Editorial Team


İmtiyaz Sahibi/Owner

Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK


Baş Editör/Editor in Chief

Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK


Editör/Editor

Dr. Öğr. Üyesi Engin DÜCAN


Dil Editörü/Language Editor

Prof. Dr. Selim KAYHAN


Yardımcı Editör/Co-Editor

Dr. Onur AKKAYA

Aslı ŞENTÜRK


Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Selim KAYHAN

Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Doç. Dr. Tayfur BAYAT

Dr. Öğr. Üyesi Engin DÜCAN

Dr. Öğr. Üyesi Eda DİNERİ

Dr. Onur AKKAYA


Yayın Sekreterliği/Publication Secretary

Aslı ŞENTÜRK


Uluslararası Danışma Kurulu/International Advisory Board

Prof. Dr. Ali ŞEN, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Costas AZARIADIS, Washington University / USA

Prof. Dr. Elsadig AHMED, Multimedia University / MALAYSIA

Prof. Dr. Emine KOBAN, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin AĞIR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Krzysztof PIASECKI, Poznan University of Economics / POLAND

Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Mohammad Kabir HASSAN, University of New Orleans / USA

Prof. Dr. Muhsin KAR, Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ÖZÇİÇEK, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Pasrun ADAM, Universitas Halu Oleo / INDONESIA

Prof. Dr. Selami SEZGİN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selim KAYHAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Tahsin KARABULUT, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. H. Murat MUTLU, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ, Gaziantep Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Kamilla MARCHEWKA-BARTKOWIAK, Poznan University of Economics/POLAND

Assoc. Prof. Dr. Maria Asuncion PRATS, University of Murcia / SPAIN

Doç. Dr. Mehmet MUCUK, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Nanthakumar LOGANATHAN, Universiti Teknologi Malaysia / MALAYSIA

Assoc. Prof. Dr. Rebeca JIMENEZ-RODRIGUEZ, Universidad de Salamanca / SPAIN

Assoc. Prof. Dr. Siong Hook LAW, Universiti Putra Malaysia / MALAYSIA

Doç. Dr. Tayfur BAYAT, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur ADIGÜZEL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYSU, Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Eren ALPER, Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Can ÖZCAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Doğan BAKIRTAŞ, Ömer Halisdemir Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Edgardo SICA, Universita di Foggia / ITALY

Dr. Öğr. Üyesi Engin DÜCAN, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Mohamed Ibrahim MUGABLEH, Irbid National University / JORDAN

Asst. Prof. Dr. Mounir Ben MBAREK, University of Sfax Tunisia / TUNISIA

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GERÇEKER, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nahit YILMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Raveesh KRISHNANKUTTY, ICFAI Business School / INDIA

Dr. Ratbek DZHUMASHEV, Monash University / AUSTRALIA

Res. Asst. Jyoti KUMARI, Indian Institute of Technology Kharagpur / INDIA

Assoc. Prof. Dr. Engin DÜCAN

Turkey
enginducan@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Turkey
sen-turkmehmet@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Kilis 7 Aralık Üniversitesi