Research Article
BibTex RIS Cite

7075 Alüminyum Malzemenin Çift Milli Freze ile İşlenmesi Sırasında En Uygun Kesici Parametrelerinin Belirlenmesi

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 117 - 126, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1372959

Abstract

Bu çalışmada, savunma sanayinde kullanılan 7075 alüminyum alaşım iş parçasının iki yüzeyi 120 derece açıyla aynı anda Çift Milli Freze tezgâhı ile 3 farklı kesme hızı ve freze devirlerinde, kaplamasız karbür kesici uçlar kullanılarak işlenmiştir. Frezeleme sırasında oluşan titreşim ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü değerleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacı ile freze devri ve ilerleme hızına bağlı olarak titreşim ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapılmıştır. Deneyler esnasında titreşim değerleri ölçülerek kayıt altına alınmış ve her frezeleme işleminden sonra iş parçasının 6 farklı yerinden yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. Titreşim seviyesi ve yüzey pürüzlülüğü değerleri, devir ve ilerleme hızı değişimleri ile birlikte incelenmiş ve böylece 7075 alüminyum alaşımın aynı anda iki yüzeyinin frezelenmesi esnasında en uygun titreşim seviyesi ve yüzey pürüzlülüğü değerleri için freze devri ve ilerleme hızı değişkenleri belirlenmiştir.

References

 • Abdelwahab, S. A. (2023). Surface roughness modeling and prediction based on vibration signal analysis and machining parameters in milling of aluminum by artificial neural network. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 104, 345–375. doi: 10.1007/s40032-023-00924-1
 • Amiruddin, A., Muizuddin, A., Nur, C. M., Mahfudz, A. H., Agus, S., Khairul, J., Achmad, Z. R., Ratna, N. (2023). Influence of lubrication on vibration response and surface roughness in milling of aluminum 6061. EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy, 10(3), 1762-1769. doi:10.5109/7151725
 • Ay, M. (2003). CNC freze tezgâhında frezeleme esnasında oluşan kesme kuvvetlerinin ve titreşimlerin yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Chee, K. N., Shreyes, M. N., Rahman, M. & Senthil, K. A. (2006). Experimental study of micro- and nano-scale cutting of aluminum 7075-T6. International of Journal Machine Tools & Manufacture, 46(9), 929-936. doi:10.1016/j.ijmachtools.2005.08.004
 • Chun, S. H. (2022). Correlation between surface roughness and vibration in slot milling of AL7075-T6. Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers. The Korean Society of Manufacturing Process Engineers. 21(5), 61-66. doi: 10.14775/ksmpe.2022.21.05.061.
 • Dilipak, H., Yılmaz, V. (2012). AISI 1050 çeliğinin karbür takımlarla frezelenmesinde oluşan titreşimlerin incelenmesi ve istatistiksel analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), 285-294.
 • Ghani, A. K., Choudhury, I. A & Husni (2002). Study of tool life, surface roughness and vibration in machining nodular cast iron with ceramic tool, Journal of Materials Processing Technology, 127(1), 17-22. doi:10.1016/S0924-0136(02)00092-4
 • Güllü, A. (1995). Silindirik taşlamada istenen yüzey pürüzlülüğünü elde etmek için taşlama parametrelerinin bilgisayar yardımıyla optimizasyonu. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kim, S. K., Lee, S. Y. (2000). Chatter prediction of end milling in a vertical machining center. Journal of Sound and Vibration, 241(4), 567-586. doi:10.1006/jsvi.2000.3144
 • Lee, K. Y., Kang, M. C., Jeong, Y. H., Lee, D. W., Kim, J. S. (2001). Simulation of surface roughness and profile in high speed end milling. Journal of Material Processing Technology, 113(1-3), 410-415. doi:10.1016/S0924-0136(01)00697-5
 • Lou, S. J. & Chen, J. C. (1999). In-Process surface roughness recognition (ISRR) system in end-milling operations. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 15(3), 200-209.
 • Orhan, S., Er, A. O., Camuşcu, N., Aslan, E. (2007). Tool wear evalution by vibration analysis during end milling of AISI D3 cold work tool steel with 35 HRC hardness. NDT&E International, 40(2), 121-126. doi:10.1016/j.ndteint.2006.09.006
 • Pham, T. H., Nguyen, D. T., Banh, T. L., Tong, V. C. (2020). Experimental study on the chip morphology, tool–chip contact length, workpiece vibration, and surface roughness during high-speed face milling of A6061 aluminum alloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 234(3), 610-620. doi:10.1177/0954405419863221
 • Smith, W. S., Çeviri: Erdoğan, M. (2001). Mühendislik Alaşımlarının Yapı ve Özellikleri. Ankara, MA: Nobel Yayınevi.
 • Şahin, Y. (2000). Talaş Kaldırma Prensipleri 1. Ankara, MA: Nobel Yayınevi.
 • Yılmaz, V. (2009). Frezeleme uygulamalarında işleme parametrelerinin sebep olduğu titreşimlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, V., Dilipak, H., Sarıkaya, M., Yılmaz, C. Y., Özdemir, M. (2014). Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 30(4): 220-226.

Determination of Optimum Cutting Parameters during Operation with a Double Spindle Milling Machine of 7075 Aluminum Material

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 117 - 126, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1372959

Abstract

Bu çalışmada, savunma sanayinde kullanılan 7075 alüminyum alaşım iş parçasının iki yüzeyi 120 derece açıyla aynı anda Çift Milli Freze tezgâhı ile 3 farklı kesme hızı ve freze devirlerinde, kaplamasız karbür kesici uçlar kullanılarak işlenmiştir. Frezeleme sırasında oluşan titreşim ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü değerleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacı ile freze devri ve ilerleme hızına bağlı olarak titreşim ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapılmıştır. Deneyler esnasında titreşim değerleri ölçülerek kayıt altına alınmış ve her frezeleme işleminden sonra iş parçasının 6 farklı yerinden yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. Titreşim seviyesi ve yüzey pürüzlülüğü değerleri, devir ve ilerleme hızı değişimleri ile birlikte incelenmiş ve böylece 7075 alüminyum alaşımın aynı anda iki yüzeyinin frezelenmesi esnasında en uygun titreşim seviyesi ve yüzey pürüzlülüğü değerleri için freze devri ve ilerleme hızı değişkenleri belirlenmiştir.

References

 • Abdelwahab, S. A. (2023). Surface roughness modeling and prediction based on vibration signal analysis and machining parameters in milling of aluminum by artificial neural network. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 104, 345–375. doi: 10.1007/s40032-023-00924-1
 • Amiruddin, A., Muizuddin, A., Nur, C. M., Mahfudz, A. H., Agus, S., Khairul, J., Achmad, Z. R., Ratna, N. (2023). Influence of lubrication on vibration response and surface roughness in milling of aluminum 6061. EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy, 10(3), 1762-1769. doi:10.5109/7151725
 • Ay, M. (2003). CNC freze tezgâhında frezeleme esnasında oluşan kesme kuvvetlerinin ve titreşimlerin yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Chee, K. N., Shreyes, M. N., Rahman, M. & Senthil, K. A. (2006). Experimental study of micro- and nano-scale cutting of aluminum 7075-T6. International of Journal Machine Tools & Manufacture, 46(9), 929-936. doi:10.1016/j.ijmachtools.2005.08.004
 • Chun, S. H. (2022). Correlation between surface roughness and vibration in slot milling of AL7075-T6. Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers. The Korean Society of Manufacturing Process Engineers. 21(5), 61-66. doi: 10.14775/ksmpe.2022.21.05.061.
 • Dilipak, H., Yılmaz, V. (2012). AISI 1050 çeliğinin karbür takımlarla frezelenmesinde oluşan titreşimlerin incelenmesi ve istatistiksel analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(2), 285-294.
 • Ghani, A. K., Choudhury, I. A & Husni (2002). Study of tool life, surface roughness and vibration in machining nodular cast iron with ceramic tool, Journal of Materials Processing Technology, 127(1), 17-22. doi:10.1016/S0924-0136(02)00092-4
 • Güllü, A. (1995). Silindirik taşlamada istenen yüzey pürüzlülüğünü elde etmek için taşlama parametrelerinin bilgisayar yardımıyla optimizasyonu. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kim, S. K., Lee, S. Y. (2000). Chatter prediction of end milling in a vertical machining center. Journal of Sound and Vibration, 241(4), 567-586. doi:10.1006/jsvi.2000.3144
 • Lee, K. Y., Kang, M. C., Jeong, Y. H., Lee, D. W., Kim, J. S. (2001). Simulation of surface roughness and profile in high speed end milling. Journal of Material Processing Technology, 113(1-3), 410-415. doi:10.1016/S0924-0136(01)00697-5
 • Lou, S. J. & Chen, J. C. (1999). In-Process surface roughness recognition (ISRR) system in end-milling operations. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 15(3), 200-209.
 • Orhan, S., Er, A. O., Camuşcu, N., Aslan, E. (2007). Tool wear evalution by vibration analysis during end milling of AISI D3 cold work tool steel with 35 HRC hardness. NDT&E International, 40(2), 121-126. doi:10.1016/j.ndteint.2006.09.006
 • Pham, T. H., Nguyen, D. T., Banh, T. L., Tong, V. C. (2020). Experimental study on the chip morphology, tool–chip contact length, workpiece vibration, and surface roughness during high-speed face milling of A6061 aluminum alloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 234(3), 610-620. doi:10.1177/0954405419863221
 • Smith, W. S., Çeviri: Erdoğan, M. (2001). Mühendislik Alaşımlarının Yapı ve Özellikleri. Ankara, MA: Nobel Yayınevi.
 • Şahin, Y. (2000). Talaş Kaldırma Prensipleri 1. Ankara, MA: Nobel Yayınevi.
 • Yılmaz, V. (2009). Frezeleme uygulamalarında işleme parametrelerinin sebep olduğu titreşimlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, V., Dilipak, H., Sarıkaya, M., Yılmaz, C. Y., Özdemir, M. (2014). Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 30(4): 220-226.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Dynamics, Vibration and Vibration Control
Journal Section Articles
Authors

Hakan Arslan 0000-0002-2019-1882

Faruk Onmaz 0009-0009-0804-6285

Sadettin Orhan 0000-0002-9751-6665

Publication Date January 31, 2024
Submission Date October 25, 2023
Acceptance Date November 27, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Arslan, H., Onmaz, F., & Orhan, S. (2024). 7075 Alüminyum Malzemenin Çift Milli Freze ile İşlenmesi Sırasında En Uygun Kesici Parametrelerinin Belirlenmesi. International Journal of Engineering Research and Development, 16(1), 117-126. https://doi.org/10.29137/umagd.1372959

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.