Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği

Canan BİRİMOGLU OKUYAN [1] , Fatma KARASU [2] , Filiz POLAT [3]


Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinde COVID-19’a maruz kalma korkusunun sağlık kaygısı düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri dijital ortamdan elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmeyerek Mayıs 2020 tarihinde araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 305 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama formu olarak sosyo-demografik özellikler, COVD-19 salgınından etkilenme durumlarını içeren sorular ve ‘’Sağlık Kaygısı Düzeyi Envanteri” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız gruplarda t ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul izni alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %67.9’u eğlence ve sosyal hayatından uzaklaşmanın kendilerini en çok etkileyen durum olduğu ve %66.6’sının salgın sürecinde en fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin salgın nedeniyle evde kalmaktan etkilenme, sıkıntılı, üzgün, bunalmış, sinirli, gergin-kızgın-öfkeli, virüs bulaşma korkusu, ölüm korkusu, gelecek konusunda endişeli-kaygılı durumları ile sağlık anksiyetesi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli fark saptanmıştır (p < 0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin salgın sürecindeki sağlık kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, öğrencilerin salgın nedeniyle evde kalmaktan olumsuz etkilendikleri, kendilerini bunalmış ve gergin hissettikleri, virüs bulaşma ve ölüm korkusu yaşadıkları bulunmuştur.
COVID-19, hemşirelik öğrencileri, sağlık kaygısı
 • Asmundson GJG, Taylor S. How health anxiety influences responses to viral outbreaks like COVID-19: What all decision-makers, health authorities, and health care professionals need to know. J Anxiety Disord. 2020;71:102211. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102211
 • Atay L. COVID-19 salgını ve turizme etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 2020;17(1):168-172.
 • Aydemir Ö, Kırpınar İ, Satı T, Uykur B, Cengisiz C. Sağlık anksiyetesi ölçeği’nin türkçe için güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi 2013;50:325-331. doi: 10.4274/npa.y6383
 • Carpenito-Moyet LJ. Hemişirelik tanıları el kitabı. (Erdemir F. Ed.) (1. Basım). İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2012. Jimenez C, Navia-Osorio PM, Diaz CV. Stress and health in novice and experienced nursing students. Journal of Advanced Nursing 2010;66(2):442–455. http://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05183.x
 • Chai J. Countermeasures to reduce psychological stress of nurses in SARS ward. Journal of Peking University (Health Sciences), 2003;S1:156.
 • Çırakoğlu OC. Domuz Gribi (H1N1) salgınıyla ilişkili algıların, kaygı ve kaçınma düzeyi değişkenleri bağlamında incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 2011;26(67): 9-64.
 • Hedman E, Axelsson E, Andersson E, Lekander M, Ljótsson B. Exposure-based cognitive-behavioural therapy via the internet and as bibliotherapy for somatic symptom disorder and illness anxiety disorder: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2016;209(5):407-413.
 • Huang L, Xu F, Liu H. Emotional responses and coping strategies of nurses and nursing college students during COVID-19 outbreak. MedRxiv the Preprint Server for Health Sciences 2020. Doi: 10.1101/2020.03.05.20031898
 • Khodabakhshi-koolaee A. Living in Home Quarantine: Analyzing Psychological Experiences of College Students during Covid-19 pandemic. J Mil Med. 2020;22(2):130-138.
 • Klein GJ, Krouse M, Lowe K. Using healing touch to help juniornursing students with their anxiety. 25th International Nursing Research Congress, 2014. Retrieved from http://www.nursinglibrary.org/vhl/handle/10755/335129
 • Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus Infected Pneumonia. N Engl J Med 2020;382:1199. doi: 10.1056/NEJMoa2001316
 • Liu N, Zhang F, Wei C, Jia Y, Shang Z, Sun L, et al. Prevalence and predictors of PTSS during COVID-19 outbreak in China hardest-hit areas: Gender differences matter. Psychiatry Research 2020;287:112921. doi: 10.1016/j.psychres.2020.112921
 • Mahase E. China coronavirus: What do we know so far? BMJ 2020;368:m308. doi: 10.1136/bmj.m308
 • Newby J, O'Moore K, Tang S, Christensen H, Faasse K. Acute mental health responses during the 5 COVID-19 pandemic in Australia. MedRxiv the Preprint Server for Health Sciences 2020. doi: 10.1101/2020.05.03.20089961
 • Salkovskis PM, Rimes KA, Warwick HM, Clark DM. The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine 2002;32(5):843-53. doi: 10.1017/s0033291702005822
 • Şimşekoğlu N, Mayda AS. Bir üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık kaygısı düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;6(1):19-29.
 • Taylor S. The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease. Cambridge Scholars Publishing. 2019. https://www.cambridgescholars.com/download/sample/65716
 • Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry. Advance online publication. 2020. doi:10.1177/002076402091521219
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, https://covid19. saglik.gov.tr/ (Erişim Tarihi:29.05.2020 )
 • Üstün Ç, Özçiftçi S. COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 2020;25(Ek Sayı):1142-153.
 • Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: A modelling study. Lancet 2020;395:689-697.
 • Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature 2020;579:270-273.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7339-6072
Author: Canan BİRİMOGLU OKUYAN (Primary Author)
Institution: Western Ontario Universitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7347-0981
Author: Fatma KARASU
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8326-9504
Author: Filiz POLAT
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 30, 2020
Acceptance Date : July 21, 2020
Publication Date : September 29, 2020

Bibtex @research article { vansaglik745441, journal = {Van Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5072}, eissn = {2667-5072}, address = {Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Van}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {45 - 52}, doi = {}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği}, key = {cite}, author = {Bi̇ri̇moglu Okuyan, Canan and Karasu, Fatma and Polat, Filiz} }
APA Bi̇ri̇moglu Okuyan, C , Karasu, F , Polat, F . (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 13 (COVID-19 Özel Sayı) , 45-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vansaglik/issue/56982/745441
MLA Bi̇ri̇moglu Okuyan, C , Karasu, F , Polat, F . "Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği" . Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 45-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vansaglik/issue/56982/745441>
Chicago Bi̇ri̇moglu Okuyan, C , Karasu, F , Polat, F . "Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği". Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 45-52
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği AU - Canan Bi̇ri̇moglu Okuyan , Fatma Karasu , Filiz Polat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Van Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 52 VL - 13 IS - COVID-19 Özel Sayı SN - 2667-5072-2667-5072 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Van Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği %A Canan Bi̇ri̇moglu Okuyan , Fatma Karasu , Filiz Polat %T Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği %D 2020 %J Van Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2667-5072-2667-5072 %V 13 %N COVID-19 Özel Sayı %R %U
ISNAD Bi̇ri̇moglu Okuyan, Canan , Karasu, Fatma , Polat, Filiz . "Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği". Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 / COVID-19 Özel Sayı (September 2020): 45-52 .
AMA Bi̇ri̇moglu Okuyan C , Karasu F , Polat F . Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği. Van Sağ Bil Derg. 2020; 13(COVID-19 Özel Sayı): 45-52.
Vancouver Bi̇ri̇moglu Okuyan C , Karasu F , Polat F . Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği. Van Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 13(COVID-19 Özel Sayı): 45-52.