Research Article
BibTex RIS Cite

Ca2+ İyonları ile Çapraz Bağlı Sodyum Aljinat/-Karagenan Kürelerden Nifedipinin Kontrollü Salımı

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 150 - 162, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1384946

Abstract

Bu çalışmada, ağrı kesici olarak kullanılan Nifedipin ilacını kapsüllemek üzere sodyum aljinat/kappa-karagenan (NaAlg/-KRG) küreleri oluşturuldu. Küreler Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopisi ile karakterize edildi ve çapları optik mikroskop kullanılarak ölçüldü. Elde edilen kürelerin pH 7,4 ve 1,2 tamponlarında şişme yüzdeleri ve ilaç salım profilleri incelendi. Kürelerin şişme yüzdeleri pH 1,2 bağırsak ortamında az iken, pH 7,4 mide ortamında daha fazla gerçekleşti. Ayrıca ilaç yüklü kürelerin; küre verimi, tutuklanma verimi ve ilaç yükleme yüzdeleri hesaplandı. İlaç salımı üzerine; NaAlg/-KRG (v/v) blend oranının, NF miktarının ve pH’nın etkisi incelendi. Nifedipinin kürelerden salımı pH 1,2 mide ortamında çok az iken pH 7,4 bağırsak ortamında kontrollü bir şekilde gerçekleşti. NaAlg/-KRG blendi içerisindeki -KRG miktarının ve pH’nın artması Nifedipin (NF) salımını artırdı, ilaç miktarının artması ise NF salımını azalttı. Salım kinetikleri pH 1,2 ortamında Fick Tipi, pH 7,4 ortamında Fick yasasına uymayan olarak gerçekleşti.

References

 • Bulut, E. (2021). Zn2+ İyonları ile Çapraz Bağlı Sodyum Karboksimetil Selüloz Kürelerden Flurbiprofenin Kontrollü Salımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(3), 538-548. doi.org/10.35414/akufemubid.888787
 • Cankat, K., Yağız, H., & Zihni, M. (2006). Niedipin Tedavisine Bağlı Ortaya Çıkan Diş Eti Büyümesi (Olgu Sunumu). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1, 59-62.
 • Conde-Agudelo, A., Romero, R., & Kusanovic, J. P. (2011). Nifedipine in the management of preterm labor: a systematic review and metaanalysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 204(2), 134. doi.org/10.1016/j.ajog.2010.11.038
 • Fami, M. J., Ho, N. T., & Mason, C. M. (1998). Another report of adverse reactions to immediate‐release nifedipine. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 18(5), 1133-1135. doi.org/10.1002/j.1875-9114.1998.tb03945.x
 • Friedrich, H., Nada, A., & Bodmeier, R. (2005). Solid state and dissolution rate characterization of co-ground mixtures of nifedipine and hydrophilic carriers. Drug Development and Industrial Pharmacy, 31(8), 719-728. doi.org/10.1080/03639040500216097
 • Geyik, G. (2020). k-karagenan kopolimerlerin sentezlenmesi ve taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Geyik, G., & Işıklan, N. (2020a). pH/temperature‐responsive poly (dimethylaminoethyl methacrylate) grafted κ‐carrageenan copolymer: Synthesis and physicochemical properties. Journal of Applied Polymer Science, 137(48), 49596. doi.org/10.1002/app.49596
 • Geyik, G., & Işıklan, N. (2020b). Synthesis, characterization and swelling performance of a temperature/pH-sensitive κ-carrageenan graft copolymer. International Journal of Biological Macromolecules, 152, 359-370. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.02.129
 • Geyik, G., & Işıklan, N. (2023). Chemical modification of κ-carrageenan with poly (2-hydroxypropylmethacrylamide) through microwave induced graft copolymerization: Characterization and swelling features. International Journal of Biological Macromolecules, 235, 123888. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123888
 • Haghighimanesh, S., & Farahnaky, A. (2011). Ice cream powder production and investigation of its rheological and organoleptic properties. International Journal of Food Engineering, 7(4), 1-10. doi.org/10.2202/1556-3758.2200
 • Hu, X., Wei, W., Qi, X., Yu, H., Feng, L., Li, J., & Dong, W. (2015). Preparation and characterization of a novel pH-sensitive Salecan-g-poly (acrylic acid) hydrogel for controlled release of doxorubicin. Journal of Materials Chemistry B, 3(13), 2685-2697. doi.org/10.1039/C5TB00264H
 • İlgin, Ö. T. (2008). Karagenan Jellerinde Termal Ve Hacimsel Faz Geçişleri. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İlter, I., Akyıl, S., Koç, M., & Kaymak-Ertekin, F. (2016). Alglerden elde edilen stabilize edici maddeler. Akademik Gıda, 14(3), 315-321.
 • İnal, M., Yiğitoğlu, M., & Işiklan, N. (2008). Controlled release of indomethacin from crosslinked alginate beads. e-Polymers, 8(1), 017. doi.org/10.1515/epoly.2008.8.1.177
 • Işıklan, N., Inal, M., Kurşun, F., & Ercan, G. (2011). pH responsive itaconic acid grafted alginate microspheres for the controlled release of nifedipine. Carbohydrate Polymers, 84(3), 933-943. doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.12.054
 • Işıklan, N., & Erol, Ü. H. (2020). Design and evaluation of temperature-responsive chitosan/hydroxypropyl cellulose blend nanospheres for sustainable flurbiprofen release. International Journal of Biological Macromolecules, 159, 751-762. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.05.071
 • Işıklan, N., & Küçükbalcı, G. (2012). Microwave-induced synthesis of alginate–graft-poly (N-isopropylacrylamide) and drug release properties of dual pH-and temperature-responsive beads. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 82(2), 316-331. doi.org/10.1016/j.ejpb.2012.07.015
 • Işıklan, N., & Küçükbalcı, G. (2016). Synthesis and characterization of pH-and temperature-sensitive materials based on alginate and poly (N-isopropylacrylamide/acrylic acid) for drug delivery. Polymer Bulletin, 73, 1321-1342. doi.org/10.1007/s00289-015-1550-x
 • Kulkarni, A. R., Soppimath, K. S., Aminabhavi, T. M., Dave, A. M., & Mehta, M. H. (2000). Glutaraldehyde crosslinked sodium alginate beads containing liquid pesticide for soil application. Journal of Controlled Release, 63(1-2), 97-105. doi.org/10.1016/S0168-3659(99)00176-5
 • Lee, W. F., & Yuan, W. Y. (2000). Thermoreversible hydrogels X: Synthesis and swelling behavior of the (N‐isopropylacrylamide‐co‐sodium 2‐acrylamido‐2‐methylpropyl sulfonate) copolymeric hydrogels. Journal of Applied Polymer Science, 77(8), 1760-1768. doi.org/10.1002/1097-4628(20000822)77:8%3C1760::AID-APP13%3E3.0.CO;2-J
 • Li, H., Yan, G., Wu, S., Wang, Z., & Lam, K. (2004). Numerical simulation of controlled nifedipine release from chitosan microgels. Journal of Applied Polymer Science, 93(4), 1928-1937. doi.org/10.1002/app.20652
 • Liew, J. W. Y., Loh, K. S., Ahmad, A., Lim, K. L., & Wan Daud, W. R. (2017). Synthesis and characterization of modified κ-carrageenan for enhanced proton conductivity as polymer electrolyte membrane. Plos One, 12(9), e0185313.
 • Mallick, S., Gupta, B. K., & Ghosal, S. K. (2000). Assessment of bioavailability of experimental controlled release microcapsules of nifedipine. Acta Poloniae Pharmaceutica, 57(3), 175-180.
 • Mansoor, A. F., & von Hagel Keefer, L. (2002). The dangers of immediate-release nifedipine for hypertensive crises. P&T CRE Credit, 27(7), 362-365.
 • Özakar, E., Yapar, E. A., & Çetin, M. (2014). Nifedipin-Yüklü Partiküler İlaç Tașıyıcı Sistemlere Genel Bir Bakıș. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, (2), 73-95.
 • Pourjavadi, A., Barzegar, S., & Zeidabadi, F. (2007). Synthesis and properties of biodegradable hydrogels of κ-carrageenan grafted acrylic acid-co-2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid as candidates for drug delivery systems. Reactive and Functional Polymers, 67(7), 644-654. doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2007.04.007
 • Ramesh Babu, V., Krishna Rao, K., Sairam, M., Naidu, B. V. K., Hosamani, K. M., & Aminabhavi, T. M. (2006). pH sensitive interpenetrating network microgels of sodium alginate‐acrylic acid for the controlled release of ibuprofen. Journal of Applied Polymer Science, 99(5), 2671-2678. doi.org/10.1002/app.22760
 • Safi, S., Morshed, M., Hosseini Ravandi, S., & Ghiaci, M., (2007). Study of electrospinning of sodium alginate, blended solutions of sodium alginate/poly (vinyl alcohol) and sodium alginate/poly (ethylene oxide). Journal of Applied Polymer Science, 104(5), 3245-3255. doi.org/10.1002/app.25696
 • Sedayu, B. B., Cran, M. J., & Bigger, S. W. (2019). A review of property enhancement techniques for carrageenan-based films and coatings. Carbohydrate Polymers, 216, 287-302. doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.04.021
 • Song, Y., Liu, L., Shen, H., You, J., & Luo, Y. (2011). Effect of sodium alginate-based edible coating containing different anti-oxidants on quality and shelf life of refrigerated bream (Megalobrama amblycephala). Food Control, 22(3-4), 608-615. doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.10.012
 • Soppimath, K. S., Aminabhavi, T. M., Agnihotri, S. A., Mallikarjuna, N. N., & Kulkarni, P. V. (2006). Effect of coexcipients on drug release and floating property of nifedipine hollow microspheres: A novel gastro retentive drug delivery system. Journal of Applied Polymer Science, 100(1), 486-494. doi.org/10.1002/app.23192
 • Soppimath, K. S., Kulkarni, A. R., & Aminabhavi, T. M. (2001). Chemically modified polyacrylamide-g-guar gum-based crosslinked anionic microgels as pH-sensitive drug delivery systems: preparation and characterization. Journal of Controlled Release, 75(3), 331-345. doi.org/10.1016/S0168-3659(01)00404-7
 • Stanley, N. (1987). Production, properties and uses of carrageenan. Production and utilization of products from commercial seaweeds. FAO Fisheries Technical Paper, 288, 116-146.
 • Suganya, T., Varman, M., Masjuki, H., & Renganathan, S. (2016). Macroalgae and microalgae as a potential source for commercial applications along with biofuels production: a biorefinery approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 909-941. doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.026
 • Şahin, M. O., & Şanlı, O. (2022). Biyouyumlu Polimerik Kürelerden 5-Fluorourasilin Kontrollü Salımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(2), 366-376.
 • Şanlı, O., & Işıklan, N. (2006). Controlled release formulations of carbaryl based on copper alginate, barium alginate, and alginic acid beads. Journal of applied polymer science, 102(5), 4245-4253. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.02.155
 • Uhrich, K. E., Cannizzaro, S. M., Langer, R. S., & Shakesheff, K. M. (1999). Polymeric systems for controlled drug release. Chemical Reviews, 99(11), 3181-3198.

Controlled Release of Nifedipine from Sodium Alginate/-Carragenaan spheres

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 150 - 162, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1384946

Abstract

In this study, sodium alginate/kappa-carrageenan spheres were formed by encapsulating the drug Nifedipine, which is used as a pain reliever. The spheres were characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and their diameters were measured using an optical microscope. Swelling percentages and drug release profiles of the obtained spheres in pH 7.4 and 1.2 buffers were examined. The swelling percentages in the spheres were less in the intestinal environment at pH 1.2, while it was higher in the gastric environment at pH 7.4. In addition, the sphere yield, entrapment efficiency and drug loading percentages of drug-loaded spheres were calculated. On drug release; The effects of NaAlg/-KRG (v/v) blend ratio, NF amount and pH were investigated. The release of nifedipine from the spheres was minimal at pH 1.2 in the gastric environment, but in a controlled manner at pH 7.4 in the intestinal environment. Increasing the amount of -KRG and pH in the NaAlg/-KRG blend increased the release of Nifedipine (NF), while increasing the amount of drug decreased the release of NF.. Release kinetics were determined as Fick Type in pH 1.2 medium and non-Fick's Non-Fickian Transport aw in pH 7.4 medium.

References

 • Bulut, E. (2021). Zn2+ İyonları ile Çapraz Bağlı Sodyum Karboksimetil Selüloz Kürelerden Flurbiprofenin Kontrollü Salımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(3), 538-548. doi.org/10.35414/akufemubid.888787
 • Cankat, K., Yağız, H., & Zihni, M. (2006). Niedipin Tedavisine Bağlı Ortaya Çıkan Diş Eti Büyümesi (Olgu Sunumu). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1, 59-62.
 • Conde-Agudelo, A., Romero, R., & Kusanovic, J. P. (2011). Nifedipine in the management of preterm labor: a systematic review and metaanalysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 204(2), 134. doi.org/10.1016/j.ajog.2010.11.038
 • Fami, M. J., Ho, N. T., & Mason, C. M. (1998). Another report of adverse reactions to immediate‐release nifedipine. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 18(5), 1133-1135. doi.org/10.1002/j.1875-9114.1998.tb03945.x
 • Friedrich, H., Nada, A., & Bodmeier, R. (2005). Solid state and dissolution rate characterization of co-ground mixtures of nifedipine and hydrophilic carriers. Drug Development and Industrial Pharmacy, 31(8), 719-728. doi.org/10.1080/03639040500216097
 • Geyik, G. (2020). k-karagenan kopolimerlerin sentezlenmesi ve taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Geyik, G., & Işıklan, N. (2020a). pH/temperature‐responsive poly (dimethylaminoethyl methacrylate) grafted κ‐carrageenan copolymer: Synthesis and physicochemical properties. Journal of Applied Polymer Science, 137(48), 49596. doi.org/10.1002/app.49596
 • Geyik, G., & Işıklan, N. (2020b). Synthesis, characterization and swelling performance of a temperature/pH-sensitive κ-carrageenan graft copolymer. International Journal of Biological Macromolecules, 152, 359-370. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.02.129
 • Geyik, G., & Işıklan, N. (2023). Chemical modification of κ-carrageenan with poly (2-hydroxypropylmethacrylamide) through microwave induced graft copolymerization: Characterization and swelling features. International Journal of Biological Macromolecules, 235, 123888. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123888
 • Haghighimanesh, S., & Farahnaky, A. (2011). Ice cream powder production and investigation of its rheological and organoleptic properties. International Journal of Food Engineering, 7(4), 1-10. doi.org/10.2202/1556-3758.2200
 • Hu, X., Wei, W., Qi, X., Yu, H., Feng, L., Li, J., & Dong, W. (2015). Preparation and characterization of a novel pH-sensitive Salecan-g-poly (acrylic acid) hydrogel for controlled release of doxorubicin. Journal of Materials Chemistry B, 3(13), 2685-2697. doi.org/10.1039/C5TB00264H
 • İlgin, Ö. T. (2008). Karagenan Jellerinde Termal Ve Hacimsel Faz Geçişleri. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İlter, I., Akyıl, S., Koç, M., & Kaymak-Ertekin, F. (2016). Alglerden elde edilen stabilize edici maddeler. Akademik Gıda, 14(3), 315-321.
 • İnal, M., Yiğitoğlu, M., & Işiklan, N. (2008). Controlled release of indomethacin from crosslinked alginate beads. e-Polymers, 8(1), 017. doi.org/10.1515/epoly.2008.8.1.177
 • Işıklan, N., Inal, M., Kurşun, F., & Ercan, G. (2011). pH responsive itaconic acid grafted alginate microspheres for the controlled release of nifedipine. Carbohydrate Polymers, 84(3), 933-943. doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.12.054
 • Işıklan, N., & Erol, Ü. H. (2020). Design and evaluation of temperature-responsive chitosan/hydroxypropyl cellulose blend nanospheres for sustainable flurbiprofen release. International Journal of Biological Macromolecules, 159, 751-762. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.05.071
 • Işıklan, N., & Küçükbalcı, G. (2012). Microwave-induced synthesis of alginate–graft-poly (N-isopropylacrylamide) and drug release properties of dual pH-and temperature-responsive beads. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 82(2), 316-331. doi.org/10.1016/j.ejpb.2012.07.015
 • Işıklan, N., & Küçükbalcı, G. (2016). Synthesis and characterization of pH-and temperature-sensitive materials based on alginate and poly (N-isopropylacrylamide/acrylic acid) for drug delivery. Polymer Bulletin, 73, 1321-1342. doi.org/10.1007/s00289-015-1550-x
 • Kulkarni, A. R., Soppimath, K. S., Aminabhavi, T. M., Dave, A. M., & Mehta, M. H. (2000). Glutaraldehyde crosslinked sodium alginate beads containing liquid pesticide for soil application. Journal of Controlled Release, 63(1-2), 97-105. doi.org/10.1016/S0168-3659(99)00176-5
 • Lee, W. F., & Yuan, W. Y. (2000). Thermoreversible hydrogels X: Synthesis and swelling behavior of the (N‐isopropylacrylamide‐co‐sodium 2‐acrylamido‐2‐methylpropyl sulfonate) copolymeric hydrogels. Journal of Applied Polymer Science, 77(8), 1760-1768. doi.org/10.1002/1097-4628(20000822)77:8%3C1760::AID-APP13%3E3.0.CO;2-J
 • Li, H., Yan, G., Wu, S., Wang, Z., & Lam, K. (2004). Numerical simulation of controlled nifedipine release from chitosan microgels. Journal of Applied Polymer Science, 93(4), 1928-1937. doi.org/10.1002/app.20652
 • Liew, J. W. Y., Loh, K. S., Ahmad, A., Lim, K. L., & Wan Daud, W. R. (2017). Synthesis and characterization of modified κ-carrageenan for enhanced proton conductivity as polymer electrolyte membrane. Plos One, 12(9), e0185313.
 • Mallick, S., Gupta, B. K., & Ghosal, S. K. (2000). Assessment of bioavailability of experimental controlled release microcapsules of nifedipine. Acta Poloniae Pharmaceutica, 57(3), 175-180.
 • Mansoor, A. F., & von Hagel Keefer, L. (2002). The dangers of immediate-release nifedipine for hypertensive crises. P&T CRE Credit, 27(7), 362-365.
 • Özakar, E., Yapar, E. A., & Çetin, M. (2014). Nifedipin-Yüklü Partiküler İlaç Tașıyıcı Sistemlere Genel Bir Bakıș. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, (2), 73-95.
 • Pourjavadi, A., Barzegar, S., & Zeidabadi, F. (2007). Synthesis and properties of biodegradable hydrogels of κ-carrageenan grafted acrylic acid-co-2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid as candidates for drug delivery systems. Reactive and Functional Polymers, 67(7), 644-654. doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2007.04.007
 • Ramesh Babu, V., Krishna Rao, K., Sairam, M., Naidu, B. V. K., Hosamani, K. M., & Aminabhavi, T. M. (2006). pH sensitive interpenetrating network microgels of sodium alginate‐acrylic acid for the controlled release of ibuprofen. Journal of Applied Polymer Science, 99(5), 2671-2678. doi.org/10.1002/app.22760
 • Safi, S., Morshed, M., Hosseini Ravandi, S., & Ghiaci, M., (2007). Study of electrospinning of sodium alginate, blended solutions of sodium alginate/poly (vinyl alcohol) and sodium alginate/poly (ethylene oxide). Journal of Applied Polymer Science, 104(5), 3245-3255. doi.org/10.1002/app.25696
 • Sedayu, B. B., Cran, M. J., & Bigger, S. W. (2019). A review of property enhancement techniques for carrageenan-based films and coatings. Carbohydrate Polymers, 216, 287-302. doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.04.021
 • Song, Y., Liu, L., Shen, H., You, J., & Luo, Y. (2011). Effect of sodium alginate-based edible coating containing different anti-oxidants on quality and shelf life of refrigerated bream (Megalobrama amblycephala). Food Control, 22(3-4), 608-615. doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.10.012
 • Soppimath, K. S., Aminabhavi, T. M., Agnihotri, S. A., Mallikarjuna, N. N., & Kulkarni, P. V. (2006). Effect of coexcipients on drug release and floating property of nifedipine hollow microspheres: A novel gastro retentive drug delivery system. Journal of Applied Polymer Science, 100(1), 486-494. doi.org/10.1002/app.23192
 • Soppimath, K. S., Kulkarni, A. R., & Aminabhavi, T. M. (2001). Chemically modified polyacrylamide-g-guar gum-based crosslinked anionic microgels as pH-sensitive drug delivery systems: preparation and characterization. Journal of Controlled Release, 75(3), 331-345. doi.org/10.1016/S0168-3659(01)00404-7
 • Stanley, N. (1987). Production, properties and uses of carrageenan. Production and utilization of products from commercial seaweeds. FAO Fisheries Technical Paper, 288, 116-146.
 • Suganya, T., Varman, M., Masjuki, H., & Renganathan, S. (2016). Macroalgae and microalgae as a potential source for commercial applications along with biofuels production: a biorefinery approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 909-941. doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.026
 • Şahin, M. O., & Şanlı, O. (2022). Biyouyumlu Polimerik Kürelerden 5-Fluorourasilin Kontrollü Salımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(2), 366-376.
 • Şanlı, O., & Işıklan, N. (2006). Controlled release formulations of carbaryl based on copper alginate, barium alginate, and alginic acid beads. Journal of applied polymer science, 102(5), 4245-4253. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.02.155
 • Uhrich, K. E., Cannizzaro, S. M., Langer, R. S., & Shakesheff, K. M. (1999). Polymeric systems for controlled drug release. Chemical Reviews, 99(11), 3181-3198.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biomaterial , Polymer Technologies
Journal Section Articles
Authors

Gülcan Geyik 0000-0003-4558-9288

Publication Date January 31, 2024
Submission Date November 2, 2023
Acceptance Date December 4, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Geyik, G. (2024). Ca2+ İyonları ile Çapraz Bağlı Sodyum Aljinat/-Karagenan Kürelerden Nifedipinin Kontrollü Salımı. International Journal of Engineering Research and Development, 16(1), 150-162. https://doi.org/10.29137/umagd.1384946

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.