Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME

Year 2020, Volume 25, Issue 3, 1189 - 1204, 31.12.2020
https://doi.org/10.17482/uumfd.757392

Abstract

Güneş enerjisinden elektrik üretimi ve farklı alanlarda kullanımı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaktadır. Elektrik, yat limanları da dahil olmak üzere ticari işletmeler için önemli bir ihtiyaç ve maliyet bileşenidir. Bu çalışmanın amacı; ticari amaçlı bir yat limanının (marina) elektrik ihtiyacının güneş enerjisi ile tedarik edilebilirliğinin incelenmesidir. Bu amaçla, Fethiye (Muğla) bölgesinde bulunan orta ölçekli ticari bir yat limanı seçilmiş ve yıllık elektrik ihtiyacı belirlenmiştir. Fotovoltaik Coğrafi Bilgi Sistemi (PVGIS) kullanılarak yapılan bir simülasyon ile yat limanının bulunduğu konumdaki uygun PV sistem gücü tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda; söz konusu yat limanına 31,7°’lik eğim açısı ile 1500 kW kurulu güce sahip PV sistemi kurulması halinde yılda 2.462.118 kWh elektrik üretilerek yıllık elektrik talebinin karşılanmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir. Yat limanlarında PV sisteminden hem turizm sezonun da hem de diğer aylarda faydalanılabileceği değerlendirilmektedir.

References

 • 1. Abdullah, A. H. Ghoneim, A. A. Al-Hasan, A. Y. (2002) Assessment of grid-connected photovoltaic systems in the Kuwaiti climate, Renewable Energy, 26(2), 189–199. doi:10.1016/S0960-1481(01)00115-X
 • 2. Başay, V. Akyüz, C. Yılmaz, G. (2019) Uludağ çevresinde ormanlık ve orta yükseklikte dağlık bölgelerde kurulan güneş enerjisi santralinin verimliliğini belirleyen etkenler, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 24 (1), 181-192. doi:10.17482/uumfd.444536
 • 3. Büyükalaca, O. ve Karaçorlu, M. (1996) Çukurova bölgesinde güneş pili ile elektrik üretiminin denenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 255-267.
 • 4. Ceylan, O. ve Taşdelen, K. (2018) Isparta İli için Fotovoltaik Programlarının Simülasyon Sonuçlarının Doğruluğunun İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(3), 895-903. doi:10.5578/fmbd.67547
 • 5. Chang, T. P. (2009) Output energy of a photovoltaic module mounted on a single-axis tracking system, Applied Energy, 86(10), 2071–2078. doi:10.1016/j.apenergy.2009.02.006
 • 6. Çelebi, G. (2002) Bina düşey kabuğunda fotovoltaik panellerinin kullanım ilkeleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17 (3), 17-33.
 • 7. Çubukçu, M. ve Çolak, M. (2013) Gökçeada’da Şebekeden Bağımsız Bir Fotovoltaik Güç Sistemi Benzetimi ve Karşılaştırmalı Gerçek Performans İncelemesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(5), 201-208. doi:10.5505/pajes.2013.08108
 • 8. Dikmen, Ç. B. ve Gültekin, A. B. (2011) Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapılarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(3), 96-100.
 • 9. Eke, R. (2013) Güneş-Elektrik Dönüşümleri, Enerji Hasadı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki Uygulamalar, 2. Güneş Sempozyumu, Antalya.
 • 10. Fedai, A. ve Madran, C. (2015) Sürdürülebilir Liman Yönetimi ve Antalya’da İki Yat Limanında Vaka İncelemesi, 2. Ulusal Liman Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. doi:10.18872/DEU.b.ULK.2015.0028
 • 11. Fıratoğlu, Z. A. ve Yeşilata, B. (2004) New approaches on the optimization of directly-coupled photovoltaic water-pumping systems, Solar Energy, 77(1), 81-93. doi:10.1016/j.solener.2004.02.006
 • 12. Güven, A. F. (2016) Afyon Oruçoğlu Termal Otelinin Enerji İhtiyacını Karşılayacak Güneş Enerji Sisteminin Tasarlanması, Optimizasyonu ve Maliyet Analizi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitimde Stratejik Araştırma Konferansı (ICoSReSSE), 1-18.
 • 13. Güven, Ş. Y. ve Şenol, R. (2005) Güneş pili destekli çevre aydınlatma ve sulama sisteminin örnek bir uygulaması, Mühendis ve Makina, 46 (548),13-20.
 • 14. https://businessday.ng/companies/article/nomap-integrates-five-paygo-solar-companies-into-swiftas-agency-network/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Solar companies into SWIFTA’s agency network, Businessday.
 • 15. https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/docs/methods Erişim tarihi: 15.03.2020, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), European Commission.
 • 16. https://sustainableworldports.org/project/tenerife-ports-e-island-sustainable-electric-mobility-plan/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Sustainable Electric Mobility Plan, Tenerife Ports.
 • 17. https://tkygm.uab.gov.tr/uploads/pages/limanlar-ve-kiyi-yapilari/3-yat-limanlari-bilgileri.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Yat Limanı Bilgileri, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü.
 • 18. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: BP Statistical Review of World Energy, British Petroleum.
 • 19. http://www.ceynak.com.tr/uploads/20180517101833255.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Yeşil Dönüşüm Projesi, Cey Group.
 • 20. https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/DenizTicaretiDergisi/agustos_ek_2019.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Türkiye’de Deniz Turizmi, İMEAK Deniz Ticaret Odası.
 • 21. https://www.enerjibes.com/gunes-enerjisinin-avantajlari-dezavantajlari-nelerdir/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Güneş Enerjisinin Faydaları ve Zararları, Enerji Beş Temiz Enerji Portal.
 • 22. https://www.espo.be/media/Trends_in_EU_ports_governance_2016_FINAL_VERSION.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: European Sea Ports Organization (ESPO). (2016) Trends in EU Ports Governance 2016, 6th ed.; ESPO’s Fact-Finding Report, European Sea Ports Organization.
 • 23. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_summary_2019.pdf?la=en&hash=A626155A0775CC50427E23E7BE49B1AD2DD31073 Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Future of Solar Photovoltaic, International Renewable Energy Agency.
 • 24. https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/solar-power-in-the-port Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Solar Power in the Port, Port of Rotterdam Authority.
 • 25. http://www.soe-townsville.org/data/Gridconnected_photovoltaic_systems.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Grid Connected Photovoltaic Systems, Queensland Government Environmental Protection Agency.
 • 26. https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Türkiye Elektrik Üretim İletim 2018 Yılı İstatistikleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
 • 27. http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA), Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı.
 • 28. Huld T., Friesen G., Skoczek A., Kenny R.P., Sample T., Field M., Dunlop E.D. (2011) A power-rating model for crystalline silicon PV modules, Solar Energy Materials & Solar Cells, 95, 3359-3369. doi:10.1016 / j.solmat.2011.07.026
 • 29. Kırbaş, İ., Çifci, A., İşyarlar, B. (2013) Burdur İli Güneşlenme Oranı ve Güneş Enerjisi Potansiyeli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 20-23.
 • 30. Messenger R.A. ve Ventre, J. (2005) Photovoltaic Systems Engineering, 2. Baskı, Taylor & Francis e-Library, Florida.
 • 31. Onat, N. (2018) Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi: Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 1 (2), 8-15.
 • 32. Öztürk, A. ve Dursun, M. (2011) 2, 10 ve 20 KVA‘lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’11), Elazığ, Türkiye.
 • 33. Sdoukopoulos, E., Boile, M., Tromaras, A., Anastasiadis, N. (2019) Energy Efficiency in European Ports: State-Of-Practice and Insights on the Way Forward, Sustainability, 11, 1-25. doi:10.3390/su11184952
 • 34. Sick, F. ve Erge, T. (1996) Photovoltaics in Buildings: A Design Handbook for Architects and Engineers, James & James Ltd, London.
 • 35. Şen, Z. (2004) Türkiye’nin Temiz Enerji İmkânları, Mimar ve Mühendis Dergisi, 33, 6-12.
 • 36. Ülgen K. (2006) Optimum tilt angle for solar collectors, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 28(13), 1171-1180. doi:10.1080/00908310600584524
 • 37. Varınca, K. B. ve Gönüllü, T. (2006) Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK), Eskişehir.
 • 38. Yeşilata, B. ve Aktacir, M. A. (2001) Fotovoltaik güç sistemli su pompalarının dizayn esaslarının araştırılması, Mühendis ve Makina, 42(493), 29-34.
 • 39. Yaman, A., Yakın, A., Behçet, R. (2019) Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerji Potansiyelleri ve İl Ekonomisine Katkıları, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8 (1), 243-250. doi: 10.17798/bitlisfen.456554
 • 40. Yıldırım, E., Aktacir, M. A. (2019) Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Azimut Ve Eğim Açısı Etkilerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(2), 609-619. doi:10.17341/gazimmfd.416413

An Investigation on Supplying Electricity Demand of a Commercial Marina via Photovoltaic (PV) Technology

Year 2020, Volume 25, Issue 3, 1189 - 1204, 31.12.2020
https://doi.org/10.17482/uumfd.757392

Abstract

Solar energy-based electricity generation and its use in different fields has become widespread in Turkey as well as in the world. Electricity is a need and a component of costs for commercial enterprises including marinas. The aim of this study is to carry out an investigation on supplying availability the electricity demand of a commercial marina via solar energy system. With this aim, a medium-sized commercial marina, where is in the region of Fethiye (Muğla), has been selected and its annual electricity demand has been determined. With a simulation using Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), the appropriate PV system power for location of the marina have been determined. As a result of the calculations, it has been concluded that the annual electricity demand of the marina can be supplied by a PV system-based electricity production of 2.462.118 kWh/year, capacity of PV system is 1500 kW and panel inclination angel of PV modules is 31.7°. It has been considered that PV system can be used in yacht marinas both in the months of tourism season and other months.

References

 • 1. Abdullah, A. H. Ghoneim, A. A. Al-Hasan, A. Y. (2002) Assessment of grid-connected photovoltaic systems in the Kuwaiti climate, Renewable Energy, 26(2), 189–199. doi:10.1016/S0960-1481(01)00115-X
 • 2. Başay, V. Akyüz, C. Yılmaz, G. (2019) Uludağ çevresinde ormanlık ve orta yükseklikte dağlık bölgelerde kurulan güneş enerjisi santralinin verimliliğini belirleyen etkenler, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 24 (1), 181-192. doi:10.17482/uumfd.444536
 • 3. Büyükalaca, O. ve Karaçorlu, M. (1996) Çukurova bölgesinde güneş pili ile elektrik üretiminin denenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 255-267.
 • 4. Ceylan, O. ve Taşdelen, K. (2018) Isparta İli için Fotovoltaik Programlarının Simülasyon Sonuçlarının Doğruluğunun İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(3), 895-903. doi:10.5578/fmbd.67547
 • 5. Chang, T. P. (2009) Output energy of a photovoltaic module mounted on a single-axis tracking system, Applied Energy, 86(10), 2071–2078. doi:10.1016/j.apenergy.2009.02.006
 • 6. Çelebi, G. (2002) Bina düşey kabuğunda fotovoltaik panellerinin kullanım ilkeleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17 (3), 17-33.
 • 7. Çubukçu, M. ve Çolak, M. (2013) Gökçeada’da Şebekeden Bağımsız Bir Fotovoltaik Güç Sistemi Benzetimi ve Karşılaştırmalı Gerçek Performans İncelemesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(5), 201-208. doi:10.5505/pajes.2013.08108
 • 8. Dikmen, Ç. B. ve Gültekin, A. B. (2011) Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapılarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(3), 96-100.
 • 9. Eke, R. (2013) Güneş-Elektrik Dönüşümleri, Enerji Hasadı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki Uygulamalar, 2. Güneş Sempozyumu, Antalya.
 • 10. Fedai, A. ve Madran, C. (2015) Sürdürülebilir Liman Yönetimi ve Antalya’da İki Yat Limanında Vaka İncelemesi, 2. Ulusal Liman Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. doi:10.18872/DEU.b.ULK.2015.0028
 • 11. Fıratoğlu, Z. A. ve Yeşilata, B. (2004) New approaches on the optimization of directly-coupled photovoltaic water-pumping systems, Solar Energy, 77(1), 81-93. doi:10.1016/j.solener.2004.02.006
 • 12. Güven, A. F. (2016) Afyon Oruçoğlu Termal Otelinin Enerji İhtiyacını Karşılayacak Güneş Enerji Sisteminin Tasarlanması, Optimizasyonu ve Maliyet Analizi, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitimde Stratejik Araştırma Konferansı (ICoSReSSE), 1-18.
 • 13. Güven, Ş. Y. ve Şenol, R. (2005) Güneş pili destekli çevre aydınlatma ve sulama sisteminin örnek bir uygulaması, Mühendis ve Makina, 46 (548),13-20.
 • 14. https://businessday.ng/companies/article/nomap-integrates-five-paygo-solar-companies-into-swiftas-agency-network/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Solar companies into SWIFTA’s agency network, Businessday.
 • 15. https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/docs/methods Erişim tarihi: 15.03.2020, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), European Commission.
 • 16. https://sustainableworldports.org/project/tenerife-ports-e-island-sustainable-electric-mobility-plan/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Sustainable Electric Mobility Plan, Tenerife Ports.
 • 17. https://tkygm.uab.gov.tr/uploads/pages/limanlar-ve-kiyi-yapilari/3-yat-limanlari-bilgileri.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Yat Limanı Bilgileri, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü.
 • 18. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: BP Statistical Review of World Energy, British Petroleum.
 • 19. http://www.ceynak.com.tr/uploads/20180517101833255.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Yeşil Dönüşüm Projesi, Cey Group.
 • 20. https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/DenizTicaretiDergisi/agustos_ek_2019.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Türkiye’de Deniz Turizmi, İMEAK Deniz Ticaret Odası.
 • 21. https://www.enerjibes.com/gunes-enerjisinin-avantajlari-dezavantajlari-nelerdir/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Güneş Enerjisinin Faydaları ve Zararları, Enerji Beş Temiz Enerji Portal.
 • 22. https://www.espo.be/media/Trends_in_EU_ports_governance_2016_FINAL_VERSION.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: European Sea Ports Organization (ESPO). (2016) Trends in EU Ports Governance 2016, 6th ed.; ESPO’s Fact-Finding Report, European Sea Ports Organization.
 • 23. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_summary_2019.pdf?la=en&hash=A626155A0775CC50427E23E7BE49B1AD2DD31073 Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Future of Solar Photovoltaic, International Renewable Energy Agency.
 • 24. https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/solar-power-in-the-port Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Solar Power in the Port, Port of Rotterdam Authority.
 • 25. http://www.soe-townsville.org/data/Gridconnected_photovoltaic_systems.pdf Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Grid Connected Photovoltaic Systems, Queensland Government Environmental Protection Agency.
 • 26. https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Türkiye Elektrik Üretim İletim 2018 Yılı İstatistikleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
 • 27. http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/ Erişim tarihi: 15.06.2020, Konu: Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA), Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı.
 • 28. Huld T., Friesen G., Skoczek A., Kenny R.P., Sample T., Field M., Dunlop E.D. (2011) A power-rating model for crystalline silicon PV modules, Solar Energy Materials & Solar Cells, 95, 3359-3369. doi:10.1016 / j.solmat.2011.07.026
 • 29. Kırbaş, İ., Çifci, A., İşyarlar, B. (2013) Burdur İli Güneşlenme Oranı ve Güneş Enerjisi Potansiyeli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 20-23.
 • 30. Messenger R.A. ve Ventre, J. (2005) Photovoltaic Systems Engineering, 2. Baskı, Taylor & Francis e-Library, Florida.
 • 31. Onat, N. (2018) Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi: Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 1 (2), 8-15.
 • 32. Öztürk, A. ve Dursun, M. (2011) 2, 10 ve 20 KVA‘lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’11), Elazığ, Türkiye.
 • 33. Sdoukopoulos, E., Boile, M., Tromaras, A., Anastasiadis, N. (2019) Energy Efficiency in European Ports: State-Of-Practice and Insights on the Way Forward, Sustainability, 11, 1-25. doi:10.3390/su11184952
 • 34. Sick, F. ve Erge, T. (1996) Photovoltaics in Buildings: A Design Handbook for Architects and Engineers, James & James Ltd, London.
 • 35. Şen, Z. (2004) Türkiye’nin Temiz Enerji İmkânları, Mimar ve Mühendis Dergisi, 33, 6-12.
 • 36. Ülgen K. (2006) Optimum tilt angle for solar collectors, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 28(13), 1171-1180. doi:10.1080/00908310600584524
 • 37. Varınca, K. B. ve Gönüllü, T. (2006) Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK), Eskişehir.
 • 38. Yeşilata, B. ve Aktacir, M. A. (2001) Fotovoltaik güç sistemli su pompalarının dizayn esaslarının araştırılması, Mühendis ve Makina, 42(493), 29-34.
 • 39. Yaman, A., Yakın, A., Behçet, R. (2019) Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerji Potansiyelleri ve İl Ekonomisine Katkıları, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8 (1), 243-250. doi: 10.17798/bitlisfen.456554
 • 40. Yıldırım, E., Aktacir, M. A. (2019) Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Azimut Ve Eğim Açısı Etkilerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(2), 609-619. doi:10.17341/gazimmfd.416413

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Mechanical
Journal Section Research Articles
Authors

Ali Riza DAL> (Primary Author)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
0000-0002-3646-2288
Türkiye


Fatih YILMAZ>
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
0000-0001-5652-0265
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Application Date June 24, 2020
Acceptance Date October 8, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 25, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { uumfd757392, journal = {Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2020}, volume = {25}, number = {3}, pages = {1189 - 1204}, doi = {10.17482/uumfd.757392}, title = {TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Dal, Ali Riza and Yılmaz, Fatih} }
APA Dal, A. R. & Yılmaz, F. (2020). TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 1189-1204 . DOI: 10.17482/uumfd.757392
MLA Dal, A. R. , Yılmaz, F. "TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME" . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 (2020 ): 1189-1204 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uumfd/issue/57911/757392>
Chicago Dal, A. R. , Yılmaz, F. "TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 (2020 ): 1189-1204
RIS TY - JOUR T1 - TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME AU - Ali Riza Dal , Fatih Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17482/uumfd.757392 DO - 10.17482/uumfd.757392 T2 - Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1189 EP - 1204 VL - 25 IS - 3 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.757392 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.757392 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME %A Ali Riza Dal , Fatih Yılmaz %T TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME %D 2020 %J Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi %P 2148-4147-2148-4155 %V 25 %N 3 %R doi: 10.17482/uumfd.757392 %U 10.17482/uumfd.757392
ISNAD Dal, Ali Riza , Yılmaz, Fatih . "TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 / 3 (December 2020): 1189-1204 . https://doi.org/10.17482/uumfd.757392
AMA Dal A. R. , Yılmaz F. TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME. UUJFE. 2020; 25(3): 1189-1204.
Vancouver Dal A. R. , Yılmaz F. TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2020; 25(3): 1189-1204.
IEEE A. R. Dal and F. Yılmaz , "TİCARİ BİR YAT LİMANININ ELEKTRİK İHTİYACININ FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİ İLE KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 3, pp. 1189-1204, Dec. 2020, doi:10.17482/uumfd.757392

Announcements:

30.03.2021-Beginning with our April 2021 (26/1) issue, in accordance with the new criteria of TR-Dizin, the Declaration of Conflict of Interest and the Declaration of Author Contribution forms fulfilled and signed by all authors are required as well as the Copyright form during the initial submission of the manuscript. Furthermore two new sections, i.e. ‘Conflict of Interest’ and ‘Author Contribution’, should be added to the manuscript. Links of those forms that should be submitted with the initial manuscript can be found in our 'Author Guidelines' and 'Submission Procedure' pages. The manuscript template is also updated. For articles reviewed and accepted for publication in our 2021 and ongoing issues and for articles currently under review process, those forms should also be fulfilled, signed and uploaded to the system by authors.