Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effects Of Boriding at 800°C at Different Times on Ti6Al4V

Year 2023, Volume: 15 Issue: 2, 881 - 890, 14.07.2023
https://doi.org/10.29137/umagd.1306808

Abstract

This study investigates boronization of 800 degree Ti6Al4V alloy at different times. Ti6Al4V alloy has a wide range of industrial applications due to its light weight, high strength and corrosion resistance. Boronizing is a surface modification method used to improve the surface properties of the alloy. The aim of the study is to evaluate the effect of boriding process carried out at 800 degrees on the structural and mechanical properties of Ti6Al4V alloy. In this study, various analysis methods were used to determine the effect of boriding process. Microstructural analysis of the examined samples was carried out by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). In addition, the mechanical properties of boronized samples were evaluated by hardness tests and abrasion resistance tests. The results show that 800 degree Ti6Al4V boronizing significantly improves the surface properties of the alloy. As a result of boriding process, surface hardness increases and wear resistance improves. Microstructural analysis revealed that boride phases such as TiB2 were formed with the increase of boriding temperature. These phases are important factors that increase the hardness and wear resistance of the surface of the alloy. In conclusion, this study presents the important results of the 800 degree boronizing process of Ti6Al4V alloy. This information can be used to optimize the surface modification to increase the durability of the Ti6Al4V alloy in industrial applications.

References

 • Atar E., Kayali S., Cimenoglu H., (2008), Characteristics and wear performance of borided Ti6Al4V alloy, 202, 4583-4590, Surface and Coatings technology
 • Atar E., Kayali S., Cimenoglu H., (2009), Surface Modification of Ti6Al4V Alloy by Pack Boriding, Aperta Ulakbim.
 • Duan Y,, Li, p., Chen Z., Shi J., Ma L. (2018) Surface evolution and growth kinetics of Ti6Al4V alloy in pac briding, 742, 690-701, Journal of alloys and compounds.
 • Duan Y., Wang X., Liu D., (2020), Characteristics, wear and corrosion properties of borided pure titanium by pack boriding near α → β phase transition temperature, 46, 16380-16387, Ceramics international
 • Keddam M., Taktak S., (2017), Characterization and diffusion model for the titanium boride layers formed on the Ti6Al4V alloy by plasma paste boriding, 399, 229-236, Applied surfaace science.
 • Li p., Liu D., Bao W., (2018), Surface characterization and diffusion model of pack borided TB2 titanium alloy, 44, 18429-18437, Ceramics İnternational.
 • Paretti V., Ferrais S., (2018), Surface treatments for boriding of Ti6Al4V alloy in view of applications as a biomaterial, 126, 21-28, Tribology international.
 • Yao Q., Sun J., Fu Y., (2016), An Evaluation of a Borided Layer Formed on Ti-6Al-4V Alloy by Means of SMAT and Low-Temperature Boriding, 993, Mdpi, Materials.

Ti6Al4V 800C Farklı Sürelerde Borlama Etkilerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 15 Issue: 2, 881 - 890, 14.07.2023
https://doi.org/10.29137/umagd.1306808

Abstract

Bu çalışma, 800 derece Ti6Al4V alaşımının farklı sürelerde borlanması araştırmaktadır. Ti6Al4V alaşımı, hafiflik, yüksek mukavemet ve korozyon direnci gibi özellikleri nedeniyle geniş bir endüstriyel uygulama alanına sahiptir. Borlama, alaşımın yüzey özelliklerini iyileştirmek için kullanılan bir yüzey modifikasyon yöntemidir. Çalışmanın amacı, 800 derece sıcaklıkta gerçekleştirilen borlama sürecinin Ti6Al4V alaşımının yapısal ve mekanik özelliklerine etkisini değerlendirmektir. Bu çalışmada, borlama işleminin etkisini belirlemek için çeşitli analiz yöntemleri kullanılmıştır. İncelenen örneklerin mikroyapısal analizi, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını difraksiyonu (XRD) ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, borlanmış örneklerin mekanik özellikleri, sertlik testleri ve aşınma direnci testleri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 800 derece Ti6Al4V borlanmasının alaşımın yüzey özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir. Borlama işlemi sonucunda yüzey sertliği artar ve aşınma direnci gelişir. Mikroyapısal analiz, borlama sıcaklığının artmasıyla birlikte TiB2 gibi borür fazlarının oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu fazlar, alaşımın yüzeyinin sertliğini ve aşınma direncini artıran önemli faktörlerdir. Sonuç olarak, bu çalışma Ti6Al4V alaşımının 800 derece borlanması sürecinin önemli sonuçlarını sunmaktadır. Bu bilgiler, endüstriyel uygulamalarda Ti6Al4V alaşımının dayanıklılığını artırmak için yüzey modifikasyonunun optimize edilmesinde kullanılabilir

References

 • Atar E., Kayali S., Cimenoglu H., (2008), Characteristics and wear performance of borided Ti6Al4V alloy, 202, 4583-4590, Surface and Coatings technology
 • Atar E., Kayali S., Cimenoglu H., (2009), Surface Modification of Ti6Al4V Alloy by Pack Boriding, Aperta Ulakbim.
 • Duan Y,, Li, p., Chen Z., Shi J., Ma L. (2018) Surface evolution and growth kinetics of Ti6Al4V alloy in pac briding, 742, 690-701, Journal of alloys and compounds.
 • Duan Y., Wang X., Liu D., (2020), Characteristics, wear and corrosion properties of borided pure titanium by pack boriding near α → β phase transition temperature, 46, 16380-16387, Ceramics international
 • Keddam M., Taktak S., (2017), Characterization and diffusion model for the titanium boride layers formed on the Ti6Al4V alloy by plasma paste boriding, 399, 229-236, Applied surfaace science.
 • Li p., Liu D., Bao W., (2018), Surface characterization and diffusion model of pack borided TB2 titanium alloy, 44, 18429-18437, Ceramics İnternational.
 • Paretti V., Ferrais S., (2018), Surface treatments for boriding of Ti6Al4V alloy in view of applications as a biomaterial, 126, 21-28, Tribology international.
 • Yao Q., Sun J., Fu Y., (2016), An Evaluation of a Borided Layer Formed on Ti-6Al-4V Alloy by Means of SMAT and Low-Temperature Boriding, 993, Mdpi, Materials.

Details

Primary Language English
Subjects Materials Engineering (Other)
Journal Section Articles
Authors

Fazıl HÜSEM
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9248-365X
Türkiye

Early Pub Date July 13, 2023
Publication Date July 14, 2023
Submission Date May 30, 2023
Acceptance Date June 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 15 Issue: 2

Cite

APA Hüsem, F. (2023). The Effects Of Boriding at 800°C at Different Times on Ti6Al4V . International Journal of Engineering Research and Development , 15 (2) , 881-890 . DOI: 10.29137/umagd.1306808

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.