Year 2020, Volume 25 , Issue 3, Pages 1593 - 1610 2020-12-31

Dünyada ve ülkemizde kullanılabilir su miktarı, su kaynakları üzerinde artan kirlenme ve aşırı tüketim baskısıyla her geçen gün azalmaktadır. Özellikle artan nüfus ve sanayi faaliyetleriyle birlikte küresel iklim değişiminin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi her geçen gün hızla artmaktadır. Bu nedenle günümüzde, suyun kullanımı ve tasarrufu önem kazanmakta olup kaynakların yeni stratejilerle verimli ve bilinçli kullanımı gerekmektedir. Yenilikçi teknolojilere sahip sanayi üretimi ile su tüketiminin azaltılması, evsel nitelikli atık suların arıtılarak tekrar kullanılması, su sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde deniz suyundan tatlı su elde edilerek kullanılması ve binalarda yağmur suyu hasadı gibi su kaynaklarına yönelik alternatif teknolojiler tüm Dünya’da giderek yaygınlaşmaktadır. Tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında hasat edilen yağmur suyunun birçok alanda kullanımı alternatif su kaynağı oluşturabilir. Bina çatılarından toplanan yağmur suları, evsel ihtiyaçlarda veya bahçe sulama gibi diğer ihtiyaçlarda kullanılmakta olup diğer teknolojilere göre kurulumu oldukça basittir. Bu çalışmada, binalardan yağmur suyu hasadı uygulamalarında kullanılan sistemlerin projelendirme esasları geniş bir literatür araştırması yapılarak incelenmiş ve derlenmiş olup yağmur suyu hasat sistemlerinin kurulum maliyeti ile amortisman süresi çalışma kapsamına alınmamıştır. Yağmur suyu hasadı planlaması ve uygulanmasına yönelik öneriler sunulmuştur

The amount of usable water in the world and in our country is decreasing day by day with the increasing pollution and excessive consumption pressure on water resources. The negative impact of global climate change on water resources, especially with the increasing population and industrial activities, is increasing day by day. For this reason, the use and saving of water is of great importance today, and efficient and conscious use of resources with new strategies is required. Alternative technologies for water resources such as reducing water consumption through industrial production with innovative technologies, treating and reusing domestic wastewater, obtaining fresh water from sea water in areas where water shortage is intense, and rainwater harvesting in buildings are becoming increasingly widespread all over the world. The use of rainwater harvested in the sustainable use of fresh water resources in many areas can create an alternative water resource. Rain water collected from building roofs is used for domestic needs or other needs such as garden irrigation, and its installation is quite simple compared to other technologies. In this study, the design principles of the systems used in the rainwater harvesting applications from the buildings were examined and compiled by conducting an extensive literature search, and the installation cost and depreciation period of rainwater harvesting systems were not included in the study. Recommendations for rainwater harvesting planning and implementation are presented. 

 • 1. Abdulla F.A., Al-Shareef A.W. (2009) Roof rainwater harvesting systems for household water supply in Jordan, Desalination, 243,(1-3),195–207. doi:10.1016/j.desal.2008.05.013.
 • 2. Abdulla, F. (2019) Rainwater Harvesting in Jordan: Potential Water Saving, Optimal Tank Sizing and Economic Analysis, Urban Water Journal, 1−11. doi:10.1080/1573062X. 2019. 1648530.
 • 3. ABNT, (1998) Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brazilian Association of Technical Standards). NBR 5626: Instalaçãopredial de águafria, NBR 5626: Cold water installation, 41 p., in Portuguese.
 • 4. Aladenola, O. and Adeboye, O.B.(2010) Assessing The Potential For Rainwater Harvesting, Water Resources Management, 24, (10), 2129-2137, doi:10.1007/s11269-009-9542-y
 • 5. Alpaslan N., Harmancioglu N.B., Singh V.P. (1992) Cisterns as a water supply alternative for sparse establishment, Hydrology Journal of Indian Association of Hydrology (IAH),vol.XV, No.1-2, Jan-June 1992, pp. 1–13.
 • 6. Alparslan N., Tanık A., Dölgen D. (2008) Türkiye’de Su Yönetimi Sorunlar ve Öneriler, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yayın No: T/2008-09/469.
 • 7. Anonim, (2002) An Introduction to rainwater harvesting general description, Global Development Research Center, Osaka, Japan, 2002. Access address: http://www.gdrc.org/
 • 8. Anonim, (2004) Harvesting the Heavens Guidelines for Rainwater Harvesting in Pacific Island Countries, The South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) and the Secretariat of the Pacific Community (SPC), Suva, Fiji Islands, SOPAC Joint Contribution Report 178.
 • 9. Anonim a, (2005) Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma, Mavi Damla Serisi, Kitap 3:Yararlanıcılar ve Kapasite, Nairobi: Un-Habitat. (Erişim Tarihi: 12.03.2019)
 • 10. Anonim b, (2005) Texas Water Development Board, Texas manual on rainwater harvesting, Austin, TX, www.twdb.state.tx.us.
 • 11. Anonim, (2008) Guidelines for Drinking-water Quality (WHO), 3rd Edition. Incorporating The First and Second Addenda, Vol. 1 Recommendations, Geneva.
 • 12. Asano T., Levine A.D. (1996) Waste Water Reclamation, Recycling and Reuse: Past, Present, and Future, Water Science and Technology, 33(10-11): 1-14, doi:10.1016/0273-1223(96)00401-5.
 • 13. ASCE, (1969) Design and Construction of Sanitary Storm Sewers. In: ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice, vol. 37. ASCE, New York.
 • 14. Che-Ani AI., Shaari N., Sairi A., Zain MFM., Tahir M.M. (2009) Rainwater Harvesting as an Alternative Water Supply in The Future, European Journal of Scientific Research; 34(1): 132-140.
 • 15. Choudhury, I., Vasudevan, L. (2003) Factors of Biological Contamination of Harvested Rainwater For Residential Consumption in Proceedings of The Hawaii International Conference on Social Sciences, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii. USA. Access address: http://www.watercache.com/docs/rwquality1.pdf.
 • 16. Doyle, K. (2008) Sizing the First Flush and its Effects on the Storage-Reliability Yield Behavior of Rainwater Harvesting in Rwanda, M.S. Thesis, Massachusetts Institute of Technology.
 • 17. DIN, (1989) Regenwassernutzungsanlagen. Deutsches Institut Normung DIN: 1989, German.
 • 18. Eren, B., Aygün, A., Likos, S., Damar, A.İ. (2016) Yağmur Suyu Hasadı: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüs Örneği. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES), 3-5 Kasım, Antalya.
 • 19. Farreny, R., Morales-Pinzo´n T., Guisasola, A., Taya, T., Rieradevall, J., Gabarrell, X. (2011) Roof Selection For Rainwater Harvesting: Quantity and Quality Assessments in Spain, Water Research, 45, 3245-3254. doi:10.1016/j.watres.2011.03.036.
 • 20. Fewkes, A. (2000) Modelling The Performance of Rainwater Collection Systems: Towards a Generalised Approach, Urban Water, 1, 323-333. doi:10.1016/S1462-0758(00)00026-1.
 • 21. Hammes, G., Ghisi E., Thives, L.P. (2020) Water end-uses and rainwater harvesting: a case study in Brazil, Urban Water, 17, (2), 177-183. doi: 10.1080/1573062X. 2020.1748663.
 • 22. Han, M., Park, J. (2005) Rainwater Water Management in Korea: Public Involvement and Policy Development, International Workshop on Rainwater and Reclaimed Water for Urban Sustainable Water Use, Tokyo, Japan.
 • 23. Ghisi, E., Bressan, D.L., Martini, M. (2007) Rainwater Tank Capacity and Potential for Potable Water Savings by Using Rainwater in The Residential Sector of Southeastern Brazil, Building and Environment, 42, (4), 1654-1666. doi: 10.1016/j.buildenv.2006.02.007.
 • 24. Ghisi, E., da Fonseca T., Rocha, V.L. (2009) Rainwater Harvesting in Petrol Stations in Brasilia: Potential for Potable Water Savings and Investment Feasibility Analysis, Resources, Conservation and Recycling, 54, (2), 79-85. doi:10.1016/j.resconrec.2009.06.010.
 • 25. Gleick, P.H. (2000) The Changing Water Paradigm a Look at Twenty-First Century Water Resources Development, Water International, 25, (1), 127-138. doi:10.1080/02508060008686804.
 • 26. Gould, J.E., McPherson, H.J. (1987) Bacteriological Quality of Rainwater in Roof and Ground Catchment Systems in Botswana, Water International, 12,(3), 135-138. doi: 10.1080/02508068708686604.
 • 27. Harb, R. (2015) Assessing the Potential of Rainwater Harvesting System at the Middle East Technical University-Northern Cyprus Campus, M.S. Thesis, Middle East Technical University Northern Cyprus Campus, Kıbrıs.
 • 28. Herrmann, T., Schmida, U. (2000) Rainwater Utilisation in Germany: Efficiency, Dimensioning, Hydraulic and Environmental Aspects, Urban Water; 1,(4), 307-316. doi:10.1016/S1462-0758(00)00024-8.
 • 29. Himat, M.A. (2018) Çatılardan Yağmur Suyu Hasat Potansiyelinin İl Bazında Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • 30. Imteaz, M.A., Adeboye, O., Rayburg, S., Shanableh A. (2012) Rainwater Harvesting Potential for Southwest Nigeria Using Daily Water Balance Model, Resources, Conservation and Recycling, 62, 51-55. doi: 10.1 016/j.resconrec.2012.02.007.
 • 31. Kantaroğlu, Ö. (2011) Yüksek Performanslı Binalarda Su Stratejileri, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 34-38.
 • 32. Lancaster, B. (2006) Guiding Principles to Welcome Rain into Your Life and Landscape, In: Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, vol. 1. Rainsource Press, Tucson, Arizona.
 • 33. Liaw, C.H., Tsai, Y.L. (2004) Optimum Storage Volume of Roof top Rain Water Harvesting Systems for Domestic Use, Journal of the American Water Resources Association, 40, 901-912. doi:10.1111/j.1752-1688.2004.tb01054.x.
 • 34. Ling, E., Benham, B. (2014) Rainwater Harvesting Systems, Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech, Virginia State University, Lecture Notes.
 • 35. Lu, Y.P., K. Yang, Y. Che, Z. Y. Shang, H. F. Zhu, Jian Y. (2013) Cost effectiveness- based Multi-criteria Optimization for Sustainable Rainwater Utilization: A Case Study in Shanghai, Urban Water Journal, 10,(2), 127–143. doi:10.1080/1573062X. 2012. 682591.
 • 36. Marinoski, A., A. Vieira, A. Silva, Ghisi E. (2014) Water End-uses in Low-income Houses in Southern Brazil, Water, 6, (7), 1985-1999. doi:10.3390/w6071985.
 • 37. Maykot, J. K., Ghisi E. (2020) Assessment of a Rainwater Harvesting System in a Multi-Storey Residential Building in Brazil, Water, 12, (2), 546. doi:10. 3390/w12020546.
 • 38. McCuen, R. (2004) Hydrologic Analysis and Design Third ed., Pearson Education Inc, Upper Saddle River, NJ.
 • 39. Ndeketeya, A., Dundu, M. (2019) Maximising the Benefits of Rainwater Harvesting Technology Towards Sustainability in Urban Areas of South Africa: A Case Study, Urban Water Journal, 16,(2), 163−169. doi: 10.1080/1573062X. 2019.1637907.
 • 40. Önen İ. (2001) Binalarda Yağmur Suyu Tesisatı, TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) Dergisi, Yayın No: 11.
 • 41. Örs İ., Safi S., Ünlükara A., Yürekli K. (2011) Su Hasadı Teknikleri; Yapıları ve Etkileri, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4, (2), 65-71.
 • 42. Pacey, A., Cullis, A. (1986) Rainwater Harvesting: The Collection of Rainfall and Runoff in Rural Areas, SRP, Exeter.
 • 43. Pradhan, R., Sahoo, J. (2019) Smart Rainwater Management: New Technologies and Innovation, Smart Urban Development, Vito Bobek, Intech Open. doi:10.5772/intechopen. 86336.
 • 44. Rahman, A., Dbais, J., Imteaz, M. (2010) Sustainability of Rainwater Harvesting Systems in Multistorey Residential Buildings, American Journal of Engineering and Applied Sciences. 3, (1), 73-82. doi:10.3844/ajeassp.2010.73.82.
 • 45. Shijila, E. (2014) Development of a Filter System for Roof Water Harvesting, Doctoral Dissertation, Tavanur: College of Agricultural Engineering and Technology.
 • 46. Singh, V.P. (1992) Elementary Hydrology, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • 47. Strangeways, I. (2006) Precipitation: Theory, Measurementand Distribution, Cambridge University Press, Cambridge, UK., 106-120.
 • 48. Stringer, A.,Vogel, J., Lay, J., Nask, K. (2017) Design of Rainwater Harvesting Systems in Oklahoma. Division of Agricultural Sciences and Natural Resources, Oklahoma State University.
 • 49. Sturm, M., Zimmermann, M., Schutz, K., Urban, W., Hartung, H. (2009) Rainwater Harvesting as an Alternative Water Resource in Rural Sites in Central Northern Namibia, Physics and Chemistry of the Earth, 34,(13-16), 776-785. doi:10.1016/j.pce.2009.07.004.
 • 50. Şahin, N.İ. (2010) Binalarda Su Korunumu, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 51. Thomas, T. (1998) Domestic Water Supply Using Rainwater Harvesting. Building Research and Information, 26, (2), 94-101. doi:10.1080/096132198370010.
 • 52. Tomas, P. (2009) Aproveitamento De Água De Chuva Em Áreas Urbanas Para FinsNãoPotáveis (Use of Rainwater in Urban Areas for Non-potable Purposes), Livrodigital, Capítulo 5-Coeficiente de runoff, Digital Book, Chapter 5-Run off coefficient. Access address:http://www.pliniotomaz.com.br (Accessed July 2018)
 • 53. TxDOT, (2009) Hydraulic Design Manual, Texas. Access address: http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/hyd/hyd.pdf (accessed July 2020)
 • 54. UNEP, (1997) Source Book of Alternative Technologies for Freshwater Augmentation in Latin America and the Caribbean. IETC Technical Publication Series by UNEP International Environmental Technology Centre, Osaka/Shiga, Japan.
 • 55. UNEP, (1982) Rain and Storm Water Harvesting in Rural Areas. Tycooly International Publishing Ltd., Dublin.
 • 56. Viessman, W. Lewis, G.L. (2003) Introduction to Hydrology Fifthth ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • 57. Wada, Y., Flörke M., Hanasaki N., Eisner S., Fischer G., Tramberend S., Satoh Y., et al. (2016) Modeling Global Water Use for the 21st Century:Water Futures and Solutions (Wfas) Initiative and Its Approaches, Geoscientific Model Development, 9, (1), 175–222. doi: 10.5194/gmd-9-175-2016.
 • 58. Ward, S., Barr S., Memon F., Butler D. (2013) Rainwater Harvesting in the UK: Exploring Water-user Perceptions, Urban Water Journal, 10, (2), 112–126. doi: 10.1080/1573062X. 2012.709256.
 • 59. Ward, S., Memon, F.A., Butler, D. (2010) Harvested Rainwater Quality: The Importance of Appropriate Design, Water Science and Technology, 61, (7), 1707-1714. doi:10.2166/wst.2010.102
 • 60. Worm, J., Hattum, V. (2006) Rainwater Harvesting For Domestic Use, Agrodok 43. Agromisa Foundation and CTA. Wageningen. The Netherlands. 82. ISBN Agromisa:90-8573-053-8, ISBN CTA: 92-9081-330-X.
 • 61. Willis, R. M., Stewart, R.A., Panuwatwanich, K., Williams, P.R., Hollingsworth, A.L. (2011) Quantifying the Influence of Environmental and Water Conservation Attitudes on Household End Use Water Consumption, Journal of Environmental Management, 92, (8), 1996–2009. doi: 10.1016/j.jenvman. 2011.03.023
 • 62. WWAP, World Water Assessment Programme, (2018) Nature-based Solutions for Water. Paris: United Nations World Water Development Report, UNESCO.
 • 63. Yayılı Kılıç, M., Abuş, M.N. (2018) Bahçeli Bir Konut Örneğinde Yağmur Suyu Hasadı, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 4, (2), 209-215. doi: 10.24180/ijaws.426795.
 • 64. Zhang, Y., Grant A., Sharma, A., Chen, D., Chen, L. (2010) Alternative Water Resources for Rural Residential Development in Western Australia, Water Resource Management, 24, 25-36. doi:10.1007/s11269-009-9435-0.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Survey Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7126-6792
Author: Gökhan Ekrem ÜSTÜN (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4717-801X
Author: Tuğba CAN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1814-1659
Author: Gülşah KÜÇÜK
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 7, 2020
Acceptance Date : December 22, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @review { uumfd765561, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2020}, volume = {25}, pages = {1593 - 1610}, doi = {10.17482/uumfd.765561}, title = {BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI}, key = {cite}, author = {Üstün, Gökhan Ekrem and Can, Tuğba and Küçük, Gülşah} }
APA Üstün, G , Can, T , Küçük, G . (2020). BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 25 (3) , 1593-1610 . DOI: 10.17482/uumfd.765561
MLA Üstün, G , Can, T , Küçük, G . "BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI" . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 (2020 ): 1593-1610 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uumfd/issue/57911/765561>
Chicago Üstün, G , Can, T , Küçük, G . "BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 (2020 ): 1593-1610
RIS TY - JOUR T1 - BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI AU - Gökhan Ekrem Üstün , Tuğba Can , Gülşah Küçük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17482/uumfd.765561 DO - 10.17482/uumfd.765561 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 1593 EP - 1610 VL - 25 IS - 3 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.765561 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.765561 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI %A Gökhan Ekrem Üstün , Tuğba Can , Gülşah Küçük %T BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI %D 2020 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 25 %N 3 %R doi: 10.17482/uumfd.765561 %U 10.17482/uumfd.765561
ISNAD Üstün, Gökhan Ekrem , Can, Tuğba , Küçük, Gülşah . "BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 / 3 (December 2020): 1593-1610 . https://doi.org/10.17482/uumfd.765561
AMA Üstün G , Can T , Küçük G . BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI. UUJFE. 2020; 25(3): 1593-1610.
Vancouver Üstün G , Can T , Küçük G . BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2020; 25(3): 1593-1610.
IEEE G. Üstün , T. Can and G. Küçük , "BİNALARDA YAĞMUR SUYU HASADI", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol. 25, no. 3, pp. 1593-1610, Dec. 2021, doi:10.17482/uumfd.765561