PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 43, Issue 3, 97 - 102, 01.09.2017

Abstract

Çalışmamızda modifiye radikal mastektomi uygulanmış sol meme kanserli hastalarda, göğüs duvarı ve supraklaviküler bölge ışınlamasında alan içinde alan radyoterapi (FinF) ve tanjansiyel volümetrik ayarlı ark terapi (tVMAT) tekniklerini dozimetrik olarak karşılaştırmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmamızda MRM uygulanmış 15 sol meme kanserli hastaya 2 ayrı tedavi planı yapılarak planlanan hedef hacim (PTV), Homojenite İndeksi (HI), Konformalite İndeksi (CI), Monitor Unit (MU) ve risk altındaki organ (kalp, LAD, akciğer ve karşı meme) dozları incelendi. İstatiksel analizde Wilcoxon Analiz kullanıldı. FinF tekniğinde kalbin V5,V10,V20 ve LADnin Dort ve Dmak dozları ile karşı akciğerin V2, Dort ve sağ memenin V5 ve Dort dozları anlamlı olarak azaldı. tVMAT tekniğinde ise sol akciğer V5,V10,V20 ve PTV nin D%2, Dort değerlerinin anlamlı olarak azaldığı saptandı. tVMAT tekniğinde PTV D%95, CI ve HI değerlerinin daha iyi olduğu fakat MU değerinin daha yüksek olduğu saptandı. Sol meme kanserli MRM uygulanmış hastalarda tVMAT ve FinF teknikleri karşılaştırıldığında tVMAT tekniğinin PTVde daha iyi doz dağılımı sağladığı saptandı. Kritik organlardan kalp, LAD, karşı meme ve karşı akciğer dozlarının FinF tekniğinde daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Hastalara tedavi planı seçimlerinde hedef volüm dozları ve riskli organ dozlarına ve yandaş hastalıklarına bakılarak kişiye uygun planlama seçilmelidir.

Dosimetric Comparison and Evaluation of Two Radiotherapy Techniques for Use after Modified Radical Mastectomy for Left-sided Breast Cancer

Year 2017, Volume 43, Issue 3, 97 - 102, 01.09.2017

Abstract

The purpose of this study was the dosimetric comparison and evaluation of using field in field radiotherapy and tangential volumetric adjusted arc therapy techniques for chest wall and supraclavicular area irradiation in patients with left breast cancer who underwent modified radical mastectomy. In this study, 15 female left breast cancer patients were transferred to treatment planning system after computerized tomography scans were at appropriate position on the breastboard. Patients were treated according to both mentioned plans. PTV, HI, CI, heart, lung, LAD and right breast doses were examined. The examined doses were compared in terms of DVH. For statistical analysis, Wilcoxon analysis method was used. The doses V5, V10, V20 and V30 of the heart, Dmean and Dmax of the LAD, V2, Dmean of the right lung and V5 of the right breast were significantly reduced in FinF technique. Similarly, The tVMAT technique showed significant decrease V5, V10, V20 ipsalateral lung and D%2, Dmean dose values of PTV. In post-MRM left breast cancer patients; the tVMAT and FinF techniques were compared and the tVMAT technique was found to provide better dose distribution in PTV. Heart, LAD, right breast and right lung, doses were lower in the FinF technique.

Details

Other ID JA38VN64TU
Journal Section Research Article
Authors

Merve CİNOĞLU This is me


Sibel Çetintaş KAHRAMAN This is me


Sema Gözcü TUNÇ This is me


İsmail Hakkı KALYONCU This is me


Meral KURT This is me


Candan Demiröz ABAKAY This is me


Sonay GEDİK This is me

Publication Date September 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 43, Issue 3

Cite

Bibtex @ { uutfd391954, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2017}, volume = {43}, pages = {97 - 102}, doi = {}, title = {Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Cinoğlu, Merve and Kahraman, Sibel Çetintaş and Tunç, Sema Gözcü and Kalyoncu, İsmail Hakkı and Kurt, Meral and Abakay, Candan Demiröz and Gedik, Sonay} }
APA Cinoğlu, M. , Kahraman, S. Ç. , Tunç, S. G. , Kalyoncu, İ. H. , Kurt, M. , Abakay, C. D. & Gedik, S. (2017). Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 43 (3) , 97-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uutfd/issue/35310/391954
MLA Cinoğlu, M. , Kahraman, S. Ç. , Tunç, S. G. , Kalyoncu, İ. H. , Kurt, M. , Abakay, C. D. , Gedik, S. "Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (2017 ): 97-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uutfd/issue/35310/391954>
Chicago Cinoğlu, M. , Kahraman, S. Ç. , Tunç, S. G. , Kalyoncu, İ. H. , Kurt, M. , Abakay, C. D. , Gedik, S. "Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (2017 ): 97-102
RIS TY - JOUR T1 - Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi AU - Merve Cinoğlu , Sibel Çetintaş Kahraman , Sema Gözcü Tunç , İsmail Hakkı Kalyoncu , Meral Kurt , Candan Demiröz Abakay , Sonay Gedik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 102 VL - 43 IS - 3 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Uludağ University Medical Faculty Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi %A Merve Cinoğlu , Sibel Çetintaş Kahraman , Sema Gözcü Tunç , İsmail Hakkı Kalyoncu , Meral Kurt , Candan Demiröz Abakay , Sonay Gedik %T Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi %D 2017 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 43 %N 3 %R %U
ISNAD Cinoğlu, Merve , Kahraman, Sibel Çetintaş , Tunç, Sema Gözcü , Kalyoncu, İsmail Hakkı , Kurt, Meral , Abakay, Candan Demiröz , Gedik, Sonay . "Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 / 3 (September 2017): 97-102 .
AMA Cinoğlu M. , Kahraman S. Ç. , Tunç S. G. , Kalyoncu İ. H. , Kurt M. , Abakay C. D. , Gedik S. Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi. Uludağ Tıp Derg. 2017; 43(3): 97-102.
Vancouver Cinoğlu M. , Kahraman S. Ç. , Tunç S. G. , Kalyoncu İ. H. , Kurt M. , Abakay C. D. , Gedik S. Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 43(3): 97-102.
IEEE M. Cinoğlu , S. Ç. Kahraman , S. G. Tunç , İ. H. Kalyoncu , M. Kurt , C. D. Abakay and S. Gedik , "Modifiye Radikal Mastektomi Uygulanmış Sol Meme Kanserli Olgularda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Dozimetrik Karşılaştırma ve Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 43, no. 3, pp. 97-102, Sep. 2017