Van Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5072 | e-ISSN 2667-5072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/saglikbilimleri/11459


Van Sağlık Bilimleri Dergisi, tıp, veteriner, diş hekimliği, eczacılık ve hemşirelik alanında, orijinal makale, derleme ve olgu sunumu ve editöre mektuplar yayınlayan; hakemli, bilimsel, akademik bir dergidir. Eski adı "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi"dir. Yılda 3 sayı yayınlanmaktadır. Van Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-5072 | e-ISSN 2667-5072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/saglikbilimleri/11459
Kapak Resmi


Van Sağlık Bilimleri Dergisi, tıp, veteriner, diş hekimliği, eczacılık ve hemşirelik alanında, orijinal makale, derleme ve olgu sunumu ve editöre mektuplar yayınlayan; hakemli, bilimsel, akademik bir dergidir. Eski adı "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi"dir. Yılda 3 sayı yayınlanmaktadır.