e-ISSN: 2645-9027
Başlangıç: 1975
Yayımcı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, yayına başladığı günden bu yana makaleleri Türkçe olarak kabul etmektedir. Dergiye 2024’ten itibaren (ilk sayı Nisan 2024’te yayınlanacaktır) hem Türkçe hem İngilizce makale kabul edilecektir. 2025’ten itibaren derginin yayın dili İngilizce olacak ve tüm makaleler İngilizce olarak kabul edilecektir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Etik kurul kararı gereken makaleler için Dergimizin Etik İlkeler ve Yayın Politikası kapsamında makale gönderimi yapılmalıdır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

2024 - Cilt: 50 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Beyin tümörlerinin sodyum floresan kılavuzluğunda rezeksiyonu: 237 hastadan oluşan bir serinin retrospektif analizi ve histopatolojik tanıya göre yararlılığının değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

AN OVERVIEW OF SYSTEMIC IMMUNE-INFLAMMATION INDEX AND HEMATOLOGICAL LABORATORY FINDINGS IN FIBROMYALGIA SYNDROME

Araştırma Makalesi

Benign Endikasyonlarla Histerektomi Uygulanan Hastalarda Okült Malignensi Prevalansı: 3. Basamak Bir Hastanede 5 Yıllık Deneyim

Derleme

RNA Temelli Terapötik Yaklaşımlar

Derleme

Çocuklarda Cinsel İstismar ile Karıştırılabilecek Anogenital Bulgular

Araştırma Makalesi

Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Gelişen Pnömonide Prognozun ve Etiyolojik Ajanların Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Acil Servise Başvuran COVİD-19 Pozitif Olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Mültecilerin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Genotyping Apolipoprotein E (APOE) isoforms with sequence-specific-primer (SSP)-PCR in early‑onset Alzheimer’s disease patients: A rapid and revised methodology

Derleme

Tanımlayıcı Epidemiyoloji

Araştırma Makalesi

Relationship Between Health Literacy Level and Contraceptive Method Preferences: Intrauterine Device vs. Elective Curettage

Araştırma Makalesi

Diyabetin Uterus Dokusu Üzerinde Morfolojik Etkilerinin ve Mucin-1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Additional Daily Intramuscular Progesterone For Luteal Phase Support Does Not Improve Live Birth Rates of Programmed Frozen-Thawed Embryo Transfer Cycles

Araştırma Makalesi

Uludağ Fournier Gangreni Şiddet İndeksinin Kliniğimiz Hastalarındaki Etkinliği

Araştırma Makalesi

Crush sendromu ilişkili enfeksiyonlar: 2023 Türkiye depremi sonrasında bir üniversite hastanesinde görülen yara enfeksiyonlarının retrospektif analizi

Araştırma Makalesi

The Effect of the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on the Pituitary Gonadal Axis

Araştırma Makalesi

The Effect of the Gonadotropin Dose Increment During Controlled Ovarian Hyperstimulation on Live Birth Rates of POSEIDON Group 3-4 Patients

Derleme

Mesafe Koşularında Performansı Etkileyen Fizyolojik, Mekanik ve Genetik Farklılıklar

ISSN: 1300-414X, e-ISSN: 2645-9027

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmaktadır.


Creative Commons License
Journal of Uludag University Medical Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2023