Volume: 42 - Issue: 2, 3

Year: 2016

Research Article

Research Article

1. Anti-TNF-α Tedavi ile Remisyon Sağlanmış ve Tedavisi Kesilmiş Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Psöriatik Artrit Hastalarındaki Hastalık Sürecinin Değerlendirilmesi

2. İyot Refrakter Metastatik Diferansiye Tiroid Karsinomlarında Sorafenib Tedavisinin Etkinliliği ve Güvenliği: Tek Merkez Deneyimi

5. Paratiroid Adenomu Tanısında ki67 ve p53 Ekspresyonunun Rolü

6. Tıbbi Terminoloji Hakkında Öğrencilerin ve Çalışanların Görüşleri

7. Serbest Doku Nakli ile Post Travmatik Ayak Bileği Rekonstrüksiyonu

Case Report Articles

10. Soliter Endobronşiyal Glandüler Papillom: Olgu Sunumu

Review Articles