Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 18 - 40, 26.12.2016

Abstract

References

  • Afyoncu, E. ve Ahıskalı, R. (2002). Kâtip, DİA,25, 44-55. Akyıldız, A. (1993). Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform. İstanbul: Eren Yayınevi. Aslan, S. ve Yılmaz, A. (2002). Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin Değişimi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 289-311. Danişmend, İ. H. (1971). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: Türkiye Yayınevi, C. 4. Findley, C. V. (1996). Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınevi. Karal, E.Z. (1994). Osmanlı Tarihi (C. 5). Ankara: TTK Basımevi. Kılıç, M. (2009). Osmanlı Hariciyesinde Gayrimüslimler (1836-1876), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Küçük, C. (1988). Abdülhamid II. DİA, 1, 216-225. Lewis, B. (1993). Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ankara: TTK Basımevi. 43 Carter V. Findley (1996). Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, s. 32-33 Quataert, D. (2008). Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Sencer, M. (1998). Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler. Amme İdaresi Dergisi, 17(2), 63-85. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000). Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, İstanbul: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 108. Terzi, M.A. (2012). Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur. Ankara: Sistem Ofset. Torun, F.S. (2012). Osmanlı Taşra İdaresinin Yeniden Yapılanma Süreci (1842-1876). Uzundal, E. (2013). Carter V. Findley’in ‘Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform Babıali (1789-1922)’ isimli eserinin tanıtımı ve değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 14, 281-309.

Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 18 - 40, 26.12.2016

Abstract

Aşağıdaki çalışma, üç ve daha fazla dil bilen İstanbul doğumlu gayrimüslim memurların Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan Sicill-i Ahval defterlerinden tespit edilerek, fonksiyonelliklerine ışık tutacak verilerin somut tablolar halinde ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde, konuyla ilgili çalışma yapacak araştırmacılara bir ön hazırlık, bir zemin oluşturması beklenmektedir.

Tanzimat ve Islahat Fermanı ile birlikte gelen Batılılaşma hareketi ve Osmanlıcılık ideolojisinin devlet politikası haline gelmesiyle gayrimüslim memurlar, devlet kademelerinde kendilerine geniş yer bulma imkânına kavuştular. Özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde gayrimüslimler, Osmanlı devlet yönetiminde yer almış; olumlu veya olumsuz katkılarıyla önemli vazifelerde bulunmuşlardır. Çalışma neticesinde oluşturulan tablolarda görüleceği üzere, aldıkları rütbe ve nişanlar bunu teyid eder mahiyettedir. Sonuç olarak, tablolarda ortaya çıkan somut veriler, bu konularda yapılacak ciddi çalışmalar için çıkış noktası olabilecek, zemin oluşturacak nitelik ve öneme sahiptir.

References

  • Afyoncu, E. ve Ahıskalı, R. (2002). Kâtip, DİA,25, 44-55. Akyıldız, A. (1993). Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform. İstanbul: Eren Yayınevi. Aslan, S. ve Yılmaz, A. (2002). Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin Değişimi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 289-311. Danişmend, İ. H. (1971). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: Türkiye Yayınevi, C. 4. Findley, C. V. (1996). Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınevi. Karal, E.Z. (1994). Osmanlı Tarihi (C. 5). Ankara: TTK Basımevi. Kılıç, M. (2009). Osmanlı Hariciyesinde Gayrimüslimler (1836-1876), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Küçük, C. (1988). Abdülhamid II. DİA, 1, 216-225. Lewis, B. (1993). Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ankara: TTK Basımevi. 43 Carter V. Findley (1996). Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, s. 32-33 Quataert, D. (2008). Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Sencer, M. (1998). Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler. Amme İdaresi Dergisi, 17(2), 63-85. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000). Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, İstanbul: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 108. Terzi, M.A. (2012). Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur. Ankara: Sistem Ofset. Torun, F.S. (2012). Osmanlı Taşra İdaresinin Yeniden Yapılanma Süreci (1842-1876). Uzundal, E. (2013). Carter V. Findley’in ‘Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform Babıali (1789-1922)’ isimli eserinin tanıtımı ve değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 14, 281-309.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hasan AKDAĞ


Günnur AYDOĞDU


Mahmut AVCI
0000-0003-2993-7473

Publication Date December 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 29/5

Cite

Bibtex @research article { usaksosbil474263, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, number = {29/5}, pages = {18 - 40}, title = {Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği}, key = {cite}, author = {Akdağ, Hasan and Aydoğdu, Günnur and Avcı, Mahmut} }
APA Akdağ, H. , Aydoğdu, G. & Avcı, M. (2016). Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (29/5) , 18-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/474263
MLA Akdağ, H. , Aydoğdu, G. , Avcı, M. "Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 18-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/474263>
Chicago Akdağ, H. , Aydoğdu, G. , Avcı, M. "Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 18-40
RIS TY - JOUR T1 - Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği AU - Hasan Akdağ , Günnur Aydoğdu , Mahmut Avcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 40 VL - 9 IS - 29/5 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği %A Hasan Akdağ , Günnur Aydoğdu , Mahmut Avcı %T Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 29/5 %R %U
ISNAD Akdağ, Hasan , Aydoğdu, Günnur , Avcı, Mahmut . "Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 29/5 (December 2016): 18-40 .
AMA Akdağ H. , Aydoğdu G. , Avcı M. Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 18-40.
Vancouver Akdağ H. , Aydoğdu G. , Avcı M. Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 18-40.
IEEE H. Akdağ , G. Aydoğdu and M. Avcı , "Sicil-i Ahval Defterleri Işığında Osmanlı Bürokrasisinde İstanbul Doğumlu Rum, Ermeni, Musevi Memurların Fonksiyonelliği", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 29/5, pp. 18-40, Dec. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr