Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi

Serap KESKİN TUNÇ [1] , Mehmet Emin TOPRAK [2]


Amaç: Bu çalışmada diş hekimlerinin, COVID-19 ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu bilgi düzeylerine etki eden faktörlerin değerlendirilip, sahip oldukları COVID-19 algısı doğrultusunda pandemi sürecinde mesleklerini icra ederken geliştirdikleri tutumların araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırmadaki veriler Mayıs 2020 içinde internet üzerinden ulaşılabilen ve anketi doldurmayı kabul eden Türkiye’de çalışan diş hekimlerine, Google Formlar programı kullanılarak elde edildi. Araştırmada katılımcılara yöneltilen anket soruları literatürdeki ilgili sorulardan ve uluslararası kılavuzlardan derlenerek hazırlandı. Bulgular: Çalışmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve farklı kurumlarda çalışan 423 diş hekimi katıldı. Araştırmaya katılan hekimlerin %61’nin COVID-19 konusunda ortalamanın üstünde bilgiye sahip olduğu tespit edildi. Kadın hekimlerin erkeklere göre, devlete bağlı kurumlarda çalışan hekimlerin özel kurumlarda çalışanlara göre ve süreçle ilgili çok kaygılı olduğunu belirtenlerin kaygı duymayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde daha yüksek bilgi düzeyine sahip oldukları saptandı. Sonuç: Diş hekimlerinin, COVID-19 enfeksiyonu ile başa çıkmak ve yayılmasını engellemek için doğru ve güncel bilgilerle, algı ve tutumlarını şekillendirmeleri gerekmektedir.
COVID-19, diş hekimi, demografi, bilgi düzeyi, tutum
 • (http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/Dishekimi_Dagilim_Kitapciklari/2018YiliDishDagKitapcigi.pdf). Online erişim. 24 Mayıs 2020.
 • Backer, J. A., D. Klinkenberg and J. Wallinga (2020). "Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20-28 January 2020." Euro Surveill 25(5).
 • Depoux, A., S. Martin, E. Karafillakis, R. Preet, A. Wilder-Smith and H. Larson (2020). "The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak." J Travel Med 27(3).
 • Fox, S., & Fallows, D. Internet health resources: Health searches and email have become more commonplace, but there is room for improvement in searches and overall Internet access. Pew Internet & American Life Project: Online Erişim. 24 Mayıs, 2020 http:// www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=95. (2003).
 • Gaffar, B. O., M. El Tantawi, A. A. Al-Ansari, A. S. AlAgl, F. A. Farooqi and K. M. Almas (2019). "Knowledge and practices of dentists regarding MERS-CoV. A cross-sectional survey in Saudi Arabia." Saudi Med J 40(7): 714-720.
 • https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/. Online Erişim. 24 Mayıs
 • Khader, Y., M. Al Nsour, O. B. Al-Batayneh, R. Saadeh, H. Bashier, M. Alfaqih, S. Al-Azzam and B. A. AlShurman (2020). "Dentists' Awareness, Perception, and Attitude Regarding COVID-19 and Infection Control: Cross-Sectional Study Among Jordanian Dentists." JMIR Public Health Surveill 6(2): e18798.
 • Li, Q., X. Guan, P. Wu, X. Wang, L. Zhou, Y. Tong, R. Ren, K. S. M. Leung, E. H. Y. Lau, J. Y. Wong, X. Xing, N. Xiang, Y. Wu, C. Li, Q. Chen, D. Li, T. Liu, J. Zhao, M. Liu, W. Tu, C. Chen, L. Jin, R. Yang, Q. Wang, S. Zhou, R. Wang, H. Liu, Y. Luo, Y. Liu, G. Shao, H. Li, Z. Tao, Y. Yang, Z. Deng, B. Liu, Z. Ma, Y. Zhang, G. Shi, T. T. Y. Lam, J. T. Wu, G. F. Gao, B. J. Cowling, B. Yang, G. M. Leung and Z. Feng (2020). "Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia." N Engl J Med 382(13): 1199-1207.
 • Liu, C. Y., Y. Z. Yang, X. M. Zhang, X. Xu, Q. L. Dou, W. W. Zhang and A. S. Cheng (2020). "The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: A cross-sectional survey." Epidemiol Infect: 1-17.
 • Meng, L., F. Hua and Z. Bian (2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine." J Dent Res 99(5): 481-487.
 • Patel, J. (2020). "Transmission routes of SARS-CoV-2." J Dent Sci. Pennycook, G., McPhetres, J., Zhang, Y., & Rand, D. G. (2020, 17 March). "Fighting COVID-19 misinformation on social media: Experimental evidence for a scalable accuracy nudge intervention." PsyArXiv.
 • Rice, R. E. (2006). "Influences, usage, and outcomes of Internet health information searching: multivariate results from the Pew surveys." Int J Med Inform 75(1): 8-28.
 • Shanafelt, T., J. Ripp and M. Trockel (2020). "Understanding and Addressing Sources of Anxiety Among Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic." Jama.
 • Xiao, Y. and M. E. Torok (2020). "Taking the right measures to control COVID-19." Lancet Infect Dis 20(5): 523-524.
 • Zhang, Z., L. Zhang and Y. Wang (2020). "COVID-19 indirect contact transmission through the oral mucosa must not be ignored." J Oral Pathol Med 49(5): 450-451.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5439-6598
Author: Serap KESKİN TUNÇ (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4281-5913
Author: Mehmet Emin TOPRAK
Institution: Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 29, 2020
Acceptance Date : July 6, 2020
Publication Date : September 29, 2020

Bibtex @research article { vansaglik745350, journal = {Van Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5072}, eissn = {2667-5072}, address = {Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Van}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {33 - 38}, doi = {}, title = {Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Keski̇n Tunç, Serap and Toprak, Mehmet Emin} }
APA Keski̇n Tunç, S , Toprak, M . (2020). Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 13 (COVID-19 Özel Sayı) , 33-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vansaglik/issue/56982/745350
MLA Keski̇n Tunç, S , Toprak, M . "Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi" . Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 33-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vansaglik/issue/56982/745350>
Chicago Keski̇n Tunç, S , Toprak, M . "Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi". Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 33-38
RIS TY - JOUR T1 - Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi AU - Serap Keski̇n Tunç , Mehmet Emin Toprak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Van Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 38 VL - 13 IS - COVID-19 Özel Sayı SN - 2667-5072-2667-5072 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Van Sağlık Bilimleri Dergisi Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi %A Serap Keski̇n Tunç , Mehmet Emin Toprak %T Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Van Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2667-5072-2667-5072 %V 13 %N COVID-19 Özel Sayı %R %U
ISNAD Keski̇n Tunç, Serap , Toprak, Mehmet Emin . "Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi". Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 / COVID-19 Özel Sayı (September 2020): 33-38 .
AMA Keski̇n Tunç S , Toprak M . Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi. Van Sağ Bil Derg. 2020; 13(COVID-19 Özel Sayı): 33-38.
Vancouver Keski̇n Tunç S , Toprak M . Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi. Van Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 13(COVID-19 Özel Sayı): 33-38.