Year 2019, Volume 45 , Issue 1, Pages 67 - 70 2019-04-01

AIP Mutation Results in Patients with Acromegaly
Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız

İlgın YILDIRIM ŞİMŞİR [1] , Banu ŞARER YÜREKLİ [2] , Aslı Ece SOLMAZ [3] , Füsun SAYGILI [4]


Aryl-hydrocarbon receptor interacting protein (AIP) gene mutation is one of the causes of acromegaly that starts at a young age and shows familial transition. In patients with this mutation, the disease is more aggressive and invasive. The tumor reaches large sizes with rapid growth. Patients are diagnosed at earlier ages and unfortunately are characterized by treatment resistance. In this study, we retrospectively evaluated the frequency of AIP gene mutation in patients with acromegaly who were younger than 40 years and were followed up in Ege University Medical Faculty Endocrinology and Metabolism Disorders Outpatient Clinic. Of the 26 patients whose data were available, 12 (46.2%) were female and 14 (53.8%) were male. The mean age at the time of diagnosis was 33 ± 5 years. Nine (33.3%) cases were drug-free in-follow up after operation. At the time of diagnosis, macroadenoma was detected in 23 (85.2%) patients and microadenoma was detected in 3 (11.1%) patients. Twelve (44.4%) patients had cavernous sinus invasion and 5 (18.5%) patients had optic compression. None of the patients had AIP mutations. AIP mutation was found to be negative in all of our patients despite some of them were familial acromegaly, some of them had recurrence, some of them were resistant to treatment and especially some of them were diagnosed when they were younger than 30 years old. This result suggests that there may be new and undefined mutations. The small size of our patient group is the biggest handicap of our study. Increasing our knowledge about the genetics of pituitary adenomas will guide our comments on the structure, behavior and prognosis of adenomas.

Aryl hidrokarbon reseptor ilişkili protein (AIP) gen mutasyonu, genç yaşta başlayan ve ailesel geçiş gösteren akromegali nedenlerinden biridir. Bu mutasyonu olanlarda hastalık daha agresif ve invazif seyreder, hızlı büyüme göstererek büyük boyutlara ulaşır. Hastalar daha erken yaşta tanı alırlar ve ne yazık ki tedavi direnci ile karakterizedir. Yaptığımız bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğinde takipli akromegali hastalarından 40 yaş altında tanı almaları nedeniyle gönderilen AIP gen mutasyonu sıklığı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Verilerine ulaşılabilen 26 olgunun 12’si (%46.2) kadın ve 14’ü (%53.8) erkekti. Akromegali tanısı aldıkları yaş ortalaması 33 ± 5 yıldı. Dokuz (%33.3) olgu operasyon sonrası ilaçsız remisyonda takipteydi. Tanı anında 23 (%85.2) hastada makroadenom, 3 (%11.1) hastada mikroadenom saptanmıştır. On iki (%44.4) hastada kavernöz sinus invazyonu, 5 (%18.5) hastada optik kiasma basısı mevcuttu. Hiçbir hastada AIP mutasyonu saptanmamıştır. Hastalarımızın bazılarında ailesel akromegali olmasına, bazılarının nüks etmesine, bazılarının tedaviye dirençli olmalarına ve bazılarının özellikle 30 yaş öncesinde tanı almalarına rağmen AIP mutasyonunun negatif olması yeni, henüz tanımlanmamış mutasyonlar olabileceğini düşündürmektedir. Hasta grubumuzun küçük olması da çalışmamızın en büyük yetersizliğini oluşturmaktadır. Hipofiz adenomlarının genetiği hakkındaki bilgimizi arttırmak adenomların yapısı, davranışı ve prognozu üzerindeki yorumlarımıza yön verecektir.

  • Melmed S. Pathogenesis of pituitary tumors. Nat Rev Endocrinol. 2011;7(5):257-66.
  • Gadelha M, Kasuki L, Korbonitis M. The genetic background of acromegaly. Pituitary. 2017; 20:10-21.
  • Beckers A, Aaltonen LA, Daly AF, Karhu A. Familial isolated pituitary adenomas (FIPA) and the pituitary adenoma predisposition due to mutations in the aryl hydrocarbon receptor interacting protein (AIP) gene. Endocr Rev. 2013;34(2):239-77.
  • Igreja S, Chahal HS, King P, Bolger GB, Srirangalingam U, Guasti L, Chapple JP, Trivellin G, Gueorguiev M, Guegan K, Stals K, Khoo B, Kumar AV, Ellard S, Grossman AB, Korbonits M; International FIPA Consortium. Characterization of aryl hydrocarbon receptor interacting protein (AIP) mutations in familial isolated pituitary adenoma families. Hum Mutat. 2010;31(8):950-60.
  • Cazabat L, Libe R, Perlemoine K, Rene-Corail F, Burnichon N, Gimenez-Roqueplo AP, Dupasquier-Fediaevsky L, Bertagna X, Clauser E, Chanson P, Bertherat J, Raffin-Sanson ML. Germline inactivating mutations of the aryl hydrocarbon receptor-interacting protein gene in a large cohort of sporadic acromegaly: mutations are found in a subset of young patients with macroadenomas. Eur J Endocrinol. 2007;157(1):1-8.
  • Cazabat L, Bouligand J, Salenave S, Bernier M, Gaillard S, Parker F, Young J, Guiochon-Mantel A, Chanson P. Germline AIP mutations in apparently sporadic pituitary adenomas: prevalence in a prospective single-center cohort of 443 patients. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):E663-70.
  • Occhi G, Trivellin G, Ceccato F, De LP, Giorgi G, Dematte S, Grimaldi F, Castello R, Davi MV, Arnaldi G, Salviati L, Opocher G, Mantero F, Scaroni C. Prevalence of AIP mutations in a large series of sporadic Italian acromegalic patients and evaluation of CDKN1B status in acromegalic patients with multiple endocrine neoplasia. Eur J Endocrinol 2010;163(3):369-76.
  • Karaca Z, Taheri S, Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F. Prevalence of AIP mutations in a series of Turkish acromegalic patients: are synonymous AIP mutations relevant? Pituitary. 2015 Dec;18(6):831-7.
  • Korbonits M, Storr H, Kumar AV. Familial pituitary adenomas: who should be tested for AIP mutations? Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77(3):351-6.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6801-8499
Author: İlgın YILDIRIM ŞİMŞİR (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1809-2655
Author: Banu ŞARER YÜREKLİ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2540-5293
Author: Aslı Ece SOLMAZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4451-6530
Author: Füsun SAYGILI
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir.
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 26, 2018
Acceptance Date : January 10, 2019
Publication Date : April 1, 2019

Bibtex @research article { uutfd464274, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {67 - 70}, doi = {10.32708/uutfd.464274}, title = {Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız}, key = {cite}, author = {Yıldırım Şi̇mşi̇r, İlgın and Şarer Yürekli̇, Banu and Solmaz, Aslı Ece and Saygılı, Füsun} }
APA Yıldırım Şi̇mşi̇r, İ , Şarer Yürekli̇, B , Solmaz, A , Saygılı, F . (2019). Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 45 (1) , 67-70 . DOI: 10.32708/uutfd.464274
MLA Yıldırım Şi̇mşi̇r, İ , Şarer Yürekli̇, B , Solmaz, A , Saygılı, F . "Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 45 (2019 ): 67-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uutfd/issue/43858/464274>
Chicago Yıldırım Şi̇mşi̇r, İ , Şarer Yürekli̇, B , Solmaz, A , Saygılı, F . "Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 45 (2019 ): 67-70
RIS TY - JOUR T1 - Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız AU - İlgın Yıldırım Şi̇mşi̇r , Banu Şarer Yürekli̇ , Aslı Ece Solmaz , Füsun Saygılı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32708/uutfd.464274 DO - 10.32708/uutfd.464274 T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 70 VL - 45 IS - 1 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - doi: 10.32708/uutfd.464274 UR - https://doi.org/10.32708/uutfd.464274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız %A İlgın Yıldırım Şi̇mşi̇r , Banu Şarer Yürekli̇ , Aslı Ece Solmaz , Füsun Saygılı %T Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız %D 2019 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 45 %N 1 %R doi: 10.32708/uutfd.464274 %U 10.32708/uutfd.464274
ISNAD Yıldırım Şi̇mşi̇r, İlgın , Şarer Yürekli̇, Banu , Solmaz, Aslı Ece , Saygılı, Füsun . "Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 45 / 1 (April 2019): 67-70 . https://doi.org/10.32708/uutfd.464274
AMA Yıldırım Şi̇mşi̇r İ , Şarer Yürekli̇ B , Solmaz A , Saygılı F . Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız. Uludağ Tıp Derg. 2019; 45(1): 67-70.
Vancouver Yıldırım Şi̇mşi̇r İ , Şarer Yürekli̇ B , Solmaz A , Saygılı F . Akromegali Hastalarımızda AIP Mutasyonu Sonuçlarımız. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 45(1): 67-70.