Amaç ve Kapsam

Temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri ile tıbbi hemşirelik alanlarında yapılan araştırmaların sonuçlarını içeren özgün makalelerin, olgu bildirimlerinin ve derlemelerin değerlendirilmesi ve olabildiğince kısa sürede yayınlanarak okuyucu kitlesine ulaşmasının sağlanması.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Yayın ayından bir ay öncesine kadar kabul edilmiş olan makaleler ilgili sayıya eklenir. Üç sayısı bir cilt oluşturur.

Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri ve hemşirelik alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır.

Makaleler, Editör ve Editörler Kurulu üyelerinden biri tarafından değerlendirildikten sonra ve Danışma Kurulu üyeleri veya bu kurulda olmayıp makaleyi değerlendirebilecek olan bilimsel danışmanlara gönderilir. İlk aşamada iki danışmana gönderilen makale bir yayınlanır bir yayınlanamaz kararı durumunda üçüncü danışmana gönderilir. Danışman önerileri sonrasında makale editörler kurulunca tekrar değerlendirilerek son karar verilir. Değerlendirme sonrası basıma uygun görülen makaleler yayınlanır.

Bilimsel danışmanlarca yapılan değerlenlendirme çift-kör değerlendirme esasları kapsamında gerçekleştirilir.

Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

ISSN: 1300-414X, e-ISSN: 2645-9027

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmaktadır.


Creative Commons License
Journal of Uludag University Medical Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2023