Year 2019, Volume 24 , Issue 1, Pages 243 - 252 2019-04-30

HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ

Rüya BOZALİOĞLU [1] , Ebru ARIKAN ÖZTÜRK [2]


Demiryolu kazaları incelendiğinde kaza potansiyeli en yüksek kesimlerin hemzemin geçitler olduğu görülmektedir. Hemzemin geçitlerde meydana gelen çarpışmaları azaltmak ya da önlemek için, bazı iyileştirilmeler yaparak bu noktalarda trafik güvenliğini artırmak mümkündür. Türkiye’de hemzemin geçit iyileştirmeleri, “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliği” esas alınarak belirlenmektedir. İlgili yönetmelikte, hemzemin geçitte uygulanacak koruma sistemleri, trenin hızına ve seyir momenti verilerine göre belirli şartlara bağlanmıştır. Hemzemin geçitlerde yapılacak iyileştirmelerin, özellikle alt/üst geçit şeklindeki yüksek maliyetli iyileştirmelerin seçilmesinde daha fazla faktörün dikkate alınması faydalı olacaktır. Bu çalışmada, alt/üst geçit şeklindeki iyileştirme gereksinimi olan hemzemin geçitlerin belirlenmesi için, hız ve seyir momenti ile birlikte diğer bazı parametreleri de dikkate alan bir puanlama tablosu oluşturulmuştur. Puanlama tablosu oluşturulurken Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) puanlama yönteminden yararlanılmıştır. 65 ve üzeri puana sahip hemzemin geçitlerin, alt/üst geçit formuna dönüştürülebileceği değerlendirilmiştir.
Hemzemin geçit, Alt/Üst geçit, Demiryolu güvenliği
 • 1. Aoun, R. El Koursi, M. Lemaire, E. (2010). The cost benefit analysis of level crossing safety measures, Computers in Railways XII, 851-861. doi: 10.2495/CR100771
 • 2. Bozalioğlu, R. (2017). Hemzemin geçitlerde iyileştirmelerin seçimi ve maliyetlerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 3. Deniz, O. (2010). Karayolu-Demiryolu Geçitlerinin Planlanması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 4. Erdoğdu, S., Dikmen A. (2015). Demiryolu Hemzemin Geçitleri Risk Ölçüm Modeli, 11.Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 27-29 Mayıs, 2015, İstanbul.
 • 5. Haleem, K. Gan, A. (2015). Contributing factors of crash injury severity at public highway-railroad grade crossing in the U.S. Journal of Safety Research, (53-June), 23-29. doi: 10.1016/j.jsr.2015.03.005
 • 6. Railraod-Highway Grade Crossing Handbook, (2007). U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, Report No. FHWA-SA-07-010.
 • 7. Resmi Gazete: Demiryolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 08.09.2016. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160908-12.htm (Erişim Tarihi: 31.05.2017).
 • 8. Rezvani, A. Cruz, R. and Thomas A. (2014). A new cost-benefit methodology for highway-railway grade crossing safety programs, European Transport Conference 2014, 20-34.
 • 9. Saaty, L.T. (1987). The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Mathematical Modelling, 9(3-5), 161-176.
 • 10. Slovak, R. El Koursi, E. M., Tordai, L. Woods, M. and Schnieder, E. (2008). D4 report on cost benefit analysis methods for level crossings. Safer European Level Crossing Appraisal and Technology Project, (SELCAT) 112-123.
 • 11. Topçu İ. (2000). Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik bir Bütünleşik Karar Destek Modeli, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 12. Ulaşan ve Erişen Türkiye, Demiryolu (2017). Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara. http://www.udhb.gov.tr/images/faaliyet/c19d85352980eaf.pdf (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
 • 13. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu KAİK, (2013). Kazasız yollar emniyetli ulaşım-ulaştırma kaza istatistikleri, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Rüya BOZALİOĞLU
Institution: Sümer Holding AŞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4971-2442
Author: Ebru ARIKAN ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi Fen Bil. Enst. Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 21, 2018
Acceptance Date : March 5, 2019
Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { uumfd425489, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {243 - 252}, doi = {10.17482/uumfd.425489}, title = {HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Bozalioğlu, Rüya and Arıkan Öztürk, Ebru} }
APA Bozalioğlu, R , Arıkan Öztürk, E . (2019). HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (1) , 243-252 . DOI: 10.17482/uumfd.425489
MLA Bozalioğlu, R , Arıkan Öztürk, E . "HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ" . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 243-252 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uumfd/issue/43494/425489>
Chicago Bozalioğlu, R , Arıkan Öztürk, E . "HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 243-252
RIS TY - JOUR T1 - HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ AU - Rüya Bozalioğlu , Ebru Arıkan Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.425489 DO - 10.17482/uumfd.425489 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 252 VL - 24 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.425489 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.425489 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ %A Rüya Bozalioğlu , Ebru Arıkan Öztürk %T HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 1 %R doi: 10.17482/uumfd.425489 %U 10.17482/uumfd.425489
ISNAD Bozalioğlu, Rüya , Arıkan Öztürk, Ebru . "HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 1 (April 2019): 243-252 . https://doi.org/10.17482/uumfd.425489
AMA Bozalioğlu R , Arıkan Öztürk E . HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ. UUJFE. 2019; 24(1): 243-252.
Vancouver Bozalioğlu R , Arıkan Öztürk E . HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(1): 243-252.
IEEE R. Bozalioğlu and E. Arıkan Öztürk , "HEMZEMİN GEÇİTLERDE ALT/ÜST GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİNİN BELİRLENMESİ", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol. 24, no. 1, pp. 243-252, Apr. 2019, doi:10.17482/uumfd.425489