Research Article
BibTex RIS Cite

Maden İşletmelerindeki Lastikli Araçların Lastik Tüketim Takibi İçin Hazırlanan Yazılım

Year 2024, Volume: 16 Issue: 2, 611 - 620, 30.06.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1406705

Abstract

Lastikli araçların lastik giderleri çok önemli maliyetlere ulaşmaktadır. Bu çalışmada lastikli araçların lastik giderlerinin nasıl kontrol altına alınabileceği ve özellikle maden işletmelerinde lastiklerin daha uzun süre nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır. Temel amaç, lastikli araçlarda ve atölyelerin lastik depolarında bulunan lastikleri kullanım ömrü boyunca takip etmek ve lastiklerden en fazla verimi alarak en az hasarla kullanmak olmalıdır. Böylece araç performanslarında ciddi artışlar kaçınılmaz olacaktır. Bunların yanı sıra atıl durumda kalan ve çevreye zarar veren kullanılamaz lastik sayısında da ciddi azalmalar yaşanacak. Bu çevremizi korumaya yönelik önemli bir adımdır. Tüm bu amaçlar göz önünde bulundurularak SQL Server veritabanına sahip yetkili çok kullanıcılı bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım ile lastik yönetim bilgi sistemi bir maden işletmesine entegre edilmiş, maden işletmesinde yer alan tüm araçlar ve depolarda bulunan lastik bilgilerine ilişkin detaylı veriler sisteme yüklenmiş ve lastik takip süreçleri başlatılmıştır. Çok kısa bir uygulama süresi içerisinde lastik kayıpları, araç sürüşü ve çekiş performansı ile ilgili şikayetler azaldı. Lastik deposu envanterindeki düzensizlikler bu yazılımla düzeltildi. Sistemin daha uzun süre kullanılmasıyla yol gösterici maliyet analizlerinin yapılabileceği öngörülüyor.

References

 • Altın, M. (2011). An Experimental Investigation of Tyre Emission Source on Vehicles, M.Sc. Thesis, Gazi University, Institute of Science and Technology, Ankara, Türkiye.
 • Asaro, L., Gratton, M., Seghar, S., & Hocine, N. A. (2018). Recycling of rubber wastes by devulcanization. Resources, Conservation and Recycling, 133, 250-262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.02.016
 • Bayraktar, B., Öğüt, H., & Gönen, T. (2018). Atık lastik potansiyelinin belirlemesi ve ekonomiye etkisi (Bişkek örneği). 2.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, Gürcistan.
 • Chemistry Technology, (2011). Classification of Vehicle Tires 525MT0184, Ankara.
 • Chen, X., Xu, N., & Guo, K. (2018). Tire wear estimation based on nonlinear lateral dynamic of multi-axle steering vehicle. International Journal of Automotive Technology, 19, 63-75. DOI 10.1007/s12239−018−0007−2.
 • Darekar, P., Saste, A., Bhandarkar, S., Kadam, N., & Patil, B. R. (2018). Detection of tyre wear using colour coding. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 5(05), 2395-0056.
 • Ferrero, F., Perboli, G., Vesco, A., Musso, S., & Pacifici, A. (2015). Car-sharing services–part b business and service models. Tech. Rep. Corpus ID: 27199126
 • Fwa, T. F., Kumar, S. S., Anupam, K., & Ong, G. P. (2009). Effectiveness of tire-tread patterns in reducing the risk of hydroplaning. Transportation research record, 2094(1), 91-102. https://doi.org/10.3141/2094-10
 • Hamed, M., Tesfa, B., Gu, F., and Ball, A. (2013). A study of the influence of vehicle tyre pressure on suspension system response using a full car model. In: Proceedings of Computing and Engineering Annual Researchers' Conference: CEARC'13. University of Huddersfield, Huddersfield, pp. 7-12. ISBN 9781862181212
 • Hoyos, A. (2018). A global state of knowledge on collection rates, recovery routes, and management methods. Global ELT Management.
 • Janulevicius, A. and Pupinis, G. (2020). Influence of Uneven Tire Inflation Pressure on Vehicle Dynamics During Braking. Engineering For Rural Development, Jelgava, 1182-1186. DOI:10.22616/ERDev.2020.19.TF285
 • Kalsher, M. J., Wogalter, M. S., Lim, R. W., & Laughery, K. R. (2005). Consumer knowledge of tire maintenance and aging hazard. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, 49, 1757. DOI: 10.1177/154193120504901817.
 • Kim, Y. J., Kim, H. J., Han, J. Y., & Lee, S. (2020). Classification of Tire Tread Wear Using Accelerometer Signals through an Artificial Neural Network. Journal of the Korean Society of Industry Convergence, 23(2_2), 163-171. https://doi.org/10.21289/KSIC.2020.23.2.163.
 • Siegel, J. E., Sun, Y., & Sarma, S. (2018). Automotive diagnostics as a service: An artificially intelligent mobile application for tire condition assessment. In Artificial Intelligence and Mobile Services–AIMS 2018: 7th International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2018, Seattle, WA, USA, June 25-30, 2018, Proceedings 7 (pp. 172-184). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94361-9_13.
 • Synák, F., & Kalašová, A. (2020). Assessing the Impact of the Change in the Tire Pressure on the Rolling Resistance and Fuel Consumption. Advances in Science and Technology. Research Journal, 14(3). DOI 10.12913/22998624/120801
 • URL-1. Tire Materials Testing for Harsh Environments. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=16607 [Date of Access: 18.10.2023]
 • URL-2. Bridgestone Tires. https://www.bridgestone.com.tr/detailed-information [Date of Access: 15.03.2023]
 • URL-3. Bridgestone Others. https://www.bridgestone.com.tr/detayli-bilgiler [Date of Access: 16.08.2023]
 • URL-4. Lastik yük endeksi ne demek? https://lastikleri.uniroyal-tyres.com/binek/lastik-kilavuzu/lastik-uzmani/lastik-cevresi- hesaplama [Date of Access: 20.09.2023]

Software Prepared for Tire Consumption Tracking of Tire Vehicles in Mine

Year 2024, Volume: 16 Issue: 2, 611 - 620, 30.06.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1406705

Abstract

Tire expenses of vehicles with tires reach very significant costs. In this study, it has been researched how to control the tire expenses of the tire vehicles and how the tires can be used for a longer time, especially in mining enterprises. The main purpose should be to follow the tires in tire vehicles and in the tire warehouses of the workshops throughout their lifetime and to use them with the least damage by getting the most efficiency from the tires. Thus, a significant increase in vehicle performance will be inevitable. In addition to these, there will be significant reductions in the number of unusable tires that remain idle and are harmful to the environment. This is an important step towards protecting our environment. Considering all these purposes, an authorized multi-user software with SQL Server database has been developed. With this software, the tire management information system has been integrated into a mining operation, detailed data has been uploaded to the system for tire information found in warehouses and all vehicles in the mine operation, and tire tracking processes have been initiated. In a very short application period, complaints about tire losses, vehicle driving and traction performances decreased. Irregularities in the tire warehouse inventory have been corrected with this software. It is envisaged that guiding cost analyzes can be made with the use of the system for a longer period of time.

References

 • Altın, M. (2011). An Experimental Investigation of Tyre Emission Source on Vehicles, M.Sc. Thesis, Gazi University, Institute of Science and Technology, Ankara, Türkiye.
 • Asaro, L., Gratton, M., Seghar, S., & Hocine, N. A. (2018). Recycling of rubber wastes by devulcanization. Resources, Conservation and Recycling, 133, 250-262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.02.016
 • Bayraktar, B., Öğüt, H., & Gönen, T. (2018). Atık lastik potansiyelinin belirlemesi ve ekonomiye etkisi (Bişkek örneği). 2.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, Gürcistan.
 • Chemistry Technology, (2011). Classification of Vehicle Tires 525MT0184, Ankara.
 • Chen, X., Xu, N., & Guo, K. (2018). Tire wear estimation based on nonlinear lateral dynamic of multi-axle steering vehicle. International Journal of Automotive Technology, 19, 63-75. DOI 10.1007/s12239−018−0007−2.
 • Darekar, P., Saste, A., Bhandarkar, S., Kadam, N., & Patil, B. R. (2018). Detection of tyre wear using colour coding. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 5(05), 2395-0056.
 • Ferrero, F., Perboli, G., Vesco, A., Musso, S., & Pacifici, A. (2015). Car-sharing services–part b business and service models. Tech. Rep. Corpus ID: 27199126
 • Fwa, T. F., Kumar, S. S., Anupam, K., & Ong, G. P. (2009). Effectiveness of tire-tread patterns in reducing the risk of hydroplaning. Transportation research record, 2094(1), 91-102. https://doi.org/10.3141/2094-10
 • Hamed, M., Tesfa, B., Gu, F., and Ball, A. (2013). A study of the influence of vehicle tyre pressure on suspension system response using a full car model. In: Proceedings of Computing and Engineering Annual Researchers' Conference: CEARC'13. University of Huddersfield, Huddersfield, pp. 7-12. ISBN 9781862181212
 • Hoyos, A. (2018). A global state of knowledge on collection rates, recovery routes, and management methods. Global ELT Management.
 • Janulevicius, A. and Pupinis, G. (2020). Influence of Uneven Tire Inflation Pressure on Vehicle Dynamics During Braking. Engineering For Rural Development, Jelgava, 1182-1186. DOI:10.22616/ERDev.2020.19.TF285
 • Kalsher, M. J., Wogalter, M. S., Lim, R. W., & Laughery, K. R. (2005). Consumer knowledge of tire maintenance and aging hazard. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, 49, 1757. DOI: 10.1177/154193120504901817.
 • Kim, Y. J., Kim, H. J., Han, J. Y., & Lee, S. (2020). Classification of Tire Tread Wear Using Accelerometer Signals through an Artificial Neural Network. Journal of the Korean Society of Industry Convergence, 23(2_2), 163-171. https://doi.org/10.21289/KSIC.2020.23.2.163.
 • Siegel, J. E., Sun, Y., & Sarma, S. (2018). Automotive diagnostics as a service: An artificially intelligent mobile application for tire condition assessment. In Artificial Intelligence and Mobile Services–AIMS 2018: 7th International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2018, Seattle, WA, USA, June 25-30, 2018, Proceedings 7 (pp. 172-184). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94361-9_13.
 • Synák, F., & Kalašová, A. (2020). Assessing the Impact of the Change in the Tire Pressure on the Rolling Resistance and Fuel Consumption. Advances in Science and Technology. Research Journal, 14(3). DOI 10.12913/22998624/120801
 • URL-1. Tire Materials Testing for Harsh Environments. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=16607 [Date of Access: 18.10.2023]
 • URL-2. Bridgestone Tires. https://www.bridgestone.com.tr/detailed-information [Date of Access: 15.03.2023]
 • URL-3. Bridgestone Others. https://www.bridgestone.com.tr/detayli-bilgiler [Date of Access: 16.08.2023]
 • URL-4. Lastik yük endeksi ne demek? https://lastikleri.uniroyal-tyres.com/binek/lastik-kilavuzu/lastik-uzmani/lastik-cevresi- hesaplama [Date of Access: 20.09.2023]
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects CAD/CAM Systems, New Product Development
Journal Section Articles
Authors

Serdar Ercins 0000-0001-8730-4135

Erdem Kazan 0000-0001-7224-5742

Early Pub Date June 30, 2024
Publication Date June 30, 2024
Submission Date December 19, 2023
Acceptance Date February 18, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Ercins, S., & Kazan, E. (2024). Software Prepared for Tire Consumption Tracking of Tire Vehicles in Mine. International Journal of Engineering Research and Development, 16(2), 611-620. https://doi.org/10.29137/umagd.1406705

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.