Volume: 35 - Issue: 1

Year: 2009

Research Article

1. Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli?

2. Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz

3. 10 Yıllık Feokromasitoma Deneyimi ve Literatüre Bakış

5. Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi

6. Uludağ Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları

7. Spontan Preterm Doğumun Öngörülmesinde Serviks Uzunluğunun Longitudinal Takibi

8. Total Kalça Protezi Revizyonu Olgularında Femoral Kemik Defektlerinin Yapısal Şaft Allogreft İle Onarımı

9. Genç Erişkin Kalça Displazisinde Ganz Periasetabular Osteotomisi

Case Report Articles

10. Portal Hipertansiyonla Birlikte Splenik Arter Anevrizması

12. Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Sağ Atriumda ve Pulmoner Arter Kateteri Çevresinde Trombüs