Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 31 - 40 2019-06-28

YÜKSEKÖĞRETİMDE NESNELERİN İNTERNETİ İLE İLİŞKİLİ UYGULAMALAR VE YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF APPLICATIONS AND APPROACHES RELATED TO INTERNET OF THINGS IN HIGHER EDUCATION

Sevcan FAZLA [1] , Deniz Mertkan GEZGİN [2]


Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi kavramı, çeşitli haberleşme protokolleri vasıtasıyla birbirine bağlanıp iletişime geçen, veri paylaşan elektronik cihazların oluşturdukları akıllı ağ sistemi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle endüstriyel faaliyet gösteren kuruluşlar üretimi ve verimi arttırmak, zaman ve maliyet açısından kar sağlamak, müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek, karar vermeyi geliştirmek için IoT teknolojisini kullanmaktadır. Son zamanlarda birçok sektörde kullanımı yaygınlaşan ve sisteme entegre edilen IoT teknolojisinin yükseköğretimde kullanılması ve oluşabilecek olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Olumlu yönden, yükseköğretimde karşılaşılan eğitim ve öğretime engel teşkil edebilecek fiziksel lokasyon, ekonomik, coğrafik ve eğitim dili kaynaklı sorunlara karşı IoT’un çözümler getireceği düşünülmektedir. Olumsuz olarak ise makineleşmenin diğer sektörlerde olduğu gibi güvenlik zafiyetleri ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, IoT teknolojisinin yükseköğretimde kullanım amaçları ve geliştirilen uygulamalar incelenmiştir. Son olarak, inceleme bulguları üzerinden tartışmalar yürütülmüş ve çeşitli senaryolar ile öneriler sunulmuştur.


Internet of Things (IoT) technology, various communication protocols, Internet connection, can be defined as an intelligent network system of electronic devices that share data recently. Especially industrial organizations use IoT technology to increase production and efficiency, to make profit in terms of time and cost, to realize customer satisfaction and to improve decision making. Recently, the use of IoT technology, which has become widespread in many sectors and integrated into the system, in higher education and the positive and negative effects that may occur are discussed. Positively, it is thought that IoT will provide solutions to physical location, economic, geographical and educational language problems that may hamper education and training in higher education. As a negative, it is thought that mechanization will bring about security weaknesses as in other sectors. In this study, the aims of the use of IoT technology in higher education and the developed applications have been examined. Subsequently, discussions were conducted on the findings of the investigations and various scenarios with recommendations were presented.


 • Abbasy, M. B., ve Quesada, E. V. (2017). Predictable influence of IoT (Internet of Things) in the higher education. International Journal of Information and Education Technology, 7(12), 914-920.
 • Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., & Ananthanarayanan, V. (2017). NMC horizon report: 2017 higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium
 • Agraval, S. ve Vieria D. (2013). A Survey on Internet of Things, Abakos,78-95, ISSN:2316–9451.
 • Agritech (2017). Tarımın geleceği: Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Tarım Sistemleri. https://ioturkiye.com/2017/06/tarimin-gelecegi-akilli-tarim-sistemleri/, (14.06.2019).
 • Aldowah, H., Rehman, S. U., Ghazal, S., & Umar, I. N. (2017, September). Internet of Things in higher education: a study on future learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 892, No. 1, p. 012017). IOP Publishing.
 • Altınpulluk, H. (2018). Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 94-111.
 • Arslan, K., & Kırbaş, İ. (2016). Nesnelerin interneti uygulamaları için algılayıcı/eyleyici kablosuz düğüm ilk örneği geliştirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (1), 35-43.
 • Atzori, L., Iera, A., Morabito, G. (2010). “The Internet Of Things: A Survey”, Computer Networks, 54, s: 2787–2805
 • Bagheri, M., ve Movahed, S. H. (2016, November). The effect of the Internet of Things (IoT) on education business model. In 2016 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS) (pp. 435-441). IEEE.
 • Banica, L., Burtescu, E., ve Enescu, F. (2017). The impact of internet-of-things in higher education. Scientific Bulletin-Economic Sciences, 16(1), 53-59.
 • Chui, M., Loffler, M., Roberts, R. (2010). “The Internet Of Things”, McKinsey Quarterly, 2, s: 1-9.
 • Deng, Z., & Sang, Q. (2010). The applications and thinking of the Internet of Things in education. Journal of WUXI Institute of Technology.
 • DerMedya (2018). Sağlık Sektöründe Nesnelerin İnterneti Kullanımı ve Avantajları. https://www.dermedya.com/tr/post/saglik-sektorunde-nesnelerin-interneti-kullanimi-ve-avantajlari, (14.06.2019).
 • e-Learning Industry (2016). The internet of things smart school infographic. http://elearninginfographics.com/the-internet-of-things-smart-school-infographic/ adresinden 11.06.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Erturan, İ. E.; Ergin, E., (2017). “Muhasebe Denetiminde Nesnelerin İnterneti: Stok Döngüsü”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, s: 13-30,
 • Gezgin, D. M. (2019). The Effect of Mobile Learning Approach on University Students' Academic Success for Database Management Systems Course. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 17(1), 15-30.
 • Gómez, J., Huete, J. F., Hoyos, O., Perez, L., & Grigori, D. (2013). Interaction system based on internet of things as support for education. Procedia Computer Science, 21, 132-139.
 • Horowitz, E. (2015). A peek at a ‘smart’ classroom powered by the internet of things. https://www.edsurge.com/news/2015-08-11-a-peek-at-a-smart-classroom-powered-by-theinternet-of-things, (10.06.2019).
 • Jing, Q., Vasilakos, A. V., Wan, J., Lu, J., & Qiu, D. (2014). Security of the Internet of Things: perspectives and challenges. Wireless Networks, 20(8), 2481-2501.
 • Khalil, E. A., & Özdemir, S. (2017). Reliable and energy efficient topology control in probabilistic wireless sensor networks via multi-objective optimization. The Journal of Supercomputing, 73(6), 2632-2656.
 • Kortuem, G., Bandara, A. K., Smith, N., Richards, M., & Petre, M. (2013). Educating the Internet of-Things generation. Computer, 46(2), 53-61
 • Lee, G., & Crespi, N. (2010). Shaping future service environments with the Cloud and internet of things: networking challenges and service evolution. Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, 399-410.
 • Meola, A., (2016). How is IoT in education changing the way we learn? , http://www.businessinsider.com/internet-of-things-education-2016-9,(13.06.2019).
 • Mishra, S., 2017, 12 Modern Learning Practices with Internet of Things i.e. IoT in Education, http://www.clickonf5.org/126745/modern-learning-practices-iot-education/
 • Özdemir, A., Nursaçan, M. N. N., ve Nursaçan, İ. C.(2018). 2014-2018 Yılları Arasında Nesnelerin İnterneti (IOT) Üzerine Bir Literatür Taraması. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-22.
 • Priestley T. (2014), “Everything is hyper connected in the internet of things,” [Online]. Available: https://www.wired.com/insights/2014/08/everything-hyper-connected -internet-things,(18.06.2019).
 • Sam Solutions (2018). Internet of Things (IoT) Protocols and Connectivity Options: An Overview. https://www.sam-solutions.com/blog/internet-of-things-iot-protocols-and-connectivity-options-an-overview/, (12.06.2019).
 • Sari, M. W., Ciptadi, P. W., & Hardyanto, R. H. (2017). Study of smart campus development using internet of things technology. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 190, No. 1, p. 012032). IOP Publishing.(April)
 • Selinger, M., Sepulveda, A., & Buchan, J. (2013). Education and the internet of everything, how ubiquitous connectedness can help transform pedagogy. CISCO. http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/education_internet,(13.06.2019).
 • Sha, K., Wei, W., Yang T.A., Wang, Z. & Shi, W. (2018). On security challenges and open issues in Internet of Things, Future Generation Computer Systems, 83, 326–337.
 • Spice, B. (2015). CMU leads google expedition to create technology for “internet of thıngs”. http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2015/july/google-internet-of-things.html, (10.06.2019).
 • Ur Rahman, M., Deep, V., ve Rahman, S. (2016, January). ICT and internet of things for creating smart learning environment for students at education institutes in India. In 2016 6th International Conference-Cloud System and Big Data Engineering (Confluence) (pp. 701-704). IEEE.
 • Voltimum (2018). Nesnelerin İnterneti Nedir ve Nasıl Gelişecek? https://www.voltimum.com.tr/haberler/nesnelerin-interneti-nedir-ve-nasil, (12.06.2019).
 • Wang, H. (2013). Toward a Green Campus with the Internet of Things-the Application of Lab Management. world, 7, 8.
 • Weinberg, B. D., Milne, G. R., ve Andonova, Y. G. (2015). ‘’Internet of Things: Convenience vs. privacy and secrecy’’. Business Horizons, s:615-624.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4527-0373
Author: Sevcan FAZLA
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-4688-043X
Author: Deniz Mertkan GEZGİN
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

APA FAZLA, S , GEZGİN, D . (2019). YÜKSEKÖĞRETİMDE NESNELERİN İNTERNETİ İLE İLİŞKİLİ UYGULAMALAR VE YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 31-40 . DOI: 10.33461/uybisbbd.582222