural activities were determined at idle and during use and compared with the portable maximum load decisions. At the same time, camera recordings were taken about the bodily loads and posture disorders of the employees during the use of the machines in agricultural activities. Carrying the machines on the back for 12-13 hours, especially during the spraying season, was determined as the most challenging situation for the worker.

References

  • Anonim, (2021). Elle Yük Taşıma Ve Kaldırma İşlerinde İş Güvenliği Web sayfası: http://www.pausem.com/_upload/dokuman/35_02.pdf, Erişim tarihi: 02.08.2021.
  • Aygün, İ., B., Çakmak, & Alayunt, F., N., (2018). Narenciye Hasadının Ergonomik Açıdan İncelenmesi, Journal of Engineering Sciences and Design DOI: 10.21923/jesd.358270.
  • Güler, Ç., (1997). Ergonomiye Giriş. T.C. Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:45
  • London, T, London, F., & Grandjean E., (1972). Ergonomics of The Home, Zürich.
  • Turgutlu, Z., (2006). Vücut Mekanikleri. Web sayfası: www20.uludag.edu.tr ztugutlu index dosyalar vucut.ppt , Erişim tarihi: 02.07.2013.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

İkbal AYGÜN (Primary Author)
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1144-913X
Türkiye


Erkan URKAN
EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, AGRICULTURAL TECHNOLOGY PR.
0000-0002-1749-3070
Türkiye


Fazilet Nezahat ALAYUNT
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZİRAAT MAKİNALARI PR.
0000-0002-2990-7664
Türkiye


Bülent ÇAKMAK
EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, AGRICULTURAL TECHNOLOGY PR.
0000-0002-3587-0933
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Aygün, İ. , Urkan, E. , Alayunt, F. N. & Çakmak, B. (2021). Tarımsal Faliyetlerde Sırtta Taşınarak Kullanılan Bazı Makinaların Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 109-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/umagd/issue/67876/1014574

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.