Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Orta Asya'nın Müslüman Türk Halkları Arasında Geleneksel Sporlar ve Oyunlar, MS 1400 - 1850: Eğitim, Avcılık ve Festivaller

Year 2022, Volume 7, Issue 2, 571 - 601, 30.09.2022
https://doi.org/10.24186/vakanuvis.1121265

Abstract

Orta Asya'da geleneksel spor ve rekreasyon aktivitelerinin tarihi oldukça köklü ve eskidir. Orta Asya'da Türkler fiziksel etkinliklere bir çok nedenle katılırlardı. At yarışları, güreş, okçuluk ve avcılık savaş eğitiminin; şölenler, sirk ve ev çevresinde yapılan eğlenceler ise gündelik yaşamlarının bir parçası olarak görülürdü. Dini bayramlar ve milli-kültürel günlerde katıldıkları spor ve hobi etkinlikleri sosyal etkileşimi ve aile bağlarını güçlendirirdi. Bu çalışma, İslam geleneğinin bazı spor türleri ile barışık olduğunu göstermektedir. Saha açısından tanımlayıcı özellikler taşıyan bu makale üç temel bölümden oluşmaktadır: I. Kavramlar ve tanımlar. II. Geleneksel ve kültürel sporlar, av ve eğlenceler. III. Göçebe ve vaha topluluklarında geleneksel spor alanları. Çalışmanın odak noktasını çağdaş bilim insanlarının Orta Asya toplulukları olarak tarif ettiği Türk- Müslüman ve İranlı topluluklar oluşturmaktadır. Çalışmanın tarihsel anlamda kapsamı 1400-1850 yılları arasında Kazak ve Bozkır topraklarında 1731 sonrası artan Rus baskısına rağmen Müslüman hanedanların ve kabile liderlerinin bir kültür inşa etmeyi bölgeyi kontrol altında tutmayı başardıkları dönemi içine almaktadır. Bu makalede Türk ve İranlı Orta Asyalıların hayatlarında yer etmiş yirmi beş dolayında spor ve eğlence aktivitesi incelenmiştir.

References

 • 1. See Alexey.V. Kylasov, ‘Traditional Sports and Games along the Silk Roads’, International Journal of Ethnosport and Traditional Games 1 (2019), 1–10.
 • 2. _______________’Bringing Both Sides Together: Traditional Sports and Games: A Tool for Intercultural Learning’, EuroMed Youth Educational Report; Salto-Youth EuroMed Resource Centre, 2011, https://www.salto-youth.net/euromed, 32; see also Chapter: ‘Regarding foot races’, Narrator Aisha, Ummul Mu’minin, Sunnah.com, https://sunnah.com/abudawud:2578 (accessed 7 Feb 2022).
 • 3. A fuller account of the Persian-Iranian traditional sports legacy in Central Asia can be found in the comprehensively researched paper by Zubaidullo Ubaidulloev, ‘The History and Characteristics of Traditional Sports in Central Asia: Tajikistan’, The Bulletin of the Faculty of Health and Sport Sciences, 38 (March 2015), 4-58.
 • 4. Sevket Akyildiz and Richard Carlson, Social and Cultural Change in Central Asia: The Soviet Legacy, London: Routledge, 2014, 5.
 • 5. John Lawton, ‘The Cradle of the Turks’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/199402/the.cradle.of.the.turks.htm, 45, no. 2 (March/April 1994), 2-11.
 • 6. See Shirin Akiner, Islamic People of the Soviet Union, London: Kegan Paul, 1983; Viktor Kozlov, The Peoples of the Soviet Union, Bloomington: Indiana University Press, 1988.
 • 7. Elizabeth E. Bacon, Central Asians Under Russian Rule: A Study in Culture Change, Ithaca, USA: Cornell University Press, 1980, 23.
 • 8. Shirin Akiner, Islamic Peoples of the Soviet Union, London: Kegan Paul, 1983, 4-10.
 • 9. Azade-Ayse Rorlich, ‘Acculturation in Tatarstan: The Case of the Sabantui Festival’, Slavic Review 41, no 2, (1982), 316-321, 1.
 • 10. Vincent Fourniau, ‘Early Modern Interactions between Pastoral Nomadic and Sedentary Societies in the Central Asian Culture Complex’, in The European Handbook of Central Asian Studies History, Politics, and Societies, ed. Jeroen Van den Bosch, Adrien Fauve, Bruno De Cordier, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2021, 161.
 • 11. Shirin Akiner, Central Asia: New Arc of Crisis? London: Whitehall Paper Series, 1993, 5.
 • 14. Fourniau, ‘Early Modern Interactions’, 119. In the same book, Fourniau says: ‘Central Asia was never united as a unique political entity, but its sub-regions were linked by interdependent dynamics, that moulded it together like autonomous political and cultural area in the past, a unity in diversity, so to speak, 161.
 • 15. _______________’Bringing Both Sides Together: Traditional Sports and Games: A Tool for Intercultural Learning’, EuroMed Youth Educational Report; Salto-Youth EuroMed Resource Centre, 2011, https://www.salto-youth.net/euromed, 7.
 • 16. Roland Renson and Herman Smulders, ‘Research Methods and Development of the Flemish Folk Games File’, International Review of Sport Sociology, 16, no. 1 (March 1981), 97-107, cited in Bringing Both Sides Together, 7-8.
 • 17. Cambridge Dictionary.org, ‘Blood sport’, https://www.dictionary.cambridge.org (accessed 20 Jan 2022).
 • 20. Francesca Berti and Valentina Lapiccirella Zingari, ‘Between Similarities and Cultural Diversities: Intangible Cultural Heritage Meets Intercultural Education. The Example of Traditional Sports and Games’, Governance, Values, Work and Future, 3, Proceedings of the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica, Education And Post-Democracy (6-8 June 2019, Cagliari, Italy), 71.
 • 21. Cambridge Dictionary.org, ‘Blood sport’, https://www.dictionary.cambridge.org (accessed 20 Jan 2022), 9.
 • 22. _______________’Bringing Both Sides Together: Traditional Sports and Games: A Tool for Intercultural Learning’, EuroMed Youth Educational Report; Salto-Youth EuroMed Resource Centre, 2011, https://www.salto-youth.net/euromed, 32.
 • 23. Sheikh ‘Atiyyah Saqr, former Head of Al-Azhar Fatwa Committee (June 8, 2006): ‘Sports Practiced by Early Muslims’, https://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=lslamOnline-English-Ask_Scholar/ FatwaE/FatwaE&cid= 1149429765828, cited in Uriya Shavit and Ofir Winter, ‘Sports in Contemporary Islamic Law’, Islamic Law and Society, 2011, 18, no. 2 (2011), 263.
 • 24. Shavit and Winter, Sports in Contemporary Islamic Law’, 263; Bringing Both Sides Together, 32-33.
 • 26. Uriya Shavit and Ofir Winter, ‘Sports in Contemporary Islamic Law’, Islamic Law and Society, 2011, 18, no. 2 (2011), 265.
 • 27. __________‘Islam’s and the Quran’s Views on Animal Welfare’, https://www.learnreligions.com/animal-welfare-2004394 (accessed 7 Feb 2022).
 • 28. Sira Abdul Rahman, ‘Religion and Animal Welfare—An Islamic Perspective’, Animals, 2017, 7, no. 11: 1-6, 2.
 • 29. ‘(“Seven Beauties”) an everlasting poem by Nizami Ganjav, cited in Aida Amirova, Patterns of Azerbaijan: Hunting and Fishing, Azerbaijan: Ministry of Culture and Tourism, 2009, 5.
 • 30. Edem Ableyev, ‘Principles of Physical Training in the Pedagogical Works of Educators from Central Asia’, in Education, Physical Activities and Sport in a Historical Perspective, ed. Jordi Mones, Barcelona, Spain, 1992, 39-42.
 • 31. Sevket Hylton Akyildiz, ‘Modern and Folk Sports in Central Asia under Lenin and Stalin: Uzbekistan from 1925 to 1952’, Vakanuvis International Journal of Historical Researches, 4, no. 2, (Fall 2019), 522.
 • 32. Susan Grant, Physical Culture and Sport in Soviet Society: Propaganda, Acculturation, and Transformation in the 1920s and 1930s, London: Routledge, 2013, 102.
 • 34. Annette Meakin, In Russian Turkestan (London: George Allen, 1903), p. 221, cited in Bacon, Central Asia, 85-86.
 • 35. Chris Bradley and Andrew Palmer, The Silk Road, Basingstoke: Insight, 2008, 49, 65.
 • 36. Alexis Levshin, Description des hordes et des steppes des Kirghiz-Kazaks ou Kirghiz-Kaissaks, trans. Ferry de Pigny (Paris: Imprimerie Royale, 1840), pp. 341-342, 348-349, 408-409, cited in Bacon, Central Asians, 29.
 • 38. Chovgan in the Azerbaijani language. Source: ‘Kok boru, traditional horse game’, Intangible Cultural History. UNESCO, https://ich.unesco.org/en/RL/kok-boru-traditional-horse-game-01294 (accessed 24 February 2020.)
 • 39. ‘Tajik Sports and Games’, https://www.Advantour.com, (accessed 25 January 2022).
 • 40. Yuri Lukashin, ‘In Kazakh Steppes, Uzbek Valleys and Tajik Mountains’, in National Folk Sports in the USSR, ed. Yuri Lukshin, Moscow: Progress Press, 1980, 116.
 • 42. Encyclopaedia Britannica, ‘Polo’, https://www.britannica.com/sports/polo (accessed 7 April 2016).
 • 43. ‘Tajik Sports and Games’, https://www.Advantour.com, (accessed 25 January 2022).
 • 44. Tolstov et al., Narody Srednei Azii, II, 115-116; and O’Donovan, The Merv Oasis, I, 198-199, 251; II, 92, 301-303, cited in Bacon, Central Asians, 55.
 • 45. Nargiza Isaqova, ‘The Role of Uzbek National Folk Games in Spiritual and Moral Education’, International Journal on Orange Technology, 3, no 6 (June 2021), 16.
 • 46. Yuri Lukashin, ‘In the Kazakh Steppes, Uzbek Valleys amd Tajik Mountains’, in National Folk Sports in the USSR, ed. Yuri Lukshin, Moscow: Progress Press, 1980, 111.
 • 51. Alexis Levshin, Description des hordes et des steppes des Kirghiz-Kazaks ou Kirghiz-Kaissaks, trans. Ferry de Pigny (Paris: Imprimerie Royale, 1840), pp. 318, 368-372.
 • 55. James Riordan, Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSR, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 306-307.
 • 56. Ömer Tarkan Tuzcuoğullari and Kamil Boğaç İskender. ‘A Study On Horseback Wrestling, A Traditional Turkish Sport’, European Journal of Physical Education and Sport Science, 3, no. 12 (2017), 429-433; 429.
 • 58. Lee Lawrence, ‘History’s Curve’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/200305/history.s.curve.htm, 54, no 5 (September/October 2003), 2-11.
 • 61. John Lawton, ‘The Cradle of the Turks’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/199402/the.cradle.of.the.turks.htm, 45, no. 2 (March/April 1994), 2-11.
 • 63. Rebecca Schulz, ‘The Eagle Hunters’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/200501/the.eagle.hunters.htm, 56, no.1 (January/February 2005), 12-19.
 • 67. Rebecca Schulz, ‘The Eagle Hunters’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/200501/the.eagle.hunters.htm, 56, no.1 (January/February 2005), 12-19.
 • 68. Yuri Lukashin, ‘Folk Games’, in National Folk Sports in the USSR, ed. Yuri Lukshin, Moscow: Progress Press, 1980, 22.

Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals

Year 2022, Volume 7, Issue 2, 571 - 601, 30.09.2022
https://doi.org/10.24186/vakanuvis.1121265

Abstract

Traditional sports and recreation in Central Asia are deep-rooted and ancient. The Central Asian Turkic people participated in physical culture for different reasons; horse races, wrestling, archery, and hunting had combat training elements—while fairs, circuses, and home entertainments allowed people to be distracted from everyday issues. Sports and leisure events helped social interaction and family bonding during seasonal festivals and Islamic holidays. Indeed, the following study shows that particular sports were permissible in the Islamic tradition. This descriptive essay contains three parts: (i) concepts and definitions; (ii) traditional and folk sports, hunting, and recreational pastimes; and (iii) traditional sites of sports places among the nomad and oasis societies. The focus is the majority-Muslim Turkic and Iranian-Persian peoples of the lands and societies that modern-day scholars label as ‘Central Asia’. The historical sweep from 1400 to 1850AD covers the era when Muslim dynasties, tribal leaders, and communities had long-established regional control, influencing cultural construction (despite an increasing Russian presence since 1731AD on the Kazakh and Kyrgyz steppe lands). The paper will outline more than twenty-five different historic sports and leisure pastimes among Turkic and Persian Central Asians.

References

 • 1. See Alexey.V. Kylasov, ‘Traditional Sports and Games along the Silk Roads’, International Journal of Ethnosport and Traditional Games 1 (2019), 1–10.
 • 2. _______________’Bringing Both Sides Together: Traditional Sports and Games: A Tool for Intercultural Learning’, EuroMed Youth Educational Report; Salto-Youth EuroMed Resource Centre, 2011, https://www.salto-youth.net/euromed, 32; see also Chapter: ‘Regarding foot races’, Narrator Aisha, Ummul Mu’minin, Sunnah.com, https://sunnah.com/abudawud:2578 (accessed 7 Feb 2022).
 • 3. A fuller account of the Persian-Iranian traditional sports legacy in Central Asia can be found in the comprehensively researched paper by Zubaidullo Ubaidulloev, ‘The History and Characteristics of Traditional Sports in Central Asia: Tajikistan’, The Bulletin of the Faculty of Health and Sport Sciences, 38 (March 2015), 4-58.
 • 4. Sevket Akyildiz and Richard Carlson, Social and Cultural Change in Central Asia: The Soviet Legacy, London: Routledge, 2014, 5.
 • 5. John Lawton, ‘The Cradle of the Turks’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/199402/the.cradle.of.the.turks.htm, 45, no. 2 (March/April 1994), 2-11.
 • 6. See Shirin Akiner, Islamic People of the Soviet Union, London: Kegan Paul, 1983; Viktor Kozlov, The Peoples of the Soviet Union, Bloomington: Indiana University Press, 1988.
 • 7. Elizabeth E. Bacon, Central Asians Under Russian Rule: A Study in Culture Change, Ithaca, USA: Cornell University Press, 1980, 23.
 • 8. Shirin Akiner, Islamic Peoples of the Soviet Union, London: Kegan Paul, 1983, 4-10.
 • 9. Azade-Ayse Rorlich, ‘Acculturation in Tatarstan: The Case of the Sabantui Festival’, Slavic Review 41, no 2, (1982), 316-321, 1.
 • 10. Vincent Fourniau, ‘Early Modern Interactions between Pastoral Nomadic and Sedentary Societies in the Central Asian Culture Complex’, in The European Handbook of Central Asian Studies History, Politics, and Societies, ed. Jeroen Van den Bosch, Adrien Fauve, Bruno De Cordier, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2021, 161.
 • 11. Shirin Akiner, Central Asia: New Arc of Crisis? London: Whitehall Paper Series, 1993, 5.
 • 14. Fourniau, ‘Early Modern Interactions’, 119. In the same book, Fourniau says: ‘Central Asia was never united as a unique political entity, but its sub-regions were linked by interdependent dynamics, that moulded it together like autonomous political and cultural area in the past, a unity in diversity, so to speak, 161.
 • 15. _______________’Bringing Both Sides Together: Traditional Sports and Games: A Tool for Intercultural Learning’, EuroMed Youth Educational Report; Salto-Youth EuroMed Resource Centre, 2011, https://www.salto-youth.net/euromed, 7.
 • 16. Roland Renson and Herman Smulders, ‘Research Methods and Development of the Flemish Folk Games File’, International Review of Sport Sociology, 16, no. 1 (March 1981), 97-107, cited in Bringing Both Sides Together, 7-8.
 • 17. Cambridge Dictionary.org, ‘Blood sport’, https://www.dictionary.cambridge.org (accessed 20 Jan 2022).
 • 20. Francesca Berti and Valentina Lapiccirella Zingari, ‘Between Similarities and Cultural Diversities: Intangible Cultural Heritage Meets Intercultural Education. The Example of Traditional Sports and Games’, Governance, Values, Work and Future, 3, Proceedings of the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica, Education And Post-Democracy (6-8 June 2019, Cagliari, Italy), 71.
 • 21. Cambridge Dictionary.org, ‘Blood sport’, https://www.dictionary.cambridge.org (accessed 20 Jan 2022), 9.
 • 22. _______________’Bringing Both Sides Together: Traditional Sports and Games: A Tool for Intercultural Learning’, EuroMed Youth Educational Report; Salto-Youth EuroMed Resource Centre, 2011, https://www.salto-youth.net/euromed, 32.
 • 23. Sheikh ‘Atiyyah Saqr, former Head of Al-Azhar Fatwa Committee (June 8, 2006): ‘Sports Practiced by Early Muslims’, https://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=lslamOnline-English-Ask_Scholar/ FatwaE/FatwaE&cid= 1149429765828, cited in Uriya Shavit and Ofir Winter, ‘Sports in Contemporary Islamic Law’, Islamic Law and Society, 2011, 18, no. 2 (2011), 263.
 • 24. Shavit and Winter, Sports in Contemporary Islamic Law’, 263; Bringing Both Sides Together, 32-33.
 • 26. Uriya Shavit and Ofir Winter, ‘Sports in Contemporary Islamic Law’, Islamic Law and Society, 2011, 18, no. 2 (2011), 265.
 • 27. __________‘Islam’s and the Quran’s Views on Animal Welfare’, https://www.learnreligions.com/animal-welfare-2004394 (accessed 7 Feb 2022).
 • 28. Sira Abdul Rahman, ‘Religion and Animal Welfare—An Islamic Perspective’, Animals, 2017, 7, no. 11: 1-6, 2.
 • 29. ‘(“Seven Beauties”) an everlasting poem by Nizami Ganjav, cited in Aida Amirova, Patterns of Azerbaijan: Hunting and Fishing, Azerbaijan: Ministry of Culture and Tourism, 2009, 5.
 • 30. Edem Ableyev, ‘Principles of Physical Training in the Pedagogical Works of Educators from Central Asia’, in Education, Physical Activities and Sport in a Historical Perspective, ed. Jordi Mones, Barcelona, Spain, 1992, 39-42.
 • 31. Sevket Hylton Akyildiz, ‘Modern and Folk Sports in Central Asia under Lenin and Stalin: Uzbekistan from 1925 to 1952’, Vakanuvis International Journal of Historical Researches, 4, no. 2, (Fall 2019), 522.
 • 32. Susan Grant, Physical Culture and Sport in Soviet Society: Propaganda, Acculturation, and Transformation in the 1920s and 1930s, London: Routledge, 2013, 102.
 • 34. Annette Meakin, In Russian Turkestan (London: George Allen, 1903), p. 221, cited in Bacon, Central Asia, 85-86.
 • 35. Chris Bradley and Andrew Palmer, The Silk Road, Basingstoke: Insight, 2008, 49, 65.
 • 36. Alexis Levshin, Description des hordes et des steppes des Kirghiz-Kazaks ou Kirghiz-Kaissaks, trans. Ferry de Pigny (Paris: Imprimerie Royale, 1840), pp. 341-342, 348-349, 408-409, cited in Bacon, Central Asians, 29.
 • 38. Chovgan in the Azerbaijani language. Source: ‘Kok boru, traditional horse game’, Intangible Cultural History. UNESCO, https://ich.unesco.org/en/RL/kok-boru-traditional-horse-game-01294 (accessed 24 February 2020.)
 • 39. ‘Tajik Sports and Games’, https://www.Advantour.com, (accessed 25 January 2022).
 • 40. Yuri Lukashin, ‘In Kazakh Steppes, Uzbek Valleys and Tajik Mountains’, in National Folk Sports in the USSR, ed. Yuri Lukshin, Moscow: Progress Press, 1980, 116.
 • 42. Encyclopaedia Britannica, ‘Polo’, https://www.britannica.com/sports/polo (accessed 7 April 2016).
 • 43. ‘Tajik Sports and Games’, https://www.Advantour.com, (accessed 25 January 2022).
 • 44. Tolstov et al., Narody Srednei Azii, II, 115-116; and O’Donovan, The Merv Oasis, I, 198-199, 251; II, 92, 301-303, cited in Bacon, Central Asians, 55.
 • 45. Nargiza Isaqova, ‘The Role of Uzbek National Folk Games in Spiritual and Moral Education’, International Journal on Orange Technology, 3, no 6 (June 2021), 16.
 • 46. Yuri Lukashin, ‘In the Kazakh Steppes, Uzbek Valleys amd Tajik Mountains’, in National Folk Sports in the USSR, ed. Yuri Lukshin, Moscow: Progress Press, 1980, 111.
 • 51. Alexis Levshin, Description des hordes et des steppes des Kirghiz-Kazaks ou Kirghiz-Kaissaks, trans. Ferry de Pigny (Paris: Imprimerie Royale, 1840), pp. 318, 368-372.
 • 55. James Riordan, Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSR, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 306-307.
 • 56. Ömer Tarkan Tuzcuoğullari and Kamil Boğaç İskender. ‘A Study On Horseback Wrestling, A Traditional Turkish Sport’, European Journal of Physical Education and Sport Science, 3, no. 12 (2017), 429-433; 429.
 • 58. Lee Lawrence, ‘History’s Curve’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/200305/history.s.curve.htm, 54, no 5 (September/October 2003), 2-11.
 • 61. John Lawton, ‘The Cradle of the Turks’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/199402/the.cradle.of.the.turks.htm, 45, no. 2 (March/April 1994), 2-11.
 • 63. Rebecca Schulz, ‘The Eagle Hunters’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/200501/the.eagle.hunters.htm, 56, no.1 (January/February 2005), 12-19.
 • 67. Rebecca Schulz, ‘The Eagle Hunters’, Aramco World https://archive.aramcoworld.com/issue/200501/the.eagle.hunters.htm, 56, no.1 (January/February 2005), 12-19.
 • 68. Yuri Lukashin, ‘Folk Games’, in National Folk Sports in the USSR, ed. Yuri Lukshin, Moscow: Progress Press, 1980, 22.

Details

Primary Language English
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Sevket AKYİLDİZ> (Primary Author)
SOAS, University of London
0000-0001-9545-4432
United Kingdom

Publication Date September 30, 2022
Submission Date May 25, 2022
Acceptance Date August 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { vakanuvis1121265, journal = {Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9535}, eissn = {2636-7777}, address = {}, publisher = {Serkan YAZICI}, year = {2022}, volume = {7}, number = {2}, pages = {571 - 601}, doi = {10.24186/vakanuvis.1121265}, title = {Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals}, key = {cite}, author = {Akyildiz, Sevket} }
APA Akyildiz, S. (2022). Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals . Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 571-601 . DOI: 10.24186/vakanuvis.1121265
MLA Akyildiz, S. "Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals" . Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 571-601 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vakanuvis/issue/72861/1121265>
Chicago Akyildiz, S. "Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals". Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 571-601
RIS TY - JOUR T1 - Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals AU - SevketAkyildiz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24186/vakanuvis.1121265 DO - 10.24186/vakanuvis.1121265 T2 - Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 571 EP - 601 VL - 7 IS - 2 SN - 2149-9535-2636-7777 M3 - doi: 10.24186/vakanuvis.1121265 UR - https://doi.org/10.24186/vakanuvis.1121265 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Vakanuvis - International Journal of Historical Researches Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals %A Sevket Akyildiz %T Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals %D 2022 %J Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi %P 2149-9535-2636-7777 %V 7 %N 2 %R doi: 10.24186/vakanuvis.1121265 %U 10.24186/vakanuvis.1121265
ISNAD Akyildiz, Sevket . "Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals". Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (September 2022): 571-601 . https://doi.org/10.24186/vakanuvis.1121265
AMA Akyildiz S. Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals. VAKANUVIS. 2022; 7(2): 571-601.
Vancouver Akyildiz S. Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals. Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(2): 571-601.
IEEE S. Akyildiz , "Traditional Sports and Games among Central Asia’s Turkic Muslim Peoples, 1400 to 1850 AD: Training, Hunting, and Festivals", Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 571-601, Sep. 2022, doi:10.24186/vakanuvis.1121265


 This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)