Year 2019, Volume 11 , Issue 2, Pages 59 - 69 2019-08-30

BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

İsrafil KARADÖL [1] , Ceyhun YILDIZ [2] , Mustafa ŞEKKELİ [3]


Son yıllarda ülkeler, çevresel ve ekonomik faktörlerden dolayı yenilenebilir kaynaklarına (YEK) yönelmişlerdir. Enerji sektöründeki büyümeler incelendiğinde, YEK’in zamanla artan bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu hızlı artışa paralel olarak YEK’in şebekeye entegrasyonunda birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunların temel sebebi YEK santrallarındaki ani üretim artışları veya azalmalarıdır. Bu kısa vadeli değişiklikler şebekenin frekansı ve güç dengesi üzerinde yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Çünkü geleneksel şebeke sistemleri çok hızlı değişen güç girdisiyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. YEK ’teki hızlı değişimleri azaltmanın 3 farklı yolu vardır.  Bunlardan ilki şebeke sistemlerini birbirine bağlamak, ikincisi enerjiyi depolamak üçüncüsü ise enerji kaynakları arasındaki zamansal tamamlamadan faydalanmaktır. Bu çalışmada zamansal tamamlama yaklaşımı HES’ler için ele alınmıştır. Bu kapsamda Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde kurulu, 27 adet (HES) üretimleri arasındaki zamansal tamamlama incelenmiştir. Tamamlama yönü ve büyüklüğünü hesaplamak amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda bazı tesislerin üretimleri arasında zamansal tamamlama olduğu görülmüştür.

Enerji, Korelasyon, Hidroelektrik, tamamlama
 • Dos Anjos, P. S. vd. (2015) ‘Long-term correlations and cross-correlations in wind speed and solar radiation temporal series from Fernando de Noronha Island, Brazil’, Physica A: Statistical
 • Mechanics and its Applications. Elsevier B.V., 424, pp. 90–96. doi: 10.1016/j.physa.2015.01.003.Bhattacharjee, S. ve Acharya, S. (2016) ‘Performative analysis of an eccentric solar-wind combined system for steady power yield’, Energy Conversion and Management. Elsevier Ltd, 108, pp. 219–232. doi: 10.1016/j.enconman.2015.11.023.
 • Çelik, İ., Yıldız, C. ve Şekkeli, M. (2018) ‘Rüzgâr Enerji Santrali kurulumunda rüzgâr türbinlerinin mikro yerleşimi için bir optimizasyon modeli’, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6(4), pp. 1–1. doi: 10.29109/gujsc.424155.
 • Chatzivasileiadis, S., Ernst, D. ve Andersson, G. (2017) ‘Global Power Grids for Harnessing World Renewable Energy’, Renewable Energy Integration: Practical Management of Variability, Uncertainty, and Flexibility in Power Grids: Second Edition, pp. 161–174. doi: 10.1016/B978-0-12-809592-8.00012-3.
 • François, B., Borga, M., vd. (2016) ‘Complementarity between solar and hydro power: Sensitivity study to climate characteristics in Northern-Italy’, Renewable Energy. Elsevier Ltd, 86, pp. 543–553. doi: 10.1016/j.renene.2015.08.044.
 • François, B., Hingray, B., vd. (2016) ‘Increasing climate-related-energy penetration by integrating run-of-the river hydropower to wind/solar mix’, Renewable Energy. Elsevier Ltd, 87, pp. 686–696. doi: 10.1016/j.renene.2015.10.064.
 • Heide, D. vd. (2011) ‘Reduced storage and balancing needs in a fully renewable European power system with excess wind and solar power generation’, Renewable Energy. Elsevier Ltd, 36(9), pp. 2515–2523. doi: 10.1016/j.renene.2011.02.009.
 • Karadöl, İ. vd. (2018) ‘Kararsız HES ve GES Üretimlerinin Düzenlenmesi için Optimal Enerji Karışımı Tespiti : Malatya İli Örneği Optimal Energy Mix Determination to Regulate Uncertain Production of HPP and SPP : Malatya City Case Study’, 4(2), pp. 84–90.
 • Kececioglu, O. F. vd. (2017) ‘Investigation of the effects of renewable energy sources on interconnectıon networks’, Pressacademia, 5(1), pp. 410–419. doi: 10.17261/Pressacademia.2017.618.
 • Keçecioğlu, Ö. F. vd. (2015) ‘Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi Investigation of A Solar Power Plant ’ s Effect over The Power Quality Parameters on Power System’, 18(2), pp. 17–24. doi: 10.17780/ksujes.41414.
 • Klima, K. ve Apt, J. (2015) ‘Geographic smoothing of solar PV : Results from Gujarat Supplementary Data’, Environmental Research Letters. IOP Publishing, pp. 1–51.
 • Kougias, I. vd. (2016) ‘A methodology for optimization of the complementarity between small-hydropower plants and solar PV systems’, Renewable Energy, 87, pp. 1023–1030. doi: 10.1016/j.renene.2015.09.073.
 • Louie, H. ve Sloughter, J. M. (2014) Large Scale Renewable Power Generation. doi: 10.1007/978-981-4585-30-9.
 • Ma, T. vd. (2015) ‘Optimal design of an autonomous solar-wind-pumped storage power supply system’, Applied Energy. Elsevier Ltd, 160, pp. 728–736. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.11.026.
 • Meza, C. G., Amado, N. B. ve Sauer, I. L. (2017) ‘Transforming the Nicaraguan energy mix towards 100% renewable’, Energy Procedia. Elsevier B.V., 138, pp. 494–499. doi: 10.1016/j.egypro.2017.10.234.
 • Miller, B. R., President, S. V. ve Division, H. (2010) ‘Opportunities in Pumped Storage Hydropower’.
 • Ming, B. vd. (2017) ‘Optimizing utility-scale photovoltaic power generation for integration into a hydropower reservoir by incorporating long- and short-term operational decisions’, Applied Energy. Elsevier Ltd, 204, pp. 432–445. doi: 10.1016/j.apenergy.2017.07.046.
 • Monforti, F. vd. (2014) ‘Assessing complementarity of wind and solar resources for energy production in Italy. A Monte Carlo approach’, Renewable Energy. Elsevier Ltd, 63, pp. 576–586. doi: 10.1016/j.renene.2013.10.028.
 • De Oliveira Costa Souza Rosa, C. vd. (2017) ‘Complementarity of hydro, photovoltaic, and wind power in Rio de Janeiro State’, Sustainability (Switzerland), 9(7), pp. 1–12. doi: 10.3390/su9071130.
 • Paredes, J. R. ve Ramírez, J. J. (2017) ‘Variable Renewable Energies and Their Contribution to Energy Security: Complementarity in Colombia’, p. 59.
 • Prasad, A. A., Taylor, R. A. ve Kay, M. (2017) ‘Assessment of solar and wind resource synergy in Australia’, Applied Energy. Elsevier Ltd, 190, pp. 354–367. doi: 10.1016/j.apenergy.2016.12.135.
 • Rodrigues, A., Machado, D. ve Dentinho, T. (2017) ‘Electrical energy storage systems feasibility; The case of Terceira Island’, Sustainability (Switzerland), 9(7). doi: 10.3390/su9071276.
 • Schlachtberger, D. P. vd. (2017) ‘The benefits of cooperation in a highly renewable European electricity network’, Energy. Elsevier Ltd, 134, pp. 469–481. doi: 10.1016/j.energy.2017.06.004.
 • Schmidt, J., Cancella, R. ve Junior, A. O. P. (2014) ‘Combing windpower and hydropower to decrease seasonal and inter-annual availability of renewable energy sources in Brazil’, Working Papers. Available at: https://ideas.repec.org/p/sed/wpaper/562014.html%0Aftp://ftp.boku.ac.at/pub/repecftpg/repecftp/RePEc/sed/wpaper/562014.pdf.
 • Schmidt, J., Cancella, R. ve Junior, A. O. P. (2016) ‘The effect of windpower on long-term variability of combined hydro-wind resources: The case of Brazil’, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Elsevier, 55, pp. 131–141. doi: 10.1016/j.rser.2015.10.159.
 • Schmidt, J., Cancella, R. ve Pereira, A. O. (2016a) ‘An optimal mix of solar PV, wind and hydro power for a low-carbon electricity supply in Brazil’, Renewable Energy. Elsevier Ltd, 85(2016), pp. 137–147. doi: 10.1016/j.renene.2015.06.010.
 • Schmidt, J., Cancella, R. ve Pereira, A. O. (2016b) ‘The role of wind power and solar PV in reducing risks in the Brazilian hydro-thermal power system’, Energy. Elsevier Ltd, 115, pp. 1748–1757. doi: 10.1016/j.energy.2016.03.059.
 • Tekin, M. vd. (2016) ‘Bir Hidroelektrik Santralin ( HES ) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi Investigation Of The Effect Of A Hydroelectric Power Plant ( HPP ) In Electricity Network From The Standpoint Of Harmonic Generation 2 . Hidroelektrik Sant’, 19(2), pp. 70–77. doi: 10.1309/PH2BK79HAVTTPW13.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Electrical and Electronic
Journal Section Articles
Authors

Author: İsrafil KARADÖL (Primary Author)
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Ceyhun YILDIZ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Author: Mustafa ŞEKKELİ
Institution: kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi

Dates

Publication Date : August 30, 2019

Bibtex @research article { utbd527128, journal = {Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1220}, address = {utbd@sdu.edu.tr}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {59 - 69}, doi = {}, title = {BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Karadöl, İsrafil and Yıldız, Ceyhun and Şekkeli̇, Mustafa} }
APA Karadöl, İ , Yıldız, C , Şekkeli̇, M . (2019). BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ . Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi , 11 (2) , 59-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/utbd/issue/49032/527128
MLA Karadöl, İ , Yıldız, C , Şekkeli̇, M . "BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ" . Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 11 (2019 ): 59-69 <https://dergipark.org.tr/en/pub/utbd/issue/49032/527128>
Chicago Karadöl, İ , Yıldız, C , Şekkeli̇, M . "BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 11 (2019 ): 59-69
RIS TY - JOUR T1 - BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ AU - İsrafil Karadöl , Ceyhun Yıldız , Mustafa Şekkeli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 69 VL - 11 IS - 2 SN - -1309-1220 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %A İsrafil Karadöl , Ceyhun Yıldız , Mustafa Şekkeli̇ %T BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %D 2019 %J Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi %P -1309-1220 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Karadöl, İsrafil , Yıldız, Ceyhun , Şekkeli̇, Mustafa . "BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 11 / 2 (August 2019): 59-69 .
AMA Karadöl İ , Yıldız C , Şekkeli̇ M . BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. UTBD. 2019; 11(2): 59-69.
Vancouver Karadöl İ , Yıldız C , Şekkeli̇ M . BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. 2019; 11(2): 59-69.