Van Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5072 | e-ISSN 2667-5072 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/saglikbilimleri/11459


Van Sağlık Bilimleri Dergisi; diş hekimliği, eczacılık, tıp, veteriner ve diğer sağlık bilimleri alanlarında, orijinal makale, derleme ve olgu sunumu ve editöre mektuplar yayınlayan; hakemli, bilimsel, akademik, açık erişimli bir dergidir. Eski adı "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi"dir. Yılda 3 sayı yayınlanmaktadır. Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranmaktadır. 


Van Sağlık Bilimleri Dergisi "COVID-19" Özel Sayısı yayınlanmıştır. 


Van Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-5072 | e-ISSN 2667-5072 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/saglikbilimleri/11459
Kapak Resmi


Van Sağlık Bilimleri Dergisi; diş hekimliği, eczacılık, tıp, veteriner ve diğer sağlık bilimleri alanlarında, orijinal makale, derleme ve olgu sunumu ve editöre mektuplar yayınlayan; hakemli, bilimsel, akademik, açık erişimli bir dergidir. Eski adı "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi"dir. Yılda 3 sayı yayınlanmaktadır. Ulusal ve Uluslararası indekslerde taranmaktadır. 


Van Sağlık Bilimleri Dergisi "COVID-19" Özel Sayısı yayınlanmıştır. 


COVID-19 Özel Sayı Son Sayı
Cilt 13 - Sayı COVID-19 Özel Sayı - 29 Eyl 2020
 1. Diş Hekimlerinin Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 9
  Ahu DİKİLİTAŞ , Fatih KARAASLAN
 2. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ EV KARANTİNASINDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
  Sayfalar 10 - 18
  Ercan TURAL
 3. Evaluation of Patients Diagnosed with COVID-19
  Sayfalar 19 - 28
  Muhammed Semih GEDİK , Hakan HAKKOYMAZ , Nuri Mehmet BASAN
 4. TÜRKİYE’DEKİ YENİ KORONAVİRÜS (2019-NCOV) VAKA SAYISININ SEYRİ İÇİN İSTATİSTİK MODEL YAKLAŞIMI
  Sayfalar 29 - 32
  Sıddık KESKİN , Canan DEMİR , Yıldırım DEMİR
 5. Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 33 - 38
  Serap KESKİN TUNÇ , Mehmet Emin TOPRAK
 6. Evaluation of Worldwide Internet Data on Dental and Orthodontic Treatments in the COVID-19 Pandemic Process: A Google Trends Analysis
  Sayfalar 39 - 44
  Burak KALE , Muhammed Hilmi BUYUKCAVUS
 7. Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği
  Sayfalar 45 - 52
  Canan BİRİMOGLU OKUYAN , Fatma KARASU , Filiz POLAT
 8. YENİ CORONAVİRÜS COVID-19 VE DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Sayfalar 59 - 68
  Hacer ŞAHİN AYDINYURT , Cem TAŞKIN , Kübra ESKİN
 9. COVID-19 Pandemi Sürecinde Medyanın 3-18 Yaş Arasındaki Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Psikolojik Etkisinin Önlenmesi
  Sayfalar 69 - 75
  Abdullah SARMAN , Suat TUNCAY , Emine SARMAN
 10. SARS-CoV-2 Enfeksiyonu (COVID-19) ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
  Sayfalar 76 - 84
  Hatice YILDIZ , Ali Rıza BABAOĞLU
 11. The implications of COVID-19 pandemic on the Turkish and European socio-economic life stander
  Sayfalar 85 - 91
  Oruç YUNUSOĞLU , Sara DZHAFAR
 12. COVİD-19 Pandemisinin Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Döneme Etkileri ve Sürecin Yönetimi
  Sayfalar 92 - 99
  Esra YILMAZ , Nurcan ÇAĞLAYAN , Saadet YAZICI
 13. COVİD -19 HASTASI VE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 53 - 58
  Fatma KARASU , Aysel DOĞAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1300-7866 1995-2020