Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Havaalanı Personeli Sertifika Eğitimlerinin Önemi: SHT/HAD Kapsamında Eğitim Yetkilendirme ve Planlama Akış Şeması

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 120 - 130, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1197606

Abstract

Havaalanı faaliyetleri teknik donanımlı, sertifikalı personelin ön planda olduğu havayolu taşımacılığı sektörünün önemli alt sistemlerinden birini oluşturmaktadır. İnsan kaynağının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesinde hizmet içi personel eğitimi kritik bir öneme sahip olup işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi havaalanı faaliyetleri için hem yasal hem operasyonel açıdan gerekli bir durumu ortaya koymaktadır. Havaalanları gelişen teknoloji ile birlikte, değişen iç ve dış çevre koşullarına uyum göstermek zorundadır. Bu sebeple, güncel bilgilerle desteklenerek kurum içerisinde faaliyet gösteren personelin gerekli eğitimleri alması zoruludur. Bu çalışmada, havaalanı operasyonlarının her aşamasında farklı statülerde bulunan personele alanlarına ilişkin eğitim vermek için yetki alınması ve eğitim sürecinin işleyişini adım adım açıklayan akış şeması, mevcut mevzuat ve bu alanda çalışan uzman kişilerin görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Geliştirilen akış şeması ile sertifikalı eğitimlerin verilmesine ilişkin yetkilendirilme sürecini ele alan ilgili ulusal düzenlemeleri anlama kolaylığı amaçlanmış ve bu eğitim yetkisini almak isteyen diğer örgütler için farkındalık oluşturulmuştur

References

 • Acarbay, C. (2016). Havacılık Hizmetiçi Eğitiminde Uzaktan Eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 148-161.
 • Atasoy, V. E. (2016, Ağustos). Bir Uçuş Eğitimi Organizasyonunun Üretkenliğine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Anabilim Dalı.
 • Benligiray, S., & Kurt, Y. (2016, Mayıs 23-25). Havacılık Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etme. Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities. İstanbul, Turkey.
 • Can, İ. (2008). Havacılık Güvenliği Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi ve THY Teknik A.Ş.'nde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilimdalı.
 • Doğan Merih, Y., & Kömürcü , N. (2015). Peri̇natal Hemşi̇reli̇k Uygulamalarına İli̇şki̇n Akış Şemalarının Geli̇şti̇ri̇lmesi ve Kli̇ni̇ğe Uyarlanması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 46(2), 51-58.
 • Erkeskin, M. (2001). Türk Hava Yolları Eğitim Merkezinde Eğitim Teknolojisi. Sakarya Ünivesitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(3). Gürgün, A. P., Koç, K., & Atabay, Ş. (2022). Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi, 33(3), 11857-11886.
 • İşler, H., Demir, B., & Üstün, S. (tarih yok). Türkiye'de Havacılık Sektöründe İstihdam ve Mesleki-Teknik Eğitim Sorunları. Karaer, H. (2020). Nicel Analiz Problemlerinin Öğretiminde Akış Şemalarının Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 201-225.
 • Kaya, A., & Kartal, M. (2021). Havalimanı Güvenlik Yönetiminde Teknoloji ve İnsan. Journal of Aviation, 5(2), 298-309. Koç, F., Koç, G. G., & Kokangül, A. (2015). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Organizasyon ŞemasıOptimizasyonu ve Simülasyonu: Hazırlık Aşaması. Cukurova Medical Journal, 40(3), 547-554.
 • Korul, V., & Küçükönal, H. (2003). Türk Sivil Havacılık Sisteminin Yapısal Analizi. Ege Academic Review, 3(1), 24-38.
 • Küçük Yılmaz, A., & Yazgan, E. (2018). Corporate performance management: process of organizational-tailored flow chart. Uçak Mühendisliği ve Havacılık Teknolojisi, 90(9), 1346-1354.
 • Küçük Yılmaz, A., & Yazgan, E. (2018). Corporate performance management: process of organizational-tailored flow chart. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 1394-1402.
 • Küçükönal , H., & Korul, V. (2002). Havayolu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Odabaşoğlu, Ş., & Eryılmaz, İ. (2019). Sivil Havacılık Alanında Yapılacak Eğitim Yatırımlarının Uzun Dönemde Fayda/Maliyet Projeksiyonu. 4. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı. Ankara.
 • SHGM. (2018, Haziran 27). HAVAALANLARI DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-EĞİTİM/HAD). Madde 1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.
 • SHGM. (2022). Eğitim Kuruluşları. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: https://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/2067-yetkili-havacilik-egitim-kuruluslari
 • Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. International Journal of Academic Social Science Studies, 139-156.
 • Usta , S., Gençoğlan, S., & Gençoğlan, C. (2019). Sulama Otomasyonu Sistemlerinin Tasarımında Kullanılabilecek İş Akış Şemalarının Oluşturulması. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1014-1020.
 • web.shgm.gov.tr. (2022).
 • Yalçın, T. (2017, Eylül). Havalimanı Yolcu Terminallerinde Mekansal Deneyim Haritalaması: Bir Yolculuk, İki Havalimanı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yazgan, E., & Küçük Yılmaz, A. (2018). Designing flow chart for aircraft type training in aviation training process management. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 1346-1354.

Importance of Airport Personnel Certification Training: Training Authorization and Planning Flow Chart within the Scope of SHT/HAD

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 120 - 130, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1197606

Abstract

Airport activities constitute one of the important sub-systems of the air transport sector, where technically equipped and certified personnel are at the forefront. In-service personnel training has a critical importance in the effective and efficient management of human resources and positively affects the sustainability of business activities. The realization of these trainings reveals a necessary situation for airport activities, both legally and operationally. Airports have to adapt to changing internal and external environmental conditions with the developing technology. For this reason, it is mandatory for the personnel operating in the institution to receive the necessary training, supported by up-to-date information. In this study, the flow chart, which explains step by step the operation of the training process and obtaining authorization to provide training to the personnel in different statuses at every stage of airport operations, was developed by taking the opinions of the current legislation and experts working in this field. With the developed flow chart, it was aimed to facilitate understanding of the relevant national regulations that deal with the authorization process for the delivery of certified trainings and awareness was created for other organizations that want to obtain this training authorization.

References

 • Acarbay, C. (2016). Havacılık Hizmetiçi Eğitiminde Uzaktan Eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 148-161.
 • Atasoy, V. E. (2016, Ağustos). Bir Uçuş Eğitimi Organizasyonunun Üretkenliğine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Anabilim Dalı.
 • Benligiray, S., & Kurt, Y. (2016, Mayıs 23-25). Havacılık Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etme. Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities. İstanbul, Turkey.
 • Can, İ. (2008). Havacılık Güvenliği Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi ve THY Teknik A.Ş.'nde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilimdalı.
 • Doğan Merih, Y., & Kömürcü , N. (2015). Peri̇natal Hemşi̇reli̇k Uygulamalarına İli̇şki̇n Akış Şemalarının Geli̇şti̇ri̇lmesi ve Kli̇ni̇ğe Uyarlanması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 46(2), 51-58.
 • Erkeskin, M. (2001). Türk Hava Yolları Eğitim Merkezinde Eğitim Teknolojisi. Sakarya Ünivesitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(3). Gürgün, A. P., Koç, K., & Atabay, Ş. (2022). Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi, 33(3), 11857-11886.
 • İşler, H., Demir, B., & Üstün, S. (tarih yok). Türkiye'de Havacılık Sektöründe İstihdam ve Mesleki-Teknik Eğitim Sorunları. Karaer, H. (2020). Nicel Analiz Problemlerinin Öğretiminde Akış Şemalarının Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 201-225.
 • Kaya, A., & Kartal, M. (2021). Havalimanı Güvenlik Yönetiminde Teknoloji ve İnsan. Journal of Aviation, 5(2), 298-309. Koç, F., Koç, G. G., & Kokangül, A. (2015). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Organizasyon ŞemasıOptimizasyonu ve Simülasyonu: Hazırlık Aşaması. Cukurova Medical Journal, 40(3), 547-554.
 • Korul, V., & Küçükönal, H. (2003). Türk Sivil Havacılık Sisteminin Yapısal Analizi. Ege Academic Review, 3(1), 24-38.
 • Küçük Yılmaz, A., & Yazgan, E. (2018). Corporate performance management: process of organizational-tailored flow chart. Uçak Mühendisliği ve Havacılık Teknolojisi, 90(9), 1346-1354.
 • Küçük Yılmaz, A., & Yazgan, E. (2018). Corporate performance management: process of organizational-tailored flow chart. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 1394-1402.
 • Küçükönal , H., & Korul, V. (2002). Havayolu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Odabaşoğlu, Ş., & Eryılmaz, İ. (2019). Sivil Havacılık Alanında Yapılacak Eğitim Yatırımlarının Uzun Dönemde Fayda/Maliyet Projeksiyonu. 4. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı. Ankara.
 • SHGM. (2018, Haziran 27). HAVAALANLARI DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-EĞİTİM/HAD). Madde 1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.
 • SHGM. (2022). Eğitim Kuruluşları. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: https://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/2067-yetkili-havacilik-egitim-kuruluslari
 • Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. International Journal of Academic Social Science Studies, 139-156.
 • Usta , S., Gençoğlan, S., & Gençoğlan, C. (2019). Sulama Otomasyonu Sistemlerinin Tasarımında Kullanılabilecek İş Akış Şemalarının Oluşturulması. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1014-1020.
 • web.shgm.gov.tr. (2022).
 • Yalçın, T. (2017, Eylül). Havalimanı Yolcu Terminallerinde Mekansal Deneyim Haritalaması: Bir Yolculuk, İki Havalimanı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yazgan, E., & Küçük Yılmaz, A. (2018). Designing flow chart for aircraft type training in aviation training process management. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 1346-1354.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Sedef YARICI
Anadolu Üniversitesi
0000-0001-8610-1280
Türkiye


Vildan DURMAZ
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3649-1780
Türkiye


Ebru YAZGAN
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6545-8536
Türkiye

Thanks Bu çalışma 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulmuştur.
Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 21, 2022
Acceptance Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Yarıcı, S. , Durmaz, V. & Yazgan, E. (2022). Havaalanı Personeli Sertifika Eğitimlerinin Önemi: SHT/HAD Kapsamında Eğitim Yetkilendirme ve Planlama Akış Şeması . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 120-130 . DOI: 10.29137/umagd.1197606

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.