Year 2021, Volume 47 , Issue 1, Pages 75 - 80 2021-04-01

Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı
Intraoperative Indocyanine Green Videoangiography in Intracerebral Aneurysm Surgery

Barış KÜÇÜKYÜRÜK [1] , Ahmet Faruk ÖZDEMİR [2] , Kelvin NEMAYİRE [3] , Saffet TÜZGEN [4] , Ali KAFADAR [5] , Mehmet Yaşar KAYNAR [6] , Ziya Cüneyt AKAR [7] , Galip Zihni SANUS [8]


Bu çalışmada, beyin anevrizması nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan bir hasta grubunda İndosiyanin Yeşili Videoanjiyografi (ICG-VA) yönteminin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu intraoperatif değerlendirme yönteminin güvenilirliğini saptamak için, ICG-VA bulguları postoperative anjiyografi ile karşılaştırılmıştır ve bu yöntemin faydaları ve kısıtlılıkları tartışılmıştır. Bu çalışmaya, 75 anevrizma saptanan altmış bir ardışık hasta dahil edilmiştir. Anevrizmanın kliplenmesini takiben; anevrizmayı, ana arterleri ve perforan arterleri göz-lemlemek için intravenöz yoldan ICG uygulandı. Ameliyat sonrasında tüm hastalara taburculuk öncesi anjiyografi yapıldı. Anevrizmala-rın %86,6'sında, ICG-VA tatmin edici klipleme sağlandığını gösterdi ve ICG-VA bulguları postoperatif anjiyografi ile uyumluydu. Anevriz-maların %6.6'sında, anormal ICG-VA bulguları saptandı ve kliplerin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekli oldu. Anevrizmaların bir di-ğer % 6.6'sında ise, ICG-VA herhangi bir patolojik bulgu göstermezken postoperatif anjiyografide anormal bulgular saptandı. ICG-VA ameliyat esnasında kan akımının değerlendirmesinde altın standart yöntem olan intraoperatif anjiyografinin yerini almamakla birlikte, beyin anevrizmalarının cerrahi tedavisinde hasta güvenliğine büyük katkıda bulunmaktadır. ICG-VA, iyi görüntü kalitesiyle cerrahi alanın gerçek zamanlı değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. İşlemi gerçekleştirmek ve değerlendirmek kolaydır. Bu teknik, anevrizma cerrahisinin standart bir uygulaması olarak değerlendirilmelidir.
This study evaluates results of Indocyanine Green Videoangiography (ICG-VA) in a patient group with intracerebral aneurysms. To assess reliability of this technique, ICG-VA findings were compared with postoperative cerebral angiography. Furthermore, benefits and limitations of this intraoperative evaluation method were discussed. This study includes 75 aneurysms in 61 consecutive patients. Following clip ligation of the aneurysm, ICG was administrated intravenously to observe the aneurysm, parent arteries, and perforating arteries. All patients under-went postoperative angiography before discharge. In 86.6% of aneurysms, ICG-VA confirmed satisfactory clip application and was concor-dant with postoperative angiography. In 6.6% of aneurysms, ICG-VA showed pathological findings intraoperatively leading to readjustment of clips immediately. In another 6.6% of aneurysms, ICG-VA did not reveal any pathological findings intraoperatively while postoperative angiography was not normal in these cases. ICG-VA cannot replace the intraoperative angiography yet as the gold standard method of int-raoperative blood assessment. However, this technique adds greatly to the safety of the surgical treatment of intracranial aneurysms. ICG-VA promoted real time assessment of the surgical field with good image quality. It is easy to perform and evaluate the procedure. This technique has the potential to be considered as a standard step of this surgical intervention.
 • 1. Dashti R, Laakso A, Niemela M, Porras M, Hernesniemi J. Microscope-integrated near-infrared indocyanine green videoangiography during surgery of intracranial aneurysms: the Helsinki experience. Surg Neurol. 2009;71(5): 543-550.
 • 2. Dashti R, Laakso A, Niemela M, Porras M, Hernesniemi J. Microscope integrated indocyanine green video-angiography in cerebrovascular surgery. Acta Neurochir Suppl. 2011;109: 247-250.
 • 3. Kucukyuruk B, Korkmaz TS, Nemayire K, et al. Intraoperative Fluorescein Sodium Videoangiography in Intracranial Aneurysm Surgery. World Neurosurg. 2020.
 • 4. Riva M, Amin-Hanjani S, Giussani C, De Witte O, Bruneau M. Indocyanine Green Videoangiography in Aneurysm Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis. Neurosurgery. 2018;83(2): 166-180.
 • 5. Derdeyn CP, Moran CJ, Cross DT, 3rd, Sherburn EW, Dacey RG, Jr. Intracranial aneurysm: anatomic factors that predict the usefulness of intraoperative angiography. Radiology. 1997;205(2): 335-339.
 • 6. Tang G, Cawley CM, Dion JE, Barrow DL. Intraoperative angiography during aneurysm surgery: a prospective evaluation of efficacy. J Neurosurg. 2002;96(6): 993-999.
 • 7. Hashimoto K, Kinouchi H, Yoshioka H, et al. Efficacy of Endoscopic Fluorescein Video Angiography in Aneurysm Surgery-Novel and Innovative Assessment of Vascular Blood Flow in the Dead Angles of the Microscope. Oper Neurosurg (Hagerstown). 2017;13(4): 471-481.
 • 8. Lane B, Bohnstedt BN, Cohen-Gadol AA. A prospective comparative study of microscope-integrated intraoperative fluorescein and indocyanine videoangiography for clip ligation of complex cerebral aneurysms. J Neurosurg. 2015;122(3): 618-626.
 • 9. de Oliveira JG, Beck J, Seifert V, Teixeira MJ, Raabe A. Assessment of flow in perforating arteries during intracranial aneurysm surgery using intraoperative near-infrared indocyanine green videoangiography. Neurosurgery. 2007;61(3 Suppl): 63-72.
 • 10. Raabe A, Beck J, Gerlach R, Zimmermann M, Seifert V. Near-infrared indocyanine green video angiography: a new method for intraoperative assessment of vascular flow. Neurosurgery. 2003;52(1): 132-139.
 • 11. Doss VT, Goyal N, Humphries W, Hoit D, Arthur A, Elijovich L. Comparison of Intraoperative Indocyanine Green Angiography and Digital Subtraction Angiography for Clipping of Intracranial Aneurysms. Interv Neurol. 2015;3(3-4): 129-134.
 • 12. Fischer G, Stadie A, Oertel JM. Near-infrared indocyanine green videoangiography versus microvascular Doppler sonography in aneurysm surgery. Acta Neurochir (Wien). 2010;152(9): 1519-1525.
 • 13. Sharma M, Ambekar S, Ahmed O, et al. The utility and limitations of intraoperative near-infrared indocyanine green videoangiography in aneurysm surgery. World Neurosurg. 2014;82(5): e607-613.
 • 14. Akdemir H, Oktem IS, Tucer B, Menku A, Basaslan K, Gunaldi O. Intraoperative microvascular Doppler sonography in aneurysm surgery. Minim Invasive Neurosurg. 2006;49(5): 312-316.
 • 15. Gruber A, Dorfer C, Standhardt H, Bavinzski G, Knosp E. Prospective comparison of intraoperative vascular monitoring technologies during cerebral aneurysm surgery. Neurosurgery. 2011;68(3): 657-673.
 • 16. Nickele C, Nguyen V, Fisher W, et al. A Pilot Comparison of Multispectral Fluorescence to Indocyanine Green Videoangiography and Other Modalities for Intraoperative Assessment in Vascular Neurosurgery. Oper Neurosurg (Hagerstown). 2019;17(1): 103-109.
 • 17. Suzuki K, Kodama N, Sasaki T, et al. Intraoperative monitoring of blood flow insufficiency in the anterior choroidal artery during aneurysm surgery. J Neurosurg. 2003;98(3): 507-514
 • 18. Tajsic T, Cullen J, Guilfoyle M, et al. Indocyanine green fluorescence video angiography reduces vascular injury-related morbidity during micro-neurosurgical clipping of ruptured cerebral aneurysms: a retrospective observational study. Acta Neurochir (Wien). 2019;161(11): 2397-2401.
 • 19. Ozgiray E, Akture E, Patel N, et al. How reliable and accurate is indocyanine green video angiography in the evaluation of aneurysm obliteration? Clin Neurol Neurosurg. 2013;115(7): 870-878.
 • 20. Washington CW, Zipfel GJ, Chicoine MR, et al. Comparing indocyanine green videoangiography to the gold standard of intraoperative digital subtraction angiography used in aneurysm surgery. J Neurosurg. 2013;118(2): 420-427.
Primary Language tr
Subjects Neurosciences
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0077-110X
Author: Barış KÜÇÜKYÜRÜK (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7919-1609
Author: Ahmet Faruk ÖZDEMİR
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4810-9959
Author: Kelvin NEMAYİRE
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0490-1506
Author: Saffet TÜZGEN
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3312-3192
Author: Ali KAFADAR
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7327-836X
Author: Mehmet Yaşar KAYNAR
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4706-8881
Author: Ziya Cüneyt AKAR
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6539-7254
Author: Galip Zihni SANUS
Institution: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2021

Bibtex @research article { uutfd876399, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2021}, volume = {47}, pages = {75 - 80}, doi = {10.32708/uutfd.876399}, title = {Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı}, key = {cite}, author = {Küçükyürük, Barış and Özdemir, Ahmet Faruk and Nemayire, Kelvin and Tüzgen, Saffet and Kafadar, Ali and Kaynar, Mehmet Yaşar and Akar, Ziya Cüneyt and Sanus, Galip Zihni} }
APA Küçükyürük, B , Özdemir, A , Nemayire, K , Tüzgen, S , Kafadar, A , Kaynar, M , Akar, Z , Sanus, G . (2021). Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 47 (1) , 75-80 . DOI: 10.32708/uutfd.876399
MLA Küçükyürük, B , Özdemir, A , Nemayire, K , Tüzgen, S , Kafadar, A , Kaynar, M , Akar, Z , Sanus, G . "Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 75-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uutfd/issue/61997/876399>
Chicago Küçükyürük, B , Özdemir, A , Nemayire, K , Tüzgen, S , Kafadar, A , Kaynar, M , Akar, Z , Sanus, G . "Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 75-80
RIS TY - JOUR T1 - Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı AU - Barış Küçükyürük , Ahmet Faruk Özdemir , Kelvin Nemayire , Saffet Tüzgen , Ali Kafadar , Mehmet Yaşar Kaynar , Ziya Cüneyt Akar , Galip Zihni Sanus Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32708/uutfd.876399 DO - 10.32708/uutfd.876399 T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 80 VL - 47 IS - 1 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - doi: 10.32708/uutfd.876399 UR - https://doi.org/10.32708/uutfd.876399 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı %A Barış Küçükyürük , Ahmet Faruk Özdemir , Kelvin Nemayire , Saffet Tüzgen , Ali Kafadar , Mehmet Yaşar Kaynar , Ziya Cüneyt Akar , Galip Zihni Sanus %T Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı %D 2021 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 47 %N 1 %R doi: 10.32708/uutfd.876399 %U 10.32708/uutfd.876399
ISNAD Küçükyürük, Barış , Özdemir, Ahmet Faruk , Nemayire, Kelvin , Tüzgen, Saffet , Kafadar, Ali , Kaynar, Mehmet Yaşar , Akar, Ziya Cüneyt , Sanus, Galip Zihni . "Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 / 1 (April 2021): 75-80 . https://doi.org/10.32708/uutfd.876399
AMA Küçükyürük B , Özdemir A , Nemayire K , Tüzgen S , Kafadar A , Kaynar M , Akar Z , Sanus G . Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı. Uludağ Tıp Derg. 2021; 47(1): 75-80.
Vancouver Küçükyürük B , Özdemir A , Nemayire K , Tüzgen S , Kafadar A , Kaynar M , Akar Z , Sanus G . Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 47(1): 75-80.
IEEE B. Küçükyürük , A. Özdemir , K. Nemayire , S. Tüzgen , A. Kafadar , M. Kaynar , Z. Akar and G. Sanus , "Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 47, no. 1, pp. 75-80, Apr. 2021, doi:10.32708/uutfd.876399