Year 2020, Volume 25 , Issue 3, Pages 1409 - 1420 2020-12-31

ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Improvement of Low Plasticity Clay Soils Using Cement and Polypropylene Fiber

İlham ŞAHBAZ [1] , Yeşim S. ÜNSEVER [2]


Zemin iyileştirmesi, zeminin zayıf mühendislik özelliklerinin çeşitli yöntemler kullanılarak iyileştirilmesidir. Bu çalışmada, yüzeysel zemin stabilizasyonu kapsamında çimento ve polipropilen lif ile stabilizasyon ele alınmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünden alınan zemine ilk olarak elek analizi, hidrometre, özgül ağırlık ve kıvam limit deneyleri yapılarak zemin sınıflandırılması yapılmıştır. Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi’ne göre düşük plastisiteli kil olarak sınıflandırılan doğal zemine zemin iyileştirilmesi amacıyla %5, %10 oranlarında çimento ve %0,5, %1,0 ve %1,5 oranlarında polipropilen lif katılarak deney numuneleri hazırlanmıştır. Bu karışımların kompaksiyon deneyi ile optimum su içerikleri ve maksimum kuru birim hacim ağırlıkları belirlenmiş ve bu değerlere göre hazırlanan numuneler üzerinde serbest basınç (1, 7 ve 28 günlük numuneler üzerinde), CBR ve şişme deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda doğal zemine ilave edilen katkı maddeleri zeminin mühendislik özelliklerini çeşitli oranlarda iyileştirmiştir.
Soil stabilization is the improvement of the soil’s week engineering properties by different methods. In this study, surface soil stabilization with cement and polypropylene fiber is discussed. First of all, sieve analysis test, hydrometer test, specific gravity test and Atterberg limit tests were performed on the soil, taken from Bursa Uludag University campus, to classify the soil according to United Soil Classification System, which is classified as low plasticity clay. Then, 5%, 10% cement and 0,5%, 1,0% and 1,5% polypropylene fiber are added to this soil to prepare various test specimens. These test specimens’ optimum water contents and maximum dry unit weights are obtained by Proctor compaction tests. After that, the samples are prepared according to their optimum water contents and Unconfined Compression tests, California bearing ratio (CBR) tests and swelling tests are performed on these samples. The results of the experiments show that additives added to the low plasticity clay soil improves the soil’s engineering properties in different manners.
 • Aytekin, M., Nas, E. (1997) Zeminlerin katkı maddeleri ile stabilizasyonu. TMMOB İnşaat Mühendiliği Odası 14. Teknik Kongresi, İzmir, 825-836.
 • Coşkun, Y. (2015) Katkı malzemeleri ile zemin iyileştirilmesinin üç eksenli basınç deneyleri kullanılarak değerlendirilmesi. Y. Lisans Tezi, ASÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Aksaray.
 • Çetin, A.Y. (2011) Yüksek plastisiteli kil zeminlerin alternatif malzemeler ile yüzeysel zemin stabilizasyonu. Y. Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Çetinkaya, M. (2012) Polipropilen liflerin uçucu kül zemin karışımlarında geoteknik özelliklere etkisi. Y. Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Demiröz, A. ve Karaduman, M. (2009) Zemin iyileştirme metotları. Selçuk-Teknik Dergisi,8(3): 176-191.
 • Etminan, E. (2012) Soft soil stabilization using fly ash, polypropylene, copolymer and VHP. M. Sc. Thesis, ITU Graduate School of Scıence Engıneerıng and Technology, Department of Civil Engineering, Istanbul.
 • Ghabaee, S. (2015) Kireç ile stabilize edilmiş bentonitin kür süresinin mukavemet üzerindeki etkisi. Y. Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kalıpcılar, İ., Mardani-Aghabaglou, A., İnan Sezer, G., Sezer, A. ve Altun, S. (2015) Çimento stabilize kilin sülfat etkisi altında dayanım ve geçirimlilik özellikleri. 6. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karaçoban, H. P. (2018) Stabilization of dredged material of İzmir Bay soil usıng cement and lıme mıxture. M. Sc. Thesis. Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylül University, Department of Civil Engineering, Geotechnics Program, İzmir.
 • Kılıç, G. (2008) Çimento ile zemin stabilizasyonu. Y. Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Mardani-Aghabaglou, A., Kalıpcılar, İ., Altun, S., İnan Sezer, G. ve Sezer, A. (2016) Comparison of undimensional expansion levels of kaolinite stabilized with different types of cements. 2. Uluslararası Sempozyum, 2015, 151-160.
 • Öztürk, S. (2007) Engineering properties of kaolinite clay reinforcement with polyproplene fibers. M. Sc. Thesis, BÜ Graduate School of Scıence Engıneerıng and Technology, Department of Civil Engineering, Istanbul.
 • TS-1900-1. İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri, Bölüm 1, Fiziksel Özelliklerin Tayini Mart 2006.
 • TS-1900-2. İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri, Bölüm 2, Mekanik Özelliklerin Tayini, Mart 2006.
 • Türköz, M. (2006) Şişen killerin kireç katkısı ile stabilizasyonu ve Eskişehir-Meşelik killerine uygulanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi,19(2): 76-88.
 • Tüylüce, F. (2010) Deniz killerinin kireç stabilizasyonu ile iyileştirilmesi. Y. Lisans Tezi, KOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli.
 • Yılmaz, Y., Sevencan, Ü. (2010) Polipropilen fiber ve uçucu kül katkılı ankara kilinin bazı geoteknik özelliklerinin araştırılması. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 133-142.
 • Vural, İ. (2019) İnşaat yıkıntı atıklarının zemin iyileştirmesinde kullanılabilirliği. Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Academic Platform Journal of Engineering and Science, 7(1): 1-6.
Primary Language tr
Subjects Civil Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1020-5010
Author: İlham ŞAHBAZ
Institution: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3735-9554
Author: Yeşim S. ÜNSEVER (Primary Author)
Institution: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Thanks Deneylerin bir kısmının yürütüldüğü Protest firmasına ve polipropilen lif tedariğindeki katkısı nedeni ile Atlas1 firmasına teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : October 1, 2020
Acceptance Date : December 5, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { uumfd803361, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2020}, volume = {25}, pages = {1409 - 1420}, doi = {10.17482/uumfd.803361}, title = {ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Şahbaz, İlham and Ünsever, Yeşim S.} }
APA Şahbaz, İ , Ünsever, Y . (2020). ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 25 (3) , 1409-1420 . DOI: 10.17482/uumfd.803361
MLA Şahbaz, İ , Ünsever, Y . "ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ" . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 (2020 ): 1409-1420 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uumfd/issue/57911/803361>
Chicago Şahbaz, İ , Ünsever, Y . "ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 (2020 ): 1409-1420
RIS TY - JOUR T1 - ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ AU - İlham Şahbaz , Yeşim S. Ünsever Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17482/uumfd.803361 DO - 10.17482/uumfd.803361 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 1409 EP - 1420 VL - 25 IS - 3 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.803361 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.803361 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ %A İlham Şahbaz , Yeşim S. Ünsever %T ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 25 %N 3 %R doi: 10.17482/uumfd.803361 %U 10.17482/uumfd.803361
ISNAD Şahbaz, İlham , Ünsever, Yeşim S. . "ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 / 3 (December 2020): 1409-1420 . https://doi.org/10.17482/uumfd.803361
AMA Şahbaz İ , Ünsever Y . ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ. UUJFE. 2020; 25(3): 1409-1420.
Vancouver Şahbaz İ , Ünsever Y . ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2020; 25(3): 1409-1420.
IEEE İ. Şahbaz and Y. Ünsever , "ÇİMENTO VE POLİPROPİLEN LİF KULLANARAK DÜŞÜK PLASTİSİTELİ KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol. 25, no. 3, pp. 1409-1420, Dec. 2021, doi:10.17482/uumfd.803361