Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortak Kullanım Alanı Olarak Fakülte Yeme İçme Mekanları Tasarımında Ergonomi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Örneği

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 154 - 172, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1198942

Abstract

Kullanıcı ve kullanıcının tasarlanan mekan ile olan ilişkisine dair verilere sahip olarak tasarım sürecinin yürütülmesi önemlidir. Bu süreçte, ergonomiye ilişkin kararlar tasarım sürecinde ön plana çıkmaktadır. Antropometrik verilerin yanında, mekanı kullanım amaçları gibi etkenler de mekan kullanımını psikolojik ve fizyolojik olarak kolaylaştırmak adına ele alınmalıdır. Araştırmada, Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan fakültelerin ortak kullanım alanlarından kantinlerinin tasarımında ergonomi faktörünün incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiş olup, bütüncül tek durum deseni ile çalışma kapsamında toplanan veriler analiz edilmiştir. Kampüs içerisinde yer alan fakülte kantin alanlarının kullanım amaçları ile aydınlatma, iklimlendirme ve çevresel faktörler ilişkili olarak analiz edilmiştir. Bu mekanların yeme içme eylemlerinin yanında dinlenme, çalışma, sosyalleşme ve dolaşım dahil olmak üzere farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir. Kantin alanlarının tasarım sürecinde ergonomik ve işlevsel mekanlar kurgulamak adına alınan kararların gözden geçilmesinin gerekliliği ön plana çıkmıştır.

References

 • Ching, F. & Adams, C. (2011). Çizimlerle bina yapım rehberi (4. bs. ed.). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. ISBN: 975-8599-72-0
 • Ching, F.D.K. (2011). Biçim, Mekan ve Düzen (5. Baskı). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. ISBN: 978-6057846686
 • Curaoğlu, F. (2000). Konut dışında yeme işlevli mekanlarda iç mekan ile mobilya ve donatının değişen kültürel ve sosyal yapı paralelinde etkileşimi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dul, J. & Weerdmeester, B. (2001). Ergonomics for beginners: a quick reference guide. Florida: CRS Press. https://doi.org/10.4324/9780203212097
 • Elbert, K. K., Kroemer, H. B. & Hoffman, A. D. K. (2018). Ergonomics: how to design for ease and efficiency. Cambridge: Academic Press. ISBN: 9780128132975
 • Grandjean, E. (1980). Fitting the Task to the Man, London: Taylor & Francis. ISBN: 9780878559336
 • Hipp, J. A., Gulwadi, G. B., Alves, S. & Sequeira, S. (2015). The Relationship Between Perceived Greenness, Perceived Restorativeness of University Campuses and Student-Reported Quality of Life. Environment and Behavior, 48(10), 1-17. https://doi.org/10.1177/0013916515598200
 • Krause, R.G. (1985). Recreation Program Planning Today. London: Scott, Foresman and Company. ISBN: 978-0673181411
 • Meister, D. (1989). Conceptual Aspects of Human Factors, Baltimore: Johns Hopkins University Press, ISBN: 978-0801837326
 • Openshaw, S. & Taylor, E. (2006). Ergonomics and design a reference guide. Muscatine: Allsteel Inc.
 • Pheasant, S. (2003). Bodyspace: Antropometry, Ergonomics and the Design of Work. London: Taylor & Francis. ISBN: 9780429076640
 • Sanders, M.S. & McCormick, E.J. (1993). Human Factors Engineering and Design, New York: McGraw-Hill. ISBN: 0-07-054901-X
 • Stanton, N. A. (2005). Human factors and ergonomics methods. In the Handbook of human factors and ergonomics methods (s. 1-9). Florida: CRC press. ISBN: 0-415-28700-6/05/ $0.00+$1.50
 • Tosi, F. (2021). Design for ergonomics.Ergonomics and Design (s. 3-28). Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-33562-5
 • Wilson, J. R. & Sharples, S. (2015). Evaluation of human work. Florida: CRC press. ISBN: 9781466559622

Ergonomics In The Design Of Faculty Food and Beverage Areas as a Common Area: The Case Of Eskisehir Technical University

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 154 - 172, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1198942

Abstract

It is important to carry out the design process by having data on the relationship between the user and the designed space. In this process, decisions regarding ergonomics come to the fore in the design process. In addition to anthropometric data, factors such as the purpose of using the space should also be considered in order to facilitate the use of space psychologically and physiologically. The aim of the research is to examine the ergonomics factor in the design of canteens, which are among the common areas of faculties located on the campus of Eskişehir Technical University. The research was designed as a case study, one of the qualitative research methods, and the data collected within the scope of the study were analyzed with a holistic single case study. The purpose of use of the faculty canteen areas in the campus and the lighting, air conditioning and environmental factors were analyzed in relation to them. It has been determined that these places are used for different purposes, including eating and drinking activities, as well as resting, working, socializing and circulation. In the design process of canteen areas, the necessity of reviewing the decisions taken in order to construct ergonomic and functional spaces has come to the fore.

References

 • Ching, F. & Adams, C. (2011). Çizimlerle bina yapım rehberi (4. bs. ed.). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. ISBN: 975-8599-72-0
 • Ching, F.D.K. (2011). Biçim, Mekan ve Düzen (5. Baskı). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. ISBN: 978-6057846686
 • Curaoğlu, F. (2000). Konut dışında yeme işlevli mekanlarda iç mekan ile mobilya ve donatının değişen kültürel ve sosyal yapı paralelinde etkileşimi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dul, J. & Weerdmeester, B. (2001). Ergonomics for beginners: a quick reference guide. Florida: CRS Press. https://doi.org/10.4324/9780203212097
 • Elbert, K. K., Kroemer, H. B. & Hoffman, A. D. K. (2018). Ergonomics: how to design for ease and efficiency. Cambridge: Academic Press. ISBN: 9780128132975
 • Grandjean, E. (1980). Fitting the Task to the Man, London: Taylor & Francis. ISBN: 9780878559336
 • Hipp, J. A., Gulwadi, G. B., Alves, S. & Sequeira, S. (2015). The Relationship Between Perceived Greenness, Perceived Restorativeness of University Campuses and Student-Reported Quality of Life. Environment and Behavior, 48(10), 1-17. https://doi.org/10.1177/0013916515598200
 • Krause, R.G. (1985). Recreation Program Planning Today. London: Scott, Foresman and Company. ISBN: 978-0673181411
 • Meister, D. (1989). Conceptual Aspects of Human Factors, Baltimore: Johns Hopkins University Press, ISBN: 978-0801837326
 • Openshaw, S. & Taylor, E. (2006). Ergonomics and design a reference guide. Muscatine: Allsteel Inc.
 • Pheasant, S. (2003). Bodyspace: Antropometry, Ergonomics and the Design of Work. London: Taylor & Francis. ISBN: 9780429076640
 • Sanders, M.S. & McCormick, E.J. (1993). Human Factors Engineering and Design, New York: McGraw-Hill. ISBN: 0-07-054901-X
 • Stanton, N. A. (2005). Human factors and ergonomics methods. In the Handbook of human factors and ergonomics methods (s. 1-9). Florida: CRC press. ISBN: 0-415-28700-6/05/ $0.00+$1.50
 • Tosi, F. (2021). Design for ergonomics.Ergonomics and Design (s. 3-28). Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-33562-5
 • Wilson, J. R. & Sharples, S. (2015). Evaluation of human work. Florida: CRC press. ISBN: 9781466559622

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Gül AĞAOĞLU ÇOBANLAR
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2324-7327
Türkiye


Şeyma KOYUNCU
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0615-1630
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 4, 2022
Acceptance Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Ağaoğlu Çobanlar, G. & Koyuncu, Ş. (2022). Ortak Kullanım Alanı Olarak Fakülte Yeme İçme Mekanları Tasarımında Ergonomi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Örneği . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 154-172 . DOI: 10.29137/umagd.1198942

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.