Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ergonomic Risk Analysis of Cleaning Staff's Working Postures by REBA Method

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 150 - 160, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1033415

Abstract

Although the impact of technological developments is seen today, human labor is still predominantly used in many sectors. In sectors where the workforce is heavily used, businesses need to give importance to occupational health and safety.This goes through ergonomics, which creates the culture of occupational health and safety.Ergonomics is an interdisciplinary branch of science that aims to enable employees to continue their lives without creating negative health conditions and to increase productivity and to provide quality products and services.It aims to minimize occupational accidents that may occur by providing a working environment suitable for the characteristics of the worker and to prevent musculoskeletal system diseases that may occur due to repetitive movements and inappropriate postures due to the work done.The aim of this study is to analyze the jobs that people working in the cleaning sector often do and have difficulty with using the REBA method.In the study, a total of 2 jobs and six working postures, mopping and wiping windows, were examined.These jobs have been chosen considering the view that they may cause musculoskeletal disorders in the future.The risk levels and importance levels of the jobs determined using the REBA method were determined.The purpose of using the REBA method in the study is to evaluate the entire body of the employee during the study.With the REBA method, it can be analyzed in fixed postures, apart from dynamic movements.

References

 • Akay, D., Dağdeviren, M. ve Kurt, M. (2003). Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(3), 73- 84.
 • Akyol, M. (2017). Tekstil Atölyesinde Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Atıcı, H., Gönen, D. ve Oral, A. (2015). Çalışanlarda Zorlanmaya Neden Olan Duruşların REBA Yöntemi İle Ergonomik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 239-244.
 • Chiasson, M. E., Imbeau, D., Aubry, K. & Delisle, A. (2012). Comparing the Results of Eight Methods Used to Evaluate Risk Factors Associated With Musculoskeletal Disorders, International Journal of Industrial Ergonomics, 42(5), 478- 488.
 • Choi, T.Y. & Liker, J.K. (1992). Institutional Conformity and Technology Implementation: A Process Model of Ergonomics Dissemination, Journal of Engineering and Technology Management, 9(2), 155-195.
 • Çırpan, M., Kahraman, F. ve Çırpan, R. (2016). Temizlik İşlerinde Çalışanların Kas İskelet Sistemi Hastalıkların Değerlendirilmesi, 8.İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Bildiri Tam Metinleri Kitabı, s.220, İstanbul.
 • Ergün, U. (2017). Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı Ergonomik Riskler Ve Mersin İlindeki Özel Bir Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Çalışma Duruşlarının OWAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Esen, H. ve Fığlalı, N. (2013). Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(1), 41–51.
 • Hignett, S. & McAtamney, L. (2000). Rapid Entire Body Assessment (REBA), Applied Ergonomics, 31(2), 201-205. İçağasıoğlu, A., Yumuşakhuylu, Y., Ketenci, A., Toraman, N.F., Maymak Karataş G., Kuru, Ö., Kirazlı, Y., Çapacı, K., Eriman, E. ve
 • Haliloğlu, S. (2015). Burden of Chronic Low Back Pain in the Turkish Population, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61(1), 58-64.
 • Kahya, E. ve Söylemez, S. (2019). Jant Sektöründe QEC ve REBA Yöntemleriyle Ergonomik Risk Değerlendirmesi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(2), 83-96.
 • Kırcı, B.K. (2018). Lojistik Depo Sektöründe REBA, RULA Ve NIOSH Yöntemleri İle Ergonomi Alanında Bir İrdeleme, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kocabaş, M. (2009). Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan İş Görenlerde Zorlanmaya Neden Olan Çalışma Duruşlarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Koç, S. ve Testik, Ö.M. (2016). Mobilya Sektöründe Yaşanan Kas-İskelet Sistemi Risklerinin Farklı Değerlendirme Metotları İle İncelenmesi Ve Minimizasyonu, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 27(2), 2-27.
 • Lasota, A.M. (2014). A REBA-Based Analaysis of Packers Workload: A Case Study, Scientific Journal of Logistics, 10(1), 87–95.
 • Liu, D.R. (2014). Comparison of Concepts in Easy-To-Use Methods For MSD Risk Assessment, Applied Ergonomics, 45(3), 420-427.
 • Mork, M.A. & Choi, S.D. (2015). An Ergonomic Assessment of Sample Preparation Job Tasks in A Chemical Laboratory, Journal of Chemical Health and Safety, 22(4), 23-32.
 • Özay, M.E. ve Özcan, G. (2020). Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 122-132.
 • Özoğul, B., Çimen, B. ve Kahya, E. (2017). Bir Metal Sanayi İşletmesinde Ergonomik Risk Analizi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 159 – 175.
 • Rud, S. (2011). An Ergonomic Analysis of Current Lifting Techniques in Height Restricted Cargo Bins at Company XYZ, Master’s thesis, The Graduate School University of Wisconsin-Stout, United States.
 • Sağıroğlu, H., Coşkun, M.B. ve Erginel, N. (2015). REBA ile Bir Üretim Hattındaki İş İstasyonlarının Ergonomik Risk Analizi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 339-345.
 • Ulutaş, İ.B. ve Gündüz, T. (2017). Otomotiv Kablo İmalatında Ergonomik Risk Analizi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.
 • Ünver Okan, S., ve Kaya, A. (2015). Orman Fidanlıklarında Fidan Repikaj İşlerinde Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 157–163.

Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Ergonomik Risk Analizi

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 150 - 160, 31.12.2021
https://doi.org/10.29137/umagd.1033415

Abstract

Günümüzde teknolojik gelişmelerin etkisi görülse de hala birçok sektörde ağırlıklı olarak insan işgücünden yararlanılmaktadır. İşgücünün yoğun kullanıldığı sektörlerde işletmelerin iş sağlığı ve güvenliğine önem vermeleri gerekmektedir. Bu da iş sağlığı ve güvenliğinin kültürünü oluşturan ergonomiden geçmektedir. Ergonomi, çalışanlar üzerinde olumsuz sağlık durumları oluşturmadan yaşamlarına devam edebilmeleri ve verimliliği arttırarak, kaliteli ürün ve hizmetin ortaya çıkabilmesini amaçlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır. İşçinin özelliklerine uygun çalışma ortamı sağlayarak oluşabilecek iş kazalarını en aza indirmek ve yapılan işten kaynaklı olarak tekrarlı hareketler ile uygun olmayan duruşlardan kaynaklı oluşabilecek kas ve iskelet sistemi hastalıklarını önlemeyi amaçlar. Bu çalışmanın amacı, temizlik sektöründe çalışan kişilerin sık sık yaptığı ve zorlandığı işlerin REBA yöntemi kullanılarak analiz edilmesidir. Çalışmada paspaslama ve cam silme olmak üzere toplamda 2 iş ve altı adet çalışma duruşu incelenmiştir. Bu işler ileride kas ve iskelet sistemi rahatsızlığına yol açabileceği görüşü de göz önüne alınarak seçilmiştir. REBA yöntemi kullanılarak belirlenen işlerin risk seviyeleri ve önem dereceleri belirlenmiştir. Çalışmada REBA yönteminin kullanılmasının amacı, çalışma sırasında çalışanın tüm vücudunu değerlendirilebilmesidir. REBA yöntemi ile dinamik hareketler dışında, sabit duruşlarda analiz edilebilir.

References

 • Akay, D., Dağdeviren, M. ve Kurt, M. (2003). Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(3), 73- 84.
 • Akyol, M. (2017). Tekstil Atölyesinde Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Atıcı, H., Gönen, D. ve Oral, A. (2015). Çalışanlarda Zorlanmaya Neden Olan Duruşların REBA Yöntemi İle Ergonomik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 239-244.
 • Chiasson, M. E., Imbeau, D., Aubry, K. & Delisle, A. (2012). Comparing the Results of Eight Methods Used to Evaluate Risk Factors Associated With Musculoskeletal Disorders, International Journal of Industrial Ergonomics, 42(5), 478- 488.
 • Choi, T.Y. & Liker, J.K. (1992). Institutional Conformity and Technology Implementation: A Process Model of Ergonomics Dissemination, Journal of Engineering and Technology Management, 9(2), 155-195.
 • Çırpan, M., Kahraman, F. ve Çırpan, R. (2016). Temizlik İşlerinde Çalışanların Kas İskelet Sistemi Hastalıkların Değerlendirilmesi, 8.İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Bildiri Tam Metinleri Kitabı, s.220, İstanbul.
 • Ergün, U. (2017). Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı Ergonomik Riskler Ve Mersin İlindeki Özel Bir Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Çalışma Duruşlarının OWAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Esen, H. ve Fığlalı, N. (2013). Çalışma Duruşu Analiz Yöntemleri ve Çalışma Duruşunun Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Etkileri, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(1), 41–51.
 • Hignett, S. & McAtamney, L. (2000). Rapid Entire Body Assessment (REBA), Applied Ergonomics, 31(2), 201-205. İçağasıoğlu, A., Yumuşakhuylu, Y., Ketenci, A., Toraman, N.F., Maymak Karataş G., Kuru, Ö., Kirazlı, Y., Çapacı, K., Eriman, E. ve
 • Haliloğlu, S. (2015). Burden of Chronic Low Back Pain in the Turkish Population, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61(1), 58-64.
 • Kahya, E. ve Söylemez, S. (2019). Jant Sektöründe QEC ve REBA Yöntemleriyle Ergonomik Risk Değerlendirmesi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(2), 83-96.
 • Kırcı, B.K. (2018). Lojistik Depo Sektöründe REBA, RULA Ve NIOSH Yöntemleri İle Ergonomi Alanında Bir İrdeleme, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kocabaş, M. (2009). Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan İş Görenlerde Zorlanmaya Neden Olan Çalışma Duruşlarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Koç, S. ve Testik, Ö.M. (2016). Mobilya Sektöründe Yaşanan Kas-İskelet Sistemi Risklerinin Farklı Değerlendirme Metotları İle İncelenmesi Ve Minimizasyonu, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 27(2), 2-27.
 • Lasota, A.M. (2014). A REBA-Based Analaysis of Packers Workload: A Case Study, Scientific Journal of Logistics, 10(1), 87–95.
 • Liu, D.R. (2014). Comparison of Concepts in Easy-To-Use Methods For MSD Risk Assessment, Applied Ergonomics, 45(3), 420-427.
 • Mork, M.A. & Choi, S.D. (2015). An Ergonomic Assessment of Sample Preparation Job Tasks in A Chemical Laboratory, Journal of Chemical Health and Safety, 22(4), 23-32.
 • Özay, M.E. ve Özcan, G. (2020). Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 122-132.
 • Özoğul, B., Çimen, B. ve Kahya, E. (2017). Bir Metal Sanayi İşletmesinde Ergonomik Risk Analizi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 159 – 175.
 • Rud, S. (2011). An Ergonomic Analysis of Current Lifting Techniques in Height Restricted Cargo Bins at Company XYZ, Master’s thesis, The Graduate School University of Wisconsin-Stout, United States.
 • Sağıroğlu, H., Coşkun, M.B. ve Erginel, N. (2015). REBA ile Bir Üretim Hattındaki İş İstasyonlarının Ergonomik Risk Analizi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 339-345.
 • Ulutaş, İ.B. ve Gündüz, T. (2017). Otomotiv Kablo İmalatında Ergonomik Risk Analizi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.
 • Ünver Okan, S., ve Kaya, A. (2015). Orman Fidanlıklarında Fidan Repikaj İşlerinde Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 157–163.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Seher ARSLANKAYA (Primary Author)
Sakarya University
0000-0001-6023-2901
Türkiye


Miraç Tuba ÇELİK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0298-2170
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Arslankaya, S. & Çelik, M. T. (2021). Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Ergonomik Risk Analizi . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 150-160 . DOI: 10.29137/umagd.1033415

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.