Volume: 39 - Issue: 1

Year: 2013

Research Article

3. Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Kalp Tipi Yağ Asit Bağlayıcı Protein'in (H-Fabp) Kardiyak Hasarı Erken Tanımadaki Yeri

4. Borderline Over Tümörlü Olgulara Klinik Yaklaşım

5. Fournier Gangreni: Tek Merkez Deneyimi: 11 Olguluk Retrospektif Çalışma

7. Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Koroner Kalsiyum Skorlama ile Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki

8. Soliter Enkondrom: Uzun Tübüler Kemik Yerleşimli Kıkırdak Lezyonu Olan 17 Olgunun İncelenmesi

9. Böbrek Nakli Alıcı Adaylarında Diyaliz Tipinin Tüberkülin Deri Testi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

11. Bursa'da Otopsisi Yapılan Fethi Kabir Olgularının Değerlendirilmesi

Case Report Articles

Review Articles