Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu

Year 2016, Issue: 2, 151 - 174, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.5

Abstract

Çalışma hakkı bir insan hakkı olduğundan, yabancılar da ikamet ettikleri ülkelerde bu haktan yararlanmaktadır. Her ülkenin, yabancıların çalışma hakkını düzenleyen yasaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, yabancıların çalışma hayatına katılımı ülke vatandaşlarına göre sınırlı sektörlerde ve daha dar kapsamda ele alınmaktadır. Türkiye’de de yabancıların çalışma hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler olmasına karşın, son yıllarda bölgesel gelişmeler sonucu ülkeye sığınan sığınmacıların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için çalışma haklarının düzenlenmesine ilişkin yasaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki yabancıların çalışma usulleriyle ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, Suriye’den gelen, geçici koruma statüsüne sahip yabancılara tanınan çalışma hakkının sosyal politika bağlamında değerlendirilmesidir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de ikamet etmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların sosyal politika açısından çalışma yaşamına katılmalarının önünün açıldığı, bunun ise Suriyelilerin kayıt altına alınmasının kolaylaşmasına ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir

References

  • Meryem Koray, Sosyal Politika , 2. Baskı, (Ankara: İmge Kitabevi 2005)

The Right to Work of Foreigners in Turkey: Syrians Situation in The Labor Market

Year 2016, Issue: 2, 151 - 174, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.5

Abstract

Right to work is considered as one of the human rights and therefore foreigners also benefit from this right in countries where they reside. Every country has labor laws that govern right to work of foreigners. Besides, their participation to labor markets and industries with respect to natives of the countries is limited. Although, various labor laws exist about the right to work of foreigners in Turkey, new laws were required parallel to the regional incidents and flow of asylum seekers to the country so that they can sustain their living. The purpose of the study is to discuss right to work given to the foreigners with the status of temporary protection that arrived from Syria with respect to social policy. The study concludes that Syrian asylum seekers have been given the right to work in Turkey and they can participate in the work-life in Turkey and this will facilitate registration of Syrians and contribute to reduce the number of unregistered employment of foreigners in Turkey

References

  • Meryem Koray, Sosyal Politika , 2. Baskı, (Ankara: İmge Kitabevi 2005)
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Other ID JA73YG25RU
Journal Section Research Article
Authors

Canan Öykü Dönmez Kara

Publication Date May 1, 2016
Submission Date May 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 2

Cite

APA Dönmez Kara, C. Ö. (2016). Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2), 151-174. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.5
AMA Dönmez Kara CÖ. Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu. JOSOC. May 2016;(2):151-174. doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.5
Chicago Dönmez Kara, Canan Öykü. “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2 (May 2016): 151-74. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.5.
EndNote Dönmez Kara CÖ (May 1, 2016) Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 151–174.
IEEE C. Ö. Dönmez Kara, “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”, JOSOC, no. 2, pp. 151–174, May 2016, doi: 10.32739/uskudarsbd.2.2.5.
ISNAD Dönmez Kara, Canan Öykü. “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (May 2016), 151-174. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.5.
JAMA Dönmez Kara CÖ. Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu. JOSOC. 2016;:151–174.
MLA Dönmez Kara, Canan Öykü. “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2016, pp. 151-74, doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.5.
Vancouver Dönmez Kara CÖ. Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu. JOSOC. 2016(2):151-74.

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.