Vakanuvis - International Journal of Historical Researches
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Serkan YAZICI |


VAKANUVIS is a is a peer-reviewed bi-annual (every year a special issue will also be published) international academic journal published in March and September. Articles on History and (if seen appropriate) other social sciences related to history will be accepted for the review process. VAKANUVIS is being indexed in Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR)Citefactor, ResearchBib, Infobase Index, Akademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex) and AcademicKeys

VAKANUVIS is using plagiarism software in order to detect and prevent plagiarism.


ISSN: 2149-9535

Vakanuvis - International Journal of Historical Researches

ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Serkan YAZICI |
Cover Image


VAKANUVIS is a is a peer-reviewed bi-annual (every year a special issue will also be published) international academic journal published in March and September. Articles on History and (if seen appropriate) other social sciences related to history will be accepted for the review process. VAKANUVIS is being indexed in Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR)Citefactor, ResearchBib, Infobase Index, Akademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex) and AcademicKeys

VAKANUVIS is using plagiarism software in order to detect and prevent plagiarism.


ISSN: 2149-9535

Volume 4 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Jenerik
  Pages 0 - 0
  . .
 2. Tek Şehir İki Seyyah: İbrahim Hamdi ve Evliya Çelebi’ye Göre Babadağı Şehri
  Pages 1 - 25
  Fatma Altıok
 3. KKTC Millî Arşiv Belgeleri Işığında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumunun (KATAK) Kıbrıs Türk Toplumu Yararına Yürüttüğü Faaliyetler (1943-1946)
  Pages 26 - 50
  Emrah Balıkçıoğlu
 4. Balkan Tarihi’nin XIX. Asrında Yaşanan Bir Sorun: Adanmış Manastırlar Meselesi
  Pages 51 - 78
  Hadi Belge
 5. Katar’da Osmanlı Hâkimiyetine Tarihsel Bir Bakış
  Pages 79 - 100
  Dummar Bingöl
 6. Bir Sürgün Hikâyesi: Maverâünnehir’deki Marâşîler
  Pages 101 - 116
  Derya Coşkun
 7. 67 A 90 Numaralı 1077 – 1080 (1666 - 1670) Kırım Kadıasker Defterine (Şer’iyye Siciline) Göre Yahudilerin Sosyo – Kültürel Hayatı
  Pages 117 - 141
  Mehmet Caner Çavuş
 8. Osmanlı Devleti’nde Çerkes Muhacirlerin Eğitim Faaliyetleri Ve Ğuaze Gazetesinde Eğitime Dair Yazılar
  Pages 142 - 165
  Ayşenur Doğan
 9. İkinci Dünya Savaşı’nda Malta’da Müttefik-Mihver Mücadeleleri Ve Halk Üzerindeki Etkileri
  Pages 166 - 188
  Selma Göktürk Çetinkaya
 10. Miladi IX. Yüzyılda Bağdat’taki İç Savaşta Ortaya Çıkan “İyiliği Emir, Kötülükten Men Hareketi’nin” Tahlili
  Pages 189 - 221
  Hilal Görgün
 11. XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Habsburg Devleti’nin Şark Siyasetine Dair Perde Arkası Tartışmalar
  Pages 222 - 238
  Tuğba İsmailoğlu Kacır
 12. Çarlık Dönemi Rusya’sındaki Tahakküm Unsurlarının Gogol’un Eserleri Kapsamında İncelenmesi
  Pages 239 - 265
  Uğur Keskin
 13. 1908 Seçimlerinde Tanin’in Seçim Kampanyası
  Pages 266 - 317
  Mesude Sezer Özdilli
 14. Kapatılış Sürecinde Enderun-ı Hümayun ve Enderun Mektebi
  Pages 318 - 353
  Enes Simit
 15. İngiliz Belgelerine Göre Türkiye’de 1960, 1971 ve 1980 Askeri Müdahaleleri
  Pages 354 - 406
  Behçet Kemal Yeşilbursa
 16. Osmanlı Medreselerini Islah Çabaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 407 - 445
  Hasan Yıldız
 17. Cumhuriyet Döneminde İttihatçılığın Devamı Bağlamında Son Posta Gazetesi
  Pages 446 - 471
  Ayşegül Yılmaz
 18. Türkiye Cumhuriyeti’nde Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ile Ticareti Üzerine Tarihsel Bir Bakış (1923-1960)
  Pages 472 - 510
  Nadir Yurtoğlu
 19. Kitap Tanıtımı: Plano Carpini, Moğolistan Seyahatnamesi, Çev. Ergin Ayan, Gece Kitaplığı, İstanbul 2015.
  Pages 511 - 514
  Umut Yolsever