Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Gabion Duvarların Çeşitli Patlama Enerjilerine Göre Koruma Duvarı Olarak Kullanılması

Year 2023, Volume: 15 Issue: 2, 736 - 748, 14.07.2023
https://doi.org/10.29137/umagd.1297344

Abstract

Gabion duvarlar genellikle, eğimli arazilerde hafif dayanma yapısı alternatifi olarak kullanılmaktadır. Göreceli olarak ucuz maliyeti, esnek yapısı, ana malzemesinin kolay şekilde nakledilebilmesi ve esnek yapısı nedeniyle birçok avantaj taşımaktadır. Boyutları, gelen yanal yüklere göre kolay ayarlanabilmekte ve ekstra maliyetler içermemektedir. İşçilik bakımından kısa sürede inşa edilebilmekte ve bünyesinde doğal bir malzeme olan kırma taş kullanılmaktadır. Ülkemizde, patlamaya karşı koruma duvarı olarak genellikle betonarme koruma duvarları kullanılmaktadır. Bu alışagelmiş kullanım beraberinde temin etmesi bazı bölgelerde zor olan inşa malzemelerini de içermektedir. Artan maliyetler, betonarme koruma duvarlarını neredeyse yapılamaz hale getirmiştir. Bu çalışmada, Gabion Koruma Duvarlarının değişik patlama kuvvetleri altında reaksiyonu incelenmiştir. Standart bir şekilde ve standart bir zeminde tasarlanan gabion duvara çeşitli patlayıcıların patlama kuvvetlerinin etkimesi sonucu meydana gelen direnç kuvvetleri; dönme ve devrilmeye karşı davranışı Geo 5 Geoteknik tasarım programı ile modellenmiş ve incelenmiştir. Gabion Koruma Duvarlarının, betonarme koruma duvarına karşı avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur.

Supporting Institution

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dairesi

Thanks

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kurumu Fine Firması tarafından sağlanan GEO5 Geoteknik Yazılım Paketini kullanmaktadır.

References

 • Akıncı, M., (2000). Güvenç Havzası Koruma Projesi Teknik Gerekçe Raporu, KHGM. C grubu patlayıcıları ve C-4. 11.10.2020 https://www.savunmasanayist.com/c-grubu-patlayicilari-ve-c4/ (2020).
 • Cömert, M. (2010). Betonarme yapıların patlamalar karşısındaki performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. DSİ, Taşkın Kontrol Duvarları Genel Teknik Şartnamesi, Nisan (2018).
 • Dursun, Ö. (2008). Gabion Sandık Uygulamasının Tersip Bendi ve Islah Sekilerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü, Elazığ. Ekermen, Nilgün. Patlayıcı ve Yüksek Patlayıcı Maddelerin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Patlama Etkileri. Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitim Programı.
 • Erkoç, Ö. (1998). Patlatma ile Çevreye Verilen Sarsıntılar ve Hasar Kriteri Üzerine Bir Tartışma 3.Delme ve Patlatma Sempozyumu, p. 129-139. Gabion duvar nedir? Gabion tel örgü- sandık duvarlar nasıl uygulanır?. 25.02.2020 https://insapedia.com/gabion-nedir-gabion-telorgu-sandik-duvarlar-nasil-uygulanir/ (2020).
 • Karabayır, D. (2020). 33,5-Dinitro-4-Kloro Benzonitril’ den Hazırlanan Azotça Zengin Yeni Enerjik Maddelerin Termodinamik Değerlerinin Teorik ve Deneysel Değerlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kıcıman Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gabion sepet. http://www.kiciman.com/sayfa/gabion-sepet,6.php (2013).
 • Koççaz, Zeynep. (2004). Patlama yüklerine dayanıklı yapı tasarımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Saatçi, S. (2018). İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü, TMMOB İzmir Şube.
 • Toplu, E. (2020). Sismik Yalıtımlı Yapılarda Patlama Etkilerinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Tosun, S. (1991). Madencilikte Patlatılacak Ortama Uygun Patlayıcı Madde Seçimi, Madencilik Dergisi.
 • Uray E. (2014). Gabion Tipi Dayanma Duvarlarında Tasarım Kriterlerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uray, E.– Tan, Ö. (2015). “Gabion Tipi Dayanma Yapıları”, (TMH) Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 485, 19-29.
 • Yılmaz, M.-Sevgi, S.-Eskici, B.-Şener & Y.S.-Eliüşük, M. (2020). Kısmen Baraj Gölü Suları Altında Kalacak Olan Hasankeyf Yamaç Külliyesinin Sağlamlaştırılması, Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Uygulamalar, Amisos, 5/9, 413-439.
 • Zakar, L.& Eyüpgiller, K. K. (2015). Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri, İstanbul.

Use of Gabion Walls as Protection Walls According to Various Explosion Energies

Year 2023, Volume: 15 Issue: 2, 736 - 748, 14.07.2023
https://doi.org/10.29137/umagd.1297344

Abstract

Gabion walls are generally used as a lightweight support structure alternative on sloping lands. It has many advantages due to its relatively cheap cost, flexible structure, easy transportation of the main material and flexible structure. Its dimensions can be easily adjusted according to the incoming lateral loads and do not include extra costs. It can be built in a short time in terms of workmanship and crushed stone, which is a natural material, is used. In our country, reinforced concrete protection walls are generally used as explosion protection walls. This customary use also includes building materials that are difficult to obtain in some regions. Rising costs have made reinforced concrete containment walls virtually unbuildable. In this study, the reaction of Gabion Protection Walls under different explosion forces was investigated. The resistance forces that occur as a result of the impact of the explosion forces of various explosives on the gabion wall designed in a standard way and on a standard ground; Its behavior against rolling and overturning was modeled and analyzed with the Geo 5 Geotechnical design program. The advantages and disadvantages of Gabion Protection Walls against reinforced concrete protection walls are presented.

References

 • Akıncı, M., (2000). Güvenç Havzası Koruma Projesi Teknik Gerekçe Raporu, KHGM. C grubu patlayıcıları ve C-4. 11.10.2020 https://www.savunmasanayist.com/c-grubu-patlayicilari-ve-c4/ (2020).
 • Cömert, M. (2010). Betonarme yapıların patlamalar karşısındaki performanslarının değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. DSİ, Taşkın Kontrol Duvarları Genel Teknik Şartnamesi, Nisan (2018).
 • Dursun, Ö. (2008). Gabion Sandık Uygulamasının Tersip Bendi ve Islah Sekilerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü, Elazığ. Ekermen, Nilgün. Patlayıcı ve Yüksek Patlayıcı Maddelerin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Patlama Etkileri. Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitim Programı.
 • Erkoç, Ö. (1998). Patlatma ile Çevreye Verilen Sarsıntılar ve Hasar Kriteri Üzerine Bir Tartışma 3.Delme ve Patlatma Sempozyumu, p. 129-139. Gabion duvar nedir? Gabion tel örgü- sandık duvarlar nasıl uygulanır?. 25.02.2020 https://insapedia.com/gabion-nedir-gabion-telorgu-sandik-duvarlar-nasil-uygulanir/ (2020).
 • Karabayır, D. (2020). 33,5-Dinitro-4-Kloro Benzonitril’ den Hazırlanan Azotça Zengin Yeni Enerjik Maddelerin Termodinamik Değerlerinin Teorik ve Deneysel Değerlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kıcıman Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gabion sepet. http://www.kiciman.com/sayfa/gabion-sepet,6.php (2013).
 • Koççaz, Zeynep. (2004). Patlama yüklerine dayanıklı yapı tasarımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Saatçi, S. (2018). İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü, TMMOB İzmir Şube.
 • Toplu, E. (2020). Sismik Yalıtımlı Yapılarda Patlama Etkilerinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Tosun, S. (1991). Madencilikte Patlatılacak Ortama Uygun Patlayıcı Madde Seçimi, Madencilik Dergisi.
 • Uray E. (2014). Gabion Tipi Dayanma Duvarlarında Tasarım Kriterlerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uray, E.– Tan, Ö. (2015). “Gabion Tipi Dayanma Yapıları”, (TMH) Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 485, 19-29.
 • Yılmaz, M.-Sevgi, S.-Eskici, B.-Şener & Y.S.-Eliüşük, M. (2020). Kısmen Baraj Gölü Suları Altında Kalacak Olan Hasankeyf Yamaç Külliyesinin Sağlamlaştırılması, Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Uygulamalar, Amisos, 5/9, 413-439.
 • Zakar, L.& Eyüpgiller, K. K. (2015). Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section Articles
Authors

İrem ERSALMAN
It is not affiliated with an institution
0000-0003-4644-7601
Türkiye


Baran TOPRAK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-4726-0531
Türkiye

Project Number 2022/034
Early Pub Date July 7, 2023
Publication Date July 14, 2023
Submission Date May 15, 2023
Acceptance Date June 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 15 Issue: 2

Cite

APA Ersalman, İ. & Toprak, B. (2023). Gabion Duvarların Çeşitli Patlama Enerjilerine Göre Koruma Duvarı Olarak Kullanılması . International Journal of Engineering Research and Development , 15 (2) , 736-748 . DOI: 10.29137/umagd.1297344

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.