Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Atış Performanslarının Ergonomik Test Analizleri ile Tahmini

Year 2021, Volume: 13 Issue: 3, 117 - 129, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1014585

Abstract

Bu çalışmada, atıcıların başarılı atış yapmalarının sağlanması ve müsabakalardaki puanlarının arttırılmasına yönelik iki farklı deneyden elde edilen sonuçların atış başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Amaç, atıcıların sahip olduğu özelliklere göre atışa olan elverişliliklerinin yapılan bu testler ile belirlenmesidir. İlk deney, Auto Scoring Mirror Tracer ekipmanıyla yapılmıştır. Bu deney tek el ile yapılan ve atıcının bir hedefi aynadaki yansımasından görerek çizmeye çalıştığı bir deneydir. İkinci deney, Two Arm Coordination Test ekipmanıyla düzenlenmiştir. Bu deneyde ise atıcı iki el ile koordineli bir şekilde hedefi direkt olarak görerek çizmeye çalışmıştır. Uygulanan bu iki deneydeki amaç testi en kısa sürede ve en az hata ile tamamlamaktır. Yapılan iki deney 55 farklı atıcıya uygulanmış ve deneyi tamamlama süreleri ile hata sayıları kayıt altına alınmıştır. Deneyi tamamlayan kişilere her deney sonrası farklı kategorilerde atış yaptırılmış ve yaptıkları atış kayıtları not edilmiştir. Bu çalışmada deneyleri en az hatayla ve en kısa sürede tamamlayan atıcıların, silahlarını hedeflerinde daha başarılı bir şekilde sabit tutacağı ve diğer atıcı rakiplerine göre daha başarılı atışlar yapacağı düşünülmüştür. Bu düşüncenin ortaya konması için deneylerden elde edilen sonuçlar ile atıcıların atış başarıları arasındaki ilişki lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.

References

 • Aydın, A. S., Arıkan, Ş., & Revan, S. (2019). Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 222-228.
 • Ball, K., Best, R., & Wrigley, T. (2003). Body sway, aim point fluctuation and performance in rifle shooters: inter-and intra-individual analysis. Journal of sports sciences, 21(7), 559-566.
 • Batur, A. (2019). "Türkiye’de atıcılık branşı ile ilgilenen sporcuların serbest zaman algısı ve engelleri", Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Brown, A., Baldwin, S., Blaskovits, B., & Bennell, C. (2021). Examining the impact of grip strength and officer gender on shooting performance. Applied Ergonomics, 97, 103536.
 • Carbone, P. D., Carlton, S. D., Stierli, M., & Orr, R. M. (2014). The impact of load carriage on the marksmanship of the tactical police officer: a pilot study. J. Aust. Strength Cond, 22(2), 50-57.
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3).
 • Diler, K. (2019). "Havalı Tabanca Sporcularında Müsabaka Öncesi Tüketilen Kafeinin Kalp Atım Hızı, Tetik Düşürme Zamanı ve Atış Skoru Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, M., Sağıroğlu, İ., Şenduran, F., Ada, M. & Ateş, O. (2016). Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 22-30.
 • Gilmore, R. (1976). " The New Courage": Rıfles and Soldıer Indıvıdualısm, 1876-1918. The Journal of Military History, 40(3), 97.
 • Kaya, M. (1999). Silah Ve Atış, Güvenlik Serisi-1, Ankara, 12-14.
 • Kayihan, G., Ersöz, G., Özkan, A., & Koz, M. (2013). Relationship between efficiency of pistol shooting and selected physical-physiological parameters of police. Policing: an international journal of police strategies & management.
 • Kocahan, T., Akınoğlu, B., Genç, A., Kabak, B., Deliceoğlu, O. G., & Hasanoğlu, O. A. (2019). Tabancalı Atıcılık Sporcularında Ayak Basış Genişliği, Postural Salınım, Üst Ekstremite İzometrik Kas Kuvveti ve Atış Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 11(1).
 • Landman, A., Nieuwenhuys, A., & Oudejans, R. R. (2016). The impact of personality traits and professional experience on police officers’ shooting performance under pressure. Ergonomics, 59(7), 950-961.
 • Landman, A., Nieuwenhuys, A., & Oudejans, R. R. (2016). Decision-related action orientation predicts police officers' shooting performance under pressure. Anxiety, Stress, & Coping, 29(5), 570-579.
 • Morelli, F., Neugebauer, J. M., LaFiandra, M. E., Burcham, P., & Gordon, C. T. (2014). Recoil measurement, mitigation techniques, and effects on small arms weapon design and marksmanship performance. IEEE Transactions on human-machine systems, 44(3), 422-428.
 • Muirhead, H., Orr, R., Schram, B., Kornhauser, C., Holmes, R., & Dawes, J. J. (2019). The relationship between fitness and marksmanship in Police Officers. Safety, 5(3), 54.
 • Sivrikaya, K., & Aydın, S. (2017). Elit atıcıların çoklu zekâ özelliklerinin cinsiyet, kullandıkları silah türü ve yaş faktörlerine göre karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-94.
 • Tenan, M. S., LaFiandra, M. E., & Ortega, S. V. (2017). The effect of soldier marching, rucksack load, and heart rate on marksmanship. Human factors, 59(2), 259-267.
 • Tınaz, H. (2019). " Havalı Tabanca atıcılıkta Verilen vuruş Geribildiriminin göz Hareketleri Ve Performans üzerindeki Etkisi " Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Thomas, M., Pohl, M. B., Shapiro, R., Keeler, J., & Abel, M. G. (2018). Effect of load carriage on tactical performance in special weapons and tactics operators. The Journal of Strength & Conditioning Research, 32(2), 554-564.
 • Vannatta, R. A., & Mertler, C. (2013). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. Pyrczak Publishing, Los Angeles.
 • Vural, C., & Okan, İ. (2021). Sporda Bilinçli Farkındalık: Atıcılık Spor Branşları Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 265-273.

Prediction Of Shooting Performances With Ergonomic Test Analysis

Year 2021, Volume: 13 Issue: 3, 117 - 129, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1014585

Abstract

In this study, the effects of the results obtained from two different experiments to ensure successful shooting of shooters and to increase their scores in competitions on shooting success were examined. The aim is to determine the shooting suitability of the shooters according to their characteristics with these tests. The first experiment was done with Auto Scoring Mirror Tracer equipment. This experiment is designed in a one-handed fashion where the shooter tries to draw a target by seeing its reflection in the mirror. The second experiment was set up with the Two Arm Coordination Test equipment. In this experiment, the shooter tried to draw the target directly by seeing it in coordination with both hands. The purpose of these two designed experiments is to complete the test as soon as possible and with the least error. The two designed experiments were applied to 55 different shooters and the completion times and completion errors were recorded. The people who completed the experiment were shot and their shooting records were noted. In this study, it was thought that the shooters who completed the experiments with the least error and in the shortest time would keep their guns more successfully on their targets and shoot more successfully than other shooters. In order to demonstrate this idea, the results obtained from the experiments and the shooting success of the shooters and the relationship between them were examined by logistic regression analysis.

References

 • Aydın, A. S., Arıkan, Ş., & Revan, S. (2019). Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 222-228.
 • Ball, K., Best, R., & Wrigley, T. (2003). Body sway, aim point fluctuation and performance in rifle shooters: inter-and intra-individual analysis. Journal of sports sciences, 21(7), 559-566.
 • Batur, A. (2019). "Türkiye’de atıcılık branşı ile ilgilenen sporcuların serbest zaman algısı ve engelleri", Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Brown, A., Baldwin, S., Blaskovits, B., & Bennell, C. (2021). Examining the impact of grip strength and officer gender on shooting performance. Applied Ergonomics, 97, 103536.
 • Carbone, P. D., Carlton, S. D., Stierli, M., & Orr, R. M. (2014). The impact of load carriage on the marksmanship of the tactical police officer: a pilot study. J. Aust. Strength Cond, 22(2), 50-57.
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3).
 • Diler, K. (2019). "Havalı Tabanca Sporcularında Müsabaka Öncesi Tüketilen Kafeinin Kalp Atım Hızı, Tetik Düşürme Zamanı ve Atış Skoru Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, M., Sağıroğlu, İ., Şenduran, F., Ada, M. & Ateş, O. (2016). Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 22-30.
 • Gilmore, R. (1976). " The New Courage": Rıfles and Soldıer Indıvıdualısm, 1876-1918. The Journal of Military History, 40(3), 97.
 • Kaya, M. (1999). Silah Ve Atış, Güvenlik Serisi-1, Ankara, 12-14.
 • Kayihan, G., Ersöz, G., Özkan, A., & Koz, M. (2013). Relationship between efficiency of pistol shooting and selected physical-physiological parameters of police. Policing: an international journal of police strategies & management.
 • Kocahan, T., Akınoğlu, B., Genç, A., Kabak, B., Deliceoğlu, O. G., & Hasanoğlu, O. A. (2019). Tabancalı Atıcılık Sporcularında Ayak Basış Genişliği, Postural Salınım, Üst Ekstremite İzometrik Kas Kuvveti ve Atış Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 11(1).
 • Landman, A., Nieuwenhuys, A., & Oudejans, R. R. (2016). The impact of personality traits and professional experience on police officers’ shooting performance under pressure. Ergonomics, 59(7), 950-961.
 • Landman, A., Nieuwenhuys, A., & Oudejans, R. R. (2016). Decision-related action orientation predicts police officers' shooting performance under pressure. Anxiety, Stress, & Coping, 29(5), 570-579.
 • Morelli, F., Neugebauer, J. M., LaFiandra, M. E., Burcham, P., & Gordon, C. T. (2014). Recoil measurement, mitigation techniques, and effects on small arms weapon design and marksmanship performance. IEEE Transactions on human-machine systems, 44(3), 422-428.
 • Muirhead, H., Orr, R., Schram, B., Kornhauser, C., Holmes, R., & Dawes, J. J. (2019). The relationship between fitness and marksmanship in Police Officers. Safety, 5(3), 54.
 • Sivrikaya, K., & Aydın, S. (2017). Elit atıcıların çoklu zekâ özelliklerinin cinsiyet, kullandıkları silah türü ve yaş faktörlerine göre karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-94.
 • Tenan, M. S., LaFiandra, M. E., & Ortega, S. V. (2017). The effect of soldier marching, rucksack load, and heart rate on marksmanship. Human factors, 59(2), 259-267.
 • Tınaz, H. (2019). " Havalı Tabanca atıcılıkta Verilen vuruş Geribildiriminin göz Hareketleri Ve Performans üzerindeki Etkisi " Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Thomas, M., Pohl, M. B., Shapiro, R., Keeler, J., & Abel, M. G. (2018). Effect of load carriage on tactical performance in special weapons and tactics operators. The Journal of Strength & Conditioning Research, 32(2), 554-564.
 • Vannatta, R. A., & Mertler, C. (2013). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. Pyrczak Publishing, Los Angeles.
 • Vural, C., & Okan, İ. (2021). Sporda Bilinçli Farkındalık: Atıcılık Spor Branşları Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 265-273.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Kemal Gürol KURTAY
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA HARP OKULU, ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4268-2401
Türkiye


Yunus GÖKMEN
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA HARP OKULU, ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6107-0577
Türkiye


Aygün ALTUNDAŞ
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA HARP OKULU, ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ENDÜSTRİ ANABİLİM DALI
0000-0002-0461-6780
Türkiye


Hakan Ayhan DAĞISTANLI
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, HAVA HARP OKULU, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI
0000-0003-2205-183X
Türkiye

Supporting Institution 26. ergonomi kongresinde sunulmuştur.
Thanks Sayın editör ve hakemlere çalışmamızı değerlendirdikleri ve kıymetli katkıları için teşekkürlerimizi arz ederiz. Not: Çalışmamız 26. Ulusal Ergonomi Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.
Publication Date December 31, 2021
Submission Date October 1, 2021
Acceptance Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 13 Issue: 3

Cite

APA Kurtay, K. G. , Gökmen, Y. , Altundaş, A. & Dağıstanlı, H. A. (2021). Atış Performanslarının Ergonomik Test Analizleri ile Tahmini . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 117-129 . DOI: 10.29137/umagd.1014585

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.