Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation Of Risk Factors In Working Environments During The Pandemic Period

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 137 - 149, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1015333

Abstract

People are struggling for life with Covid-19, which has influenced our world since 2020. People aim to protect themselves and those around them from the virus, which spreads rapidly during this period, which is considered a “pandemic” by the World Health Organization. Business aims to protect its place and sustainability in the world economy, while people protect themselves. For this purpose, businesses should get the highest level of efficiency from their employees and use this efficiency effectively. They should start by analyzing and making improvements to the work environments within the workplace that have the most significant impact during this period to protect their employees. In this study, AHP method is used in order to minimize these risks by detecting the risks that occur during the pandemic period in working environments. The Multi-Criteria Decision-Making Method used determines the weight level at which risks are effective in the business, and the risk factors are sorted according to their degree of priority. As a result of the study, risk factors were evaluated using the AHP method and it was determined that the greatest risk affecting working environments and operating efficiency during the pandemic period was employee motivation, which is a psychological factor, and the lowest risk was ambient humidity. The contribution of this study to enterprises ensures that measures are taken against elements that threaten human health by identifying the risk factors and dimensions of Covid-19, which continue to have a current impact on enterprises. It contributes to keeping losses of enterprises at a minimum level and yields at a maximum level.

References

  • Yamaç, S. S. (2020). Performans değerlendi̇rme si̇stemi̇ni̇n i̇şletme veri̇mli̇li̇ği̇ üzeri̇ne etki̇si̇: Deni̇zli̇ Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇’nde bi̇r çalışma.
  • HAYTA, A. B. (2007). Çalışma ortamı koşullarının işletme verimliliği üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 21-41.

Pandemi Döneminde Çalışma Ortamlarında Oluşan Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 137 - 149, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1015333

Abstract

Dünyamızı 2020 yılından itibaren etkisi altına alan Covid-19 ile insanlar yaşam mücadelesi vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” kabul edilen bu dönemde hızlı bir şekilde yayılan virüsten, insanlar kendilerini ve çevrelerindekini korumayı amaçlamaktadırlar. İnsanlar kendini korurken işletmelerde dünya ekonomisinde yerlerini ve sürdürülebilirliklerini korumayı amaçlamaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda işletmeler çalışanlarından en yüksek düzeyde verim almalı ve bu verimi etkin bir şekilde kullanmalılardır. Çalışanlarını korumak için bu dönemde en önemli etkiye sahip olan işyeri içindeki çalışma ortamlarını analiz ederek ve iyileştirmeler yaparak başlamalılardır. Bu çalışmada, çalışma ortamlarında pandemi döneminde oluşan riskleri tespit ederek bu riskleri en aza indirme amacıyla Analitik Hiyerarşik Proses (AHP) yöntemi kullanılmaktadır. Kullanılan çok kriterli karar verme yöntemi ile risklerin işletme içerisinde etkili olduğu ağırlık düzeyi belirlenir ve risk faktörleri önem derecelerine göre sıralanır. Yapılan çalışma sonucunda AHP yöntemi ile risk faktörleri değerlendirilmiş ve pandemi döneminde çalışma ortamlarını ve işletme verimliliğini etkileyen en büyük riskin psikolojik faktör olan çalışan motivasyonu, en düşük riskin ise ortam nemi kriteri olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın işletmelere katkısı, güncel olarak etkisini devam ettiren Covid-19’un işletmelerde oluşan risk faktörlerinin ve boyutlarının tespit edilerek insan sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önlem alınmasını ve zararlarını minimum düzeyde, verimlerini ise maksimum düzeyde tutulmasına katkı sağlar.

References

  • Yamaç, S. S. (2020). Performans değerlendi̇rme si̇stemi̇ni̇n i̇şletme veri̇mli̇li̇ği̇ üzeri̇ne etki̇si̇: Deni̇zli̇ Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇’nde bi̇r çalışma.
  • HAYTA, A. B. (2007). Çalışma ortamı koşullarının işletme verimliliği üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 21-41.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

İlayda ARDIÇ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4153-6496
Türkiye


İrem DUZDAR ARGUN (Primary Author)
DUZCE UNIV
0000-0002-7642-8121
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Ardıç, İ. & Duzdar Argun, İ. (2021). Pandemi Döneminde Çalışma Ortamlarında Oluşan Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 137-149 . DOI: 10.29137/umagd.1015333

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.