Research Article
BibTex RIS Cite

Üretim ve Depo Yönetim Sistemlerinde Dijital Dönüşüm ve Talaşlı İmalat Yapan Bir Firmada Uygulaması

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 394 - 415, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1411318

Abstract

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, süreç yönetiminde yenilikler ve çalışma koşullarındaki değişimlerin birbirine entegre olduğu sistemsel dönüşüm dijital dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Bu dönüşüm içerisinde nesnelerin interneti, bulut bilişim, yapay zekâ, sanal gerçeklik, barkod ve RFID gibi teknolojilerin kullanımı işletmeler için önem arz eden hale gelmiştir. Değişen pazar şartları ve tüketici talepleri nedeniyle pazara ayak uydurmak, rekabet düzeyini artırmak işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında Sincan Organize Sanayi Bölgesinde traktör şaftı üretimi yapan bir firmada üretim hattını kontrol etmek, üretim aşamalarının takibini gerçekleştirmek, bir sonraki istasyona bekleme süresi olmadan sevkini sağlamak, personel ve makine verimliliğini artırmak, fire miktarlarını azaltmak, duruş sebeplerini analiz ederek kestirimci bakım faaliyetlerini yapmak, depo kontrolünü daha güvenilir ve hızlı yapmak amacıyla bir dijital dönüşüm sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde olası sorunlara anlık müdahale edebilme, üretimi biten ve depo sahasına gelen ürünleri raflarına yerleştirme ve bilgilerin sistemsel olarak anlık tüm kullanıcılarla paylaşılması sağlanmıştır. Hammaddeler için barkod etiketleri, istasyonlarda ise barkod okuyucu, endüstriyel bilgisayar ve el terminalleri ile operatörlerin iş başlama, iş bitiş, duruş başlama, duruş bitiş, üretilen ve hurdaya ayrılan malzemelere dijital ekranda onay verilebilen bir üretim yönetim sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile anlık stok ve üretim takibi gerçekleştirilerek hata oranlarının azaltılması amaçlanmıştır.

References

 • Akçay, H. (2020). Proses Sayısının Çok Olduğu Talaşlı İmalat Süreçlerinin Gruplandırılarak Barkodla Yönetilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Alkan, E. (2006). Barkod Teknolojisini Kullanarak Hastanelerde Sarf Malzemeleri Stok Yönetimi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dırmıkcı, F. (2018). Özel Geliştirilen Bir Kalıp Takip Sisteminin Hızlı Veri Toplama İçin Kullanılması ve Kalıp Miktar ve Durumuna Bağlı İş Çizelgeleme. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Erpulat, A. (2007). Tekstil Sektöründe Kullanılan Barkod Teknolojisinin Stok Yönetimine Etkileri ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ersöz, O.Ö. ve Ersöz, S. (2015). İşletmelerde Bilgi Sistemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Fawzı, T.S. (2012). Image Based Barcode Reader. Yüksek Lisans Tezi. Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İpkin, M. (2021). İşletmelerde Erp Uygulamalarının Dijital Dönüşüm Sürecine Katkıları. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kayar, A. (2023). Organize Sanayi Bölgelerinde İmalat Yapan İşletmelerin Dijital Dönüşüm Süreçleri: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama. Doktora Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kilitci, E. (2004). Üretim Planlama ve Stok Kontrol Faaliyetlerinde Barkod Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Metin, A.Ş. (2001). Barkod Teknolojileri, Çözümleri ve Bir Depo Yönetimi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Polat, G. (2006). Hazır Giyim İşletmesinde Yüksek Verimlilik İçin Varyans Analizi ve Barkod Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sevim, M. (2022). Endüstri 4.0 Kapsamında Kullanılan Akıllı Barkod Sisteminin Maliyet Avantajı: Bir Üretim İşletmesi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Ürem, M. (2019). Eşit Olmayan Alanlı Dinamik Tesis Yerleşimi Problemi İçin Bir Genetik Algoritma Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eskişehir.
 • Wu, N., Zhang, Q. ve Pian, C. (2014). Application of Barcode Information and Acquisition System for the Machining Process Technology. Applied Mechanics and Materials, 511(512), 342-345.

Digital Transformation in Production and Warehouse Management Systems and its Application in a That Performs Machining

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 394 - 415, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1411318

Abstract

The systemic transformation in which rapidly advancing technological developments, innovations in process management and changes in working conditions are integrated with each other is called digital transformation. Within this transformation, the use of technologies such as the Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, virtual reality, barcode and RFID has become important for businesses. Due to changing market conditions and consumer demands, it has become mandatory for businesses to keep up with the market and increase the level of competition. Within the scope of this study, a digital transformation system has been designed in a company that produces tractor shafts in Sincan Organized Industry Zone, to control the production line, to follow the production stages, to ensure proceeding to the next station without waiting time, to increase personnel and machine efficiency, to reduce the amount of wastage, to carry out predictive maintenance activities by analyzing the reasons for downtime, to make warehouse control more reliable and faster. Thanks to this system, it is possible to instantly intervene in possible problems, to place the products that have been produced and arrived at the warehouse area on the shelves, and to share the information systematically with all users. A production management system has been developed that allows operators to approve job start, job finish, stop start, stop stop, produced and scrapped materials on a digital screen, with barcode labels for raw materials and barcode readers, industrial computers and handheld terminals at the stations. With the developed system, it is aimed to reduce error rates by real-time stock and production tracking.

References

 • Akçay, H. (2020). Proses Sayısının Çok Olduğu Talaşlı İmalat Süreçlerinin Gruplandırılarak Barkodla Yönetilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Alkan, E. (2006). Barkod Teknolojisini Kullanarak Hastanelerde Sarf Malzemeleri Stok Yönetimi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dırmıkcı, F. (2018). Özel Geliştirilen Bir Kalıp Takip Sisteminin Hızlı Veri Toplama İçin Kullanılması ve Kalıp Miktar ve Durumuna Bağlı İş Çizelgeleme. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Erpulat, A. (2007). Tekstil Sektöründe Kullanılan Barkod Teknolojisinin Stok Yönetimine Etkileri ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ersöz, O.Ö. ve Ersöz, S. (2015). İşletmelerde Bilgi Sistemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Fawzı, T.S. (2012). Image Based Barcode Reader. Yüksek Lisans Tezi. Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İpkin, M. (2021). İşletmelerde Erp Uygulamalarının Dijital Dönüşüm Sürecine Katkıları. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kayar, A. (2023). Organize Sanayi Bölgelerinde İmalat Yapan İşletmelerin Dijital Dönüşüm Süreçleri: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama. Doktora Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kilitci, E. (2004). Üretim Planlama ve Stok Kontrol Faaliyetlerinde Barkod Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Metin, A.Ş. (2001). Barkod Teknolojileri, Çözümleri ve Bir Depo Yönetimi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Polat, G. (2006). Hazır Giyim İşletmesinde Yüksek Verimlilik İçin Varyans Analizi ve Barkod Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sevim, M. (2022). Endüstri 4.0 Kapsamında Kullanılan Akıllı Barkod Sisteminin Maliyet Avantajı: Bir Üretim İşletmesi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Ürem, M. (2019). Eşit Olmayan Alanlı Dinamik Tesis Yerleşimi Problemi İçin Bir Genetik Algoritma Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eskişehir.
 • Wu, N., Zhang, Q. ve Pian, C. (2014). Application of Barcode Information and Acquisition System for the Machining Process Technology. Applied Mechanics and Materials, 511(512), 342-345.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Burak Çakır 0000-0002-3501-1274

Süleyman Ersöz 0000-0002-7534-6837

Ahmet Kürşad Türker 0000-0001-6686-9241

Adnan Aktepe 0000-0002-3340-244X

Publication Date January 31, 2024
Submission Date December 28, 2023
Acceptance Date January 11, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Çakır, B., Ersöz, S., Türker, A. K., Aktepe, A. (2024). Üretim ve Depo Yönetim Sistemlerinde Dijital Dönüşüm ve Talaşlı İmalat Yapan Bir Firmada Uygulaması. International Journal of Engineering Research and Development, 16(1), 394-415. https://doi.org/10.29137/umagd.1411318

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.