Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kalite Fonksiyon Göçerimi ile COVID- 19 Pandemisinde Uzaktan Eğitimin İyileştirilmesi

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 161 - 171, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1024435

Abstract

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemisinde uzaktan eğitim deneyimi yaşayan öğrencilerden alınan geri bildirimler dikkate alınarak uzaktan eğitim sisteminin nasıl geliştirilebileceğini değerlendirmektir. Bu kapsamda öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, uzaktan eğitimin yapıldığı platform hakkındaki düşünceleri, uzaktan eğitim ile yapılan dersler ve sınavlar hakkındaki düşünceleri ve uzaktan eğitime ilişkin görüşleri hakkında veri toplamak amacıyla bir anket tasarlanmıştır. . Ankete 2020-2021 Bahar döneminde lisans eğitimine uzaktan devam eden 162 Endüstri Mühendisliği öğrencisi katılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin %64,2'sinin uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar verimli olmadığına inandığını göstermiştir. Uzaktan eğitim sisteminde yapılabilecek potansiyel iyileştirmeleri belirlemek için Kalite Fonksiyon Yayılımı tekniği uygulanmıştır. Sonuçlar, mevcut sistemi iyileştirmek için çeşitli iyileştirmelerin gerekli olduğunu göstermiştir. Buna göre etkileşimli öğretimin sağlanması, ders kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sınav uygulaması sırasındaki belirsizlik kaynaklarının ortadan kaldırılması için çeşitli iyileştirmelerin yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

References

 • • BOZKURT, A. (2017). Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.
 • • Dünya Sağlık Örgütü, World Health Organization (WHO). Q&As on COVID-19 and related health topics, Retrieved May 12, 2020, from https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-andanswers-hub.
 • • KAWANO, S., KAKEHASHİ, M. (2015). Substantial impact of school closure on the transmission dynamics during the pandemic flu H1N1-2009 in Oita, Japan. PloS one, 10(12).
 • • DE LUCA, G., VAN KERCKHOVE, K., COLETTİ, P., POLETTO, C., BOSSUYT, N., HENS, N., ET AL. (2018). The impact of regular school closure on seasonal influenza epidemics: a data-driven spatial transmission model for Belgium. BMC infectious diseases, 18(1), 29.
 • • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2020a). Basın açıklaması, https://www.yok. gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/, Erişim tarihi: 26.03.2020.
 • • KESKİN, M., ÖZER D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • • AKTEPE, A., ERSÖZ, S., HAYYAOĞLU, A. N., & ŞAKAR, B. B. (2018). Kalite fonksiyon yayılımı yaklaşımı ile özel bir hastanede hizmet kalitesi iyileştirme üzerine bir uygulama. International Journal of Engineering Research and Development, 10(2), 245-251.
 • • GÜLLÜ, E., ULCAY,Y. (2002), Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA, Cilt 7, Sayı 1
 • • YILMAZ, N. A. (2020). Yükseköğretim Kurumlarında Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumlarının Araştırılması: Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • • ÇİNPOLAT S. (2008), Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Hizmet Sektöründe Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • • ÇAĞILTAY, KÜRŞAT. (2002). “Uzaktan eğitim: Başarıya giden yol teknolojide mi yoksa pedagojide mi?”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.teknoturk.org/docking/yazilar/tt000037- yazi.htm [07.04.2002]
 • • JURAN, J.M. (1992) Quality Control Hand Book, Mc Graw-Hill, New York
 • • SLACK, N. (2001) Operation Management Üçüncü basım, Essex, Pearson Education Limited.
 • • BAŞARAN, M., DOĞAN, E., KARAOĞLU, E., & ŞAHİN, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.

Improving Distance Education in the COVID-19 Pandemic with Quality Function Deployment

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 161 - 171, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1024435

Abstract

The purpose of this research is to evaluate how the distance education system can be improved by taking into account the feedback received from students who have experienced distance education during the COVID-19 pandemic. In this context, a questionnaire was designed to collect data about the socio-demographic characteristics of the students, their thoughts about the platform where distance education is held, their thoughts about the courses and exams made with distance education, and their views on distance education. 162 Industrial Engineering students who continued their undergraduate education remotely in the 2020-2021 Spring semester participated in the survey. The results showed that 64.2% of the students believed that distance education is not as efficient as face-to-face education. Quality Function Deployment technique has been applied to identify potential improvements that can be made in the distance education system. The results have shown that several improvements are necessary to improve the current system. Accordingly, it has emerged that several improvements should be done in order to provide interactive teaching, diversify course resources, and eliminate sources of ambiguities during the exam practice.

References

 • • BOZKURT, A. (2017). Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.
 • • Dünya Sağlık Örgütü, World Health Organization (WHO). Q&As on COVID-19 and related health topics, Retrieved May 12, 2020, from https://www.who. int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-andanswers-hub.
 • • KAWANO, S., KAKEHASHİ, M. (2015). Substantial impact of school closure on the transmission dynamics during the pandemic flu H1N1-2009 in Oita, Japan. PloS one, 10(12).
 • • DE LUCA, G., VAN KERCKHOVE, K., COLETTİ, P., POLETTO, C., BOSSUYT, N., HENS, N., ET AL. (2018). The impact of regular school closure on seasonal influenza epidemics: a data-driven spatial transmission model for Belgium. BMC infectious diseases, 18(1), 29.
 • • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2020a). Basın açıklaması, https://www.yok. gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/, Erişim tarihi: 26.03.2020.
 • • KESKİN, M., ÖZER D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • • AKTEPE, A., ERSÖZ, S., HAYYAOĞLU, A. N., & ŞAKAR, B. B. (2018). Kalite fonksiyon yayılımı yaklaşımı ile özel bir hastanede hizmet kalitesi iyileştirme üzerine bir uygulama. International Journal of Engineering Research and Development, 10(2), 245-251.
 • • GÜLLÜ, E., ULCAY,Y. (2002), Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA, Cilt 7, Sayı 1
 • • YILMAZ, N. A. (2020). Yükseköğretim Kurumlarında Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumlarının Araştırılması: Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • • ÇİNPOLAT S. (2008), Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Hizmet Sektöründe Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • • ÇAĞILTAY, KÜRŞAT. (2002). “Uzaktan eğitim: Başarıya giden yol teknolojide mi yoksa pedagojide mi?”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.teknoturk.org/docking/yazilar/tt000037- yazi.htm [07.04.2002]
 • • JURAN, J.M. (1992) Quality Control Hand Book, Mc Graw-Hill, New York
 • • SLACK, N. (2001) Operation Management Üçüncü basım, Essex, Pearson Education Limited.
 • • BAŞARAN, M., DOĞAN, E., KARAOĞLU, E., & ŞAHİN, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

G. Sena DAŞ (Primary Author)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Ahmet Kürşad TÜRKER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Adnan AKTEPE
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Nilay AY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2133-8329
Türkiye


İrem ALICI This is me
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Daş, G. S. , Türker, A. K. , Aktepe, A. , Ay, N. & Alıcı, İ. (2021). Kalite Fonksiyon Göçerimi ile COVID- 19 Pandemisinde Uzaktan Eğitimin İyileştirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 161-171 . DOI: 10.29137/umagd.1024435

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.