Research Article
BibTex RIS Cite

Termodinamiğin Yasalarına Fiziğin ve Felsefenin Penceresinden Farklı Bir Bakış

Year 2024, Volume: 16 Issue: 2, 909 - 913, 30.06.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1478618

Abstract

Kanunlar pozitif manada etkin bir otorite tarafından tespit edilmiş, emredici yaptırımlar olarak tanımlanmaktadır. Tanım, gerek doğa gerekse de sosyal alanlardaki örfi ve hukuki kurallar için de anlamlıdır. Ancak doğa yasalarında nesne eşyadır. Eşyanın davranışı sonucu gelişen sebep ile sonuç arasındaki bağın (ilişkinin) ortaya çıkarılmasıdır. Ortaya çıkarılan bağın genel olması gerekmektedir. Kanıtlanması da önem ifade edilmektedir. Zira söz konusu yasalar, normatif değildir ayrıca matematiksel denklemlerle ifade edilir. Kimilerine göre bu denklemler, evrensel ve ebedi gerçeklerin ifadesidir.
Sosyal ve hukuki yasaların yaşamın doğal akışına paralel olarak zamanla değiştiği bilinmektedir. Gelişmelere paralel olarak bilimsel yasalar bile değişebilmektedir. Kaldı ki fizik yasaları mekanik ve kuantum gibi farklı evrenlerde farklı çalışmaktadır. Simetri, ölçek ve kuantum yasaları değişime en güzel örneklerdir.
Bu makalede mühendislik anlayışına göre ortaya konan termodinamiğin kanunlarının (yasalarının), fizik ve felsefe biliminin bakış açılarından (paradigmalarından) yararlanılarak değişimlerine dayalı anlam sorgulaması yapılmıştır.

References

 • Aydın, H. (2009). Modern Bilime Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Etik Değeri, Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu, İzmir/Foça, Türkiye, 8-11 Eylül 2009, cilt.1, 355-387 http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_modern_bilim_postmodern_elestiri.pdf.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 27-48.
 • Bolay, S.H. (1989). E. Boutroux’da Zorunsuzluk Doktrini, MEB Yayınevi.
 • Büyüktür, A. R. (1995). Termodinamik Cilt 2, Birsen Yayınevi.
 • Čápek , V. and Sheehan, D.P. (2005). Challenges to The Second Law of Thermodynamics: Theory and Experiment, Springer.
 • Çamdalı, Ü. (2012). Termodinamik ve Sosyal Sistemlerin Yakın Çevre İlişkilerindeki İlginç Benzeşim, Değişim ve Bir Sonuç-Bir Ümit, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 67(02), 213-221.
 • Çamdalı, Ü. (2020a). Eşyanın Doğasından İnsanın Davranışına: Termodinamik yaklaşımla, Karar Gazetesi: Düşünceler, https://www.karar.com/esyanin-dogasindan-insanin-davranisina-termodinamik-yaklasimla-1591868.
 • Çamdalı, Ü. (2020b). Koronanın Yansıması Paradigmanın İflası, Karar Gazetesi: Düşünceler, https://www.karar.com/koronanin-yansimasi-paradigmanin-iflasi-1560639.
 • Greene, B. (2010). Evrenin Dokusu, Çev. Murat Alev, Tübitak Yayınları.
 • Greene, B. (2013). Saklı Gerçeklikler, Çev. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Tübitak Yayınları.
 • Guillen, M. (2001). Dünyayı Değiştiren Beş Denklem, Çev. Gürsel Tanrıöver, Tübitak Yayınları.
 • https://mimoza.marmara.edu.tr/~avni/dersbelgeligi/felsefekolu/farabi.htm.
 • Kaku, M. (2017). Olanaksızın Fiziği, Çev. Engin Tarhan, ODTÜ Yayıncılık.
 • Rifkin, J. ve Howard, T. (2010). Entropi Dünyaya Yeni Bakış, Çev. Hakan Okay, İz Yayıncılık.
 • Taslaman, C. (2006). Din Felsefesi Açısından Entropi Yasası, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 30 (1), 89-111.
 • Varolun, Y. (2019). Galileo’nun Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesindeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vincenti, W. G. (2008). Mühendisler: Ne Bilirler, Nasıl Bilirler? Havacılık Tarihinden Analitik Çalışmalar, Çev. Sinan Kuraner, Tübitak Yayınları.

A Different Opinion of Thermodynamics from the Perspective of Philosophy and Physics

Year 2024, Volume: 16 Issue: 2, 909 - 913, 30.06.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1478618

Abstract

In the literature, laws are defined as mandatory rules determined by a positively effective authority. The definition is also meaningful for customary and legal rules in both nature and social areas. But in the laws of nature, the object is the thing. It is to reveal the relationship between the cause and the result that develops as a result of the behavior of the object. In addition, the bond revealed must be general. It is also important to prove it. Because the laws in question are not normative and are expressed with mathematical equations. According to some, equations are expressions of universal and eternal truths.
It is known that social and legal laws change over time, parallel to the natural flow of life. Moreover, even scientific laws change in parallel with developments. Moreover, the laws of physics work differently in several universes such as mechanic and quantum. Symmetry, scale and quantum laws are the best examples of change.
In this article, the meaning of the laws of thermodynamics, defined according to the understanding of engineering, has been questioned based on their changes by using the perspectives (paradigms) of physics and philosophy.

References

 • Aydın, H. (2009). Modern Bilime Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Etik Değeri, Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu, İzmir/Foça, Türkiye, 8-11 Eylül 2009, cilt.1, 355-387 http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_modern_bilim_postmodern_elestiri.pdf.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 27-48.
 • Bolay, S.H. (1989). E. Boutroux’da Zorunsuzluk Doktrini, MEB Yayınevi.
 • Büyüktür, A. R. (1995). Termodinamik Cilt 2, Birsen Yayınevi.
 • Čápek , V. and Sheehan, D.P. (2005). Challenges to The Second Law of Thermodynamics: Theory and Experiment, Springer.
 • Çamdalı, Ü. (2012). Termodinamik ve Sosyal Sistemlerin Yakın Çevre İlişkilerindeki İlginç Benzeşim, Değişim ve Bir Sonuç-Bir Ümit, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 67(02), 213-221.
 • Çamdalı, Ü. (2020a). Eşyanın Doğasından İnsanın Davranışına: Termodinamik yaklaşımla, Karar Gazetesi: Düşünceler, https://www.karar.com/esyanin-dogasindan-insanin-davranisina-termodinamik-yaklasimla-1591868.
 • Çamdalı, Ü. (2020b). Koronanın Yansıması Paradigmanın İflası, Karar Gazetesi: Düşünceler, https://www.karar.com/koronanin-yansimasi-paradigmanin-iflasi-1560639.
 • Greene, B. (2010). Evrenin Dokusu, Çev. Murat Alev, Tübitak Yayınları.
 • Greene, B. (2013). Saklı Gerçeklikler, Çev. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Tübitak Yayınları.
 • Guillen, M. (2001). Dünyayı Değiştiren Beş Denklem, Çev. Gürsel Tanrıöver, Tübitak Yayınları.
 • https://mimoza.marmara.edu.tr/~avni/dersbelgeligi/felsefekolu/farabi.htm.
 • Kaku, M. (2017). Olanaksızın Fiziği, Çev. Engin Tarhan, ODTÜ Yayıncılık.
 • Rifkin, J. ve Howard, T. (2010). Entropi Dünyaya Yeni Bakış, Çev. Hakan Okay, İz Yayıncılık.
 • Taslaman, C. (2006). Din Felsefesi Açısından Entropi Yasası, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 30 (1), 89-111.
 • Varolun, Y. (2019). Galileo’nun Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesindeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vincenti, W. G. (2008). Mühendisler: Ne Bilirler, Nasıl Bilirler? Havacılık Tarihinden Analitik Çalışmalar, Çev. Sinan Kuraner, Tübitak Yayınları.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Energy Generation, Conversion and Storage (Excl. Chemical and Electrical)
Journal Section Articles
Authors

Ünal Çamdalı 0000-0002-2566-9945

Early Pub Date June 30, 2024
Publication Date June 30, 2024
Submission Date May 5, 2024
Acceptance Date June 12, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Çamdalı, Ü. (2024). Termodinamiğin Yasalarına Fiziğin ve Felsefenin Penceresinden Farklı Bir Bakış. International Journal of Engineering Research and Development, 16(2), 909-913. https://doi.org/10.29137/umagd.1478618

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.