Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 1 - 16, 26.12.2016

Abstract

Nasreddin Hoca, Türk edebiyatının ve geleneğinin en önemli mizah ustalarından biridir. Keskin zekâsı ve hazır cevap tavrı ile halkın sevgisini kazanan Nasreddin Hoca, bu özellikleri sayesinde insanları güldürürken düşündürmeyi başarmıştır. Toplumsal hayatta karşılaştığı problemlere mizahi bir üslup ile yaklaşan Nasreddin Hoca, fıkralarında Anadolu insanının yaşam tarzını, düşünce yapısını ve olaylara bakış açısını ortaya koymuştur. Bu nedenle Nasreddin Hoca belleğini araştırmak demek Türk halkının mizahını, eleştirel düşünce dünyasını dolayısıyla felsefesini araştırmak demektir. Nasreddin Hoca, fıkra türünde ilk akla gelen isim olmakla birlikte mizah eleştiri ve hoşgörü kavramlarını birlikte yoğurup dünyaya tanıtan, halk edebiyatı açısından önemli bir değerdir.

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının Nasreddin Hoca ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmadaki veriler görüşme soruları ile toplanmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş ve bir devlet okulunda öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarından 17 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Türkçe öğretmen adayları tarafından öncelikle akla gelen fıkralar “Kazan Doğurdu, Ya Tutarsa, Parayı Veren Düdüğü Çalar, Ye Kürküm Ye, Kedi Ciğeri Yedi” olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar meslek hayatlarında fıkra türlerinden daha tanınır ve ders verici nitelikte olduğu için Nasreddin Hoca fıkralarını kullanacaklarını ve bu fıkralardan en çok okuma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesinde faydalanacaklarını belirtmişlerdir.

References

  • Büyüköztürk, Ş. Demirel, F. ve diğerleri (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Dedebağı, H. (2007). Nasreddin Hoca fıkralarının eğitim yönünden değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. Duran, E. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan’a ilişkin bilgi ve algı düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.371-384. Günay, U. (1990). I.Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu (15-17 Mayıs) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (99-104) Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özdemir, N. (2010). Mizah, eleştirel düşünce ve bilgelik: Nasreddin Hoca. Millî Folklor, 87, 27-40. Özdemir, N. (2008). Kültürel ekonomik imge olarak Nasreddin Hoca. Milli Folklor, 77, 11- 20. Piliçkova, S. (1990). “İnsanın Günlük Hayatında Mizahın Önemi ile Görevi ve Makedonya’da Yaşayan Türkler Arasında Nasreddin Hoca Fıkralarının Temel Özellikleri”. I.Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu (15-17 Mayıs) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (303-316) Sakaoğlu, S. (1992). Türk fıkraları ve Nasreddin Hoca. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. Sinan, A.T. (2001). Türkçenin deyim varlığı. Malatya: Kubbealtı Yay. Şanlı, İ. (2009). Nasreddin Hoca Fıkralarında Kültürel Unsurlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 261-272. Tecer, A. K. (2005). Nasreddin Hoca Kitabı (Haz. M. Sabri Koz). İstanbul: Kitabevi. Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi öğrenme alanları açısından Nasrettin Hoca fıkralarının kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17) s. 271-287 Temizkan, M. (2011). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin Hoca Fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 195-223. Tokmakçıoğlu, E. (1981). Bütün Yönleriyle Nasrettin Hoca. Ankara: KB Yay. Topçu, S. (1989). Nasreddin Hoca Fıkralarında Mizah Anlayışının Psikolojik ve Tasavvufi Kaynakları, I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları: 131. Tuncer, N. (1993). Çizgi roman ve çocuk. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayını. Türkmen, S. (2008). Türkçenin söz varlığında Nasreddin Hoca’nın yeri. Karadeniz Araştırmaları, 5(17), 153-1592. Yıldırım, D. (1999). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Ankara: Akçağ Yay.

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 1 - 16, 26.12.2016

Abstract

References

  • Büyüköztürk, Ş. Demirel, F. ve diğerleri (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Dedebağı, H. (2007). Nasreddin Hoca fıkralarının eğitim yönünden değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. Duran, E. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan’a ilişkin bilgi ve algı düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.371-384. Günay, U. (1990). I.Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu (15-17 Mayıs) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (99-104) Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özdemir, N. (2010). Mizah, eleştirel düşünce ve bilgelik: Nasreddin Hoca. Millî Folklor, 87, 27-40. Özdemir, N. (2008). Kültürel ekonomik imge olarak Nasreddin Hoca. Milli Folklor, 77, 11- 20. Piliçkova, S. (1990). “İnsanın Günlük Hayatında Mizahın Önemi ile Görevi ve Makedonya’da Yaşayan Türkler Arasında Nasreddin Hoca Fıkralarının Temel Özellikleri”. I.Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu (15-17 Mayıs) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (303-316) Sakaoğlu, S. (1992). Türk fıkraları ve Nasreddin Hoca. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. Sinan, A.T. (2001). Türkçenin deyim varlığı. Malatya: Kubbealtı Yay. Şanlı, İ. (2009). Nasreddin Hoca Fıkralarında Kültürel Unsurlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 261-272. Tecer, A. K. (2005). Nasreddin Hoca Kitabı (Haz. M. Sabri Koz). İstanbul: Kitabevi. Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi öğrenme alanları açısından Nasrettin Hoca fıkralarının kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17) s. 271-287 Temizkan, M. (2011). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin Hoca Fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 195-223. Tokmakçıoğlu, E. (1981). Bütün Yönleriyle Nasrettin Hoca. Ankara: KB Yay. Topçu, S. (1989). Nasreddin Hoca Fıkralarında Mizah Anlayışının Psikolojik ve Tasavvufi Kaynakları, I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları: 131. Tuncer, N. (1993). Çizgi roman ve çocuk. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayını. Türkmen, S. (2008). Türkçenin söz varlığında Nasreddin Hoca’nın yeri. Karadeniz Araştırmaları, 5(17), 153-1592. Yıldırım, D. (1999). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Ankara: Akçağ Yay.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL


Kevser ER

Publication Date December 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 29/5

Cite

Bibtex @research article { usaksosbil474261, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, number = {29/5}, pages = {1 - 16}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {Topçuoğlu Ünal, Fulya and Er, Kevser} }
APA Topçuoğlu Ünal, F. & Er, K. (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (29/5) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/474261
MLA Topçuoğlu Ünal, F. , Er, K. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/474261>
Chicago Topçuoğlu Ünal, F. , Er, K. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri AU - Fulya Topçuoğlu Ünal , Kevser Er Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 9 IS - 29/5 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri %A Fulya Topçuoğlu Ünal , Kevser Er %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 29/5 %R %U
ISNAD Topçuoğlu Ünal, Fulya , Er, Kevser . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 29/5 (December 2016): 1-16 .
AMA Topçuoğlu Ünal F. , Er K. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 1-16.
Vancouver Topçuoğlu Ünal F. , Er K. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 1-16.
IEEE F. Topçuoğlu Ünal and K. Er , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Nasreddin Hoca İle İlgili Görüşleri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 29/5, pp. 1-16, Dec. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr