Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sürdürülebilir Üretim Çizelgeleme Problemlerinde İnsan Faktörü

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 130 - 136, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1014876

Abstract

Küresel ısınma, kuraklık ve iklim krizi gibi günlük hayatımızda daha sık karşılaşmaya başladığımız sorunların başlıca sebeplerinden biri üretim süreçleridir. Üretim sektörü enerji kaynaklarının çoğunu tüketmektedir, bununla birlikte yüksek miktarda CO2 salınımı ile çevreye zarar vermektedir. Üretim sektörü artan nüfus, kısıtlı hammadde ve kaynaklar sebebiyle rekabete dayalıdır. Üretimin çevreci ve sosyal sürdürülebilir hedeflere odaklanması, bu hedefler ek maliyetler getiriyorsa zordur. Ancak planlama ve çizelgeleme gibi üretim yönetim süreçlerinde bu hedefler gözetilerek daha az emek ve maliyetle üretim planlandığında kaynaklardan ve enerjiden tasarruf edilerek eş zamanlı olarak sürdürülebilir verimlilik hedefine ulaşılmaktadır. Bir üretimi planlarken onu sürdürülebilir kılmanın hızlı ve etkin yollarından biri de üretim çizelgelemeyi yeniden tasarlamaktır. Sürdürülebilir çizelgeleme problemlerinde, insan faktörü göz önüne alındığında bütün sosyal paydaşlar açısından sürdürülebilir bir üretim ortamı sağlanacaktır. Bu çalışmada üretimde sürdürülebilir makine çizelgeleme problemleri incelenerek bir literatür araştırması yapılmıştır. İnsan faktörünün literatürde nasıl ele alındığı üzerine mevcut durum analizi yapılmıştır ve potansiyel çalışma alanları tartışılmıştır.

References

 • Allahverdi A., Ng C.T., Cheng T.C.E., & Kovalyov M.Y. (2008) 1032A survey of scheduling problems with setup times or costs. European Journal of Operational Research, 187, 985-1032 https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.06.060 Akbar, M., & Irohara, T. (2018). Scheduling for sustainable manufacturing: A review. Journal of CleanerProduction, 205, 866–883. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.100
 • Amrina, E., & Vilsi, A. L. (2015). Key performance indicators for sustainable manufacturing evaluation in cement industry. Procedia CIRP, 26, 19–23. https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.173
 • Helleno, A. L., de Moraes, A. J. I., Simon, A. T., & Helleno, A. L. (2017). Integrating sustainability indicators and Lean Manufacturing to assess manufacturing processes: Application casestudies in Brazilian industry. Journal of CleanerProduction, 153, 405–416. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.072
 • Mansouri, S. A., Aktas, E., & Besikci, U. (2016). Green scheduling of a two-machine flow shop: Trade-off between makespan and energy consumption. EuropeanJournal of OperationalResearch, 248(3), 772–788. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.08.064
 • Paolucci, M., Anghinolfi, D. & Tonelli, F. (2017). Facing energy-aware scheduling: a multi-objective extension of a scheduling support system for improving energy efficiency in a moulding industry. Soft Computing 21, 3687–3698 https://doi.org/10.1007/s00500-015-1987-8
 • Peng C, Peng T, Zhang Y, Tang R, Hu L. Minimising Non-Processing Energy Consumption and Tardiness Fines in a Mixed-Flow Shop. Energies. 2018; 11(12):3382. https://doi.org/10.3390/en11123382
 • Sudusinghe JI, Seuring S. Social Sustainability Empowering the Economic Sustainability in the Global Apparel Supply Chain. Sustainability. 2020; 12(7):2595. https://doi.org/10.3390/su12072595
 • US Department of Commerce. Sustainable manufacturing initiative. Proceedings of the 2nd Annual Sustainable Manufacturing Summit 2009

The Human Factor in Sustainable Production Scheduling Problems

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 130 - 136, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1014876

Abstract

The manufacturing processes are one of the main causes of the problems that we encounter frequently in our daily lives, such as global warming, drought and climate crisis. The manufacturing sector consumes most of the energy resources, besides, it harms the environment with high CO2 emissions. The manufacturing sector is competitive due to the increasing population, limited raw materials and resources. Here, the manufacturing sector barely focus on environmental and social sustainability goals since additional costs. However, in production management processes such as planning and scheduling, when production is planned with less labor and cost by considering these targets, the goal of sustainable efficiency is achieved simultaneously by saving significant resources and energy. One of the quick and efficient way to plan the production sustainable is to redesign the production scheduling. Considering the human factor in sustainable scheduling problems will providethe sustainable production environmentfor all stakeholders. In this study, literature research has conducted on sustainable machine scheduling problems in production.The current situation isexamined on how the human factor is handled in the literature, and potential future directionsare discussed.

References

 • Allahverdi A., Ng C.T., Cheng T.C.E., & Kovalyov M.Y. (2008) 1032A survey of scheduling problems with setup times or costs. European Journal of Operational Research, 187, 985-1032 https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.06.060 Akbar, M., & Irohara, T. (2018). Scheduling for sustainable manufacturing: A review. Journal of CleanerProduction, 205, 866–883. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.100
 • Amrina, E., & Vilsi, A. L. (2015). Key performance indicators for sustainable manufacturing evaluation in cement industry. Procedia CIRP, 26, 19–23. https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.173
 • Helleno, A. L., de Moraes, A. J. I., Simon, A. T., & Helleno, A. L. (2017). Integrating sustainability indicators and Lean Manufacturing to assess manufacturing processes: Application casestudies in Brazilian industry. Journal of CleanerProduction, 153, 405–416. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.072
 • Mansouri, S. A., Aktas, E., & Besikci, U. (2016). Green scheduling of a two-machine flow shop: Trade-off between makespan and energy consumption. EuropeanJournal of OperationalResearch, 248(3), 772–788. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.08.064
 • Paolucci, M., Anghinolfi, D. & Tonelli, F. (2017). Facing energy-aware scheduling: a multi-objective extension of a scheduling support system for improving energy efficiency in a moulding industry. Soft Computing 21, 3687–3698 https://doi.org/10.1007/s00500-015-1987-8
 • Peng C, Peng T, Zhang Y, Tang R, Hu L. Minimising Non-Processing Energy Consumption and Tardiness Fines in a Mixed-Flow Shop. Energies. 2018; 11(12):3382. https://doi.org/10.3390/en11123382
 • Sudusinghe JI, Seuring S. Social Sustainability Empowering the Economic Sustainability in the Global Apparel Supply Chain. Sustainability. 2020; 12(7):2595. https://doi.org/10.3390/su12072595
 • US Department of Commerce. Sustainable manufacturing initiative. Proceedings of the 2nd Annual Sustainable Manufacturing Summit 2009

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Muhammed Zahid KOÇ (Primary Author)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5774-3978
Türkiye


Çağrı SEL
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8657-2303
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Koç, M. Z. & Sel, Ç. (2021). Sürdürülebilir Üretim Çizelgeleme Problemlerinde İnsan Faktörü . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 130-136 . DOI: 10.29137/umagd.1014876

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.