International Journal of Technological Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-1220 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/utbd


18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı kanunun Ek 194. Maddesi uyarınca “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuş ve bazı birimler daha önce Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek yukarıda adı geçen yeni üniversiteye bağlanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne aktarılan birimler içerisinde bulunan “Teknoloji Fakültesi” bünyesinde yayınlanan elektronik dergimizin ismi ve e-ISSN numarası aynı kalarak bundan sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde yayınlanmaya devam edecektir.

Kanuni bir düzenlemeden kaynaklanan bu değişikliğin, dergimize herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte dergimiz “S.D.Ü. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismi yerine “Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismiyle, önceki cilt/sayıları da korunarak aynı e-ISSN numarası (1309-1220) ile yayın hayatına devam edecektir.

International Journal of Technological Sciences

e-ISSN 1309-1220 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/utbd
Cover Image


18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı kanunun Ek 194. Maddesi uyarınca “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuş ve bazı birimler daha önce Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek yukarıda adı geçen yeni üniversiteye bağlanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne aktarılan birimler içerisinde bulunan “Teknoloji Fakültesi” bünyesinde yayınlanan elektronik dergimizin ismi ve e-ISSN numarası aynı kalarak bundan sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde yayınlanmaya devam edecektir.

Kanuni bir düzenlemeden kaynaklanan bu değişikliğin, dergimize herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte dergimiz “S.D.Ü. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismi yerine “Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi” ismiyle, önceki cilt/sayıları da korunarak aynı e-ISSN numarası (1309-1220) ile yayın hayatına devam edecektir.