PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bafra Koyununun (Sakız × Karayaka G1) Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Şartlarında Büyüme Özellikleri

Year 2015, Volume 26, Issue 2, 93 - 99, 01.08.2015

Abstract

Bu çalışmada Bafra koyunlarının Iğdır Aralık Kazım Karabekir Tarım İşletmesi şartlarında büyüme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Kazım Karabekir Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Bafra kuzular kullanılmış, çalışma, işletme bakım ve besleme şartlarında yürütülmüştür. Kuzular doğduktan sonra kurutulup, 24 saat içinde hassas terazi ile tartılarak numara takılmış ve her kuzunun doğum tarihi, doğum ağırlığı, cinsiyeti kaydedilmiştir. Kuzuların 3 aylık yaşa kadar iki haftada bir, daha sonra 6 aylık yaşa kadar ayda bir kez canlı ağırlıkları ve vücut ölçüleri (cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs derinliği, göğüs çevresi) alınmıştır. Kuzularda 0, 30, 60, 75, 120 ve 180. günlerde canlı ağırlık, göğüs çevresi, vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, göğüs derinliği ölçüleri sırasıyla 3.22±0.06, 6.45±0.13, 9.58±0.23, 12.28±0.28, 15.93±0.47, 22.32±0.67 kg; 33.85±0.22, 43.31±0.27, 49.77±0.40, 53.59±0.51, 60.30±0.76, 68.75±0.83 cm; 29.24±0.23, 39.41±0.29, 44.17±0.35, 48.07±0.39, 50.56±0.54, 57.89±0.69 cm; 34.21±0.25, 40.85±0.24, 45.51±0.31, 46.72±0.34, 48.44±0.37, 54.04±0.44 cm; 11.52±0.09, 16.35±0.12, 18.54±0.16, 19.27±0.17, 20.12±0.21, 23.45±0.26 cm olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, Bafra kuzulardan elde edilen büyüme özelliklerinin ırk standartlarına göre düşük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte elde edilen parametreler ışığında Bafra koyununun zamanla bölge şartlarına adaptasyonunun artacağı ancak işletme bakım ve besleme şartlarının iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir

References

 • Adıgüzel S, Aksoy AR (2008). Kazım Karabekir Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Bafra (Sakız × Karayaka G1) koyunlarında döl verimi özellikleri ile sıfat dönemi canlı ağırlık ve bazı vücut ölçüleri, II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. Kongre Özet Kitabı, Erzurum. 3-4 Temmuz.
 • Akcan A, Özbeyaz C, Çetin O (1988). Some production traits in a flock of Chios sheep at Boztepe State Farm. Doğa Vet ve Hayv Derg, 12, 99-112.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C, Ünal N, Avcı M (2000). Kuzu eti üretimine uygun ana ve baba hatlarının geliştirilmesinde Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık koyun ırklarından yararlanma imkanları, I. Akkaraman koyunlarda döl verimi, Akkaraman, Sakız × Akkaraman F1 ve Kıvırcık × Akkaraman F1 kuzularda yaşama gücü ve büyüme. Turk J Vet Anim Sci, 24, 71-79.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C (1999). Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. 1. baskı. Kariyer Matbaacılık. Ankara.
 • Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F, Özbeyaz C, Aytaç M (2002). Karayaka ve Bafra (Sakız × Karayaka G1) koyunlarının Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü şartlarına uyum kabiliyeti. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 42, 1, 11-24.
 • Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F (2005). The effects of early age mating on some production traits of Bafra ( Chios × Karayaka B1 ) Sheep. Turk J Vet Anim Sci, 29, 531-536.
 • Akçapınar H, Ünal N, Özbeyaz C (2001). Kuzu Eti Üretimine Uygun Ana ve Baba Hatlarının Geliştirilmesinde Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık Irklarından Yararlanma İmkanları, II. Kuzularda Bazı Vücut Ölçüleri ve Toklularda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 41, 1, 25-34.
 • Akçapınar H (2000). Koyun Yetiştiriciliği. Yenilenmiş 2. Baskı, İsmat Matbaacılık, ISBN: 975-96978-1-5, Ankara.
 • Alexandridis C, Michailidis J, Michailidis V, Gabrilidis GT, Papadopoulos T, Nicolaou E, Mantzios A, Triandafilidis D,
 • Agoritsas P, Hatjiminaoglu J (1989). Dairy performance and growth in the Grek sheep breeds Chios, Kymi, Vlakhiko and Florina (preliminary results). EUR Publication. No. 1189, pp. 470-481.
 • Alpan O, Aksoy AR (2009). Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 5. Baskı. Zafer Matbaacılık. Erzurum.
 • Altınel A, Evrim M, Özcan M, Başpınar H, Deligözoğlu F (1998). Sakız, Kıvırcık ve Alman Siyah Başlı koyun ırkları arasındaki melezlemeler ile kaliteli kesim kuzuları elde etme olanaklarının araştırılması. Turk J Vet Anim Sci, 22, 257-265.
 • Anonim (2008). Bafra Koyunu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Erişim: http:// www. tarim.gov.tr/sanal_kutuphane2/tigem_tarimsalegitim /bafrakoyunu.pdf. Erişim Tarihi: 29.02.2008.
 • Atasoy F, Ünal N, Akçapınar H, Mundan D (2003). Karayaka ve Bafra ( Sakız × Karayaka G1) koyunlarda bazı verim özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 27, 259-264.
 • Ceyhan A, Erdoğan İ, Sezenler T (2007). Gen kaynağı olarak korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyun ırklarının bazı verim özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fak Derg, 4, 2, 211-218.
 • DPT (2001). VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu. Ankara.
 • Esen F, Yıldız N (2000). Akkaraman, Sakız × Akkaraman Melez (F1 ) kuzularda verim özellikleri, I. Büyüme, yaşama gücü, vücut ölçüleri. Turk J Vet Anim Sci, 24, 223-231.
 • Mundan D, Özbeyaz C (2004). Akkaraman, Kıvırcık × Akkaraman G1 ve Sakız × Akkaraman G1 koyunlarda süt verim özellikleri ile kuzularda büyüme ve yaşama gücü. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 44, 2, 23-35.
 • TUİK (2014). TUİK Haber Bülteni. http://www.turkiyekoyunkeci.org/ HaberOku.aspx? Haberld=201. Erişim Tarihi: 09.03.2015.
 • Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Erdoğan M (2003). Karayaka ve Bafra (Sakız × Karayaka G1) koyunlarda döl verimi, kuzularda yaşama gücü ve büyüme. Turk J Vet Anim Sci, 27, 265-272.

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

Year 2015, Volume 26, Issue 2, 93 - 99, 01.08.2015

Abstract

Study was conducted to define the growth traits of Bafra sheep reared in Iğdır-Aralık-Kazım Karabekir Agriculture centre. In research used Bafra lambs reared in Kazım Karabekir Agriculture centre, study were maked in management and feeding factors of Agriculture centre. Lambs were dried and ear-tagged just after the birth. Birth weight of each lamb were defined within 24 hours and recorded with birth date and sex. Live weight and body measurements (wither height, body length, chest depth and heart girth) of the lambs were taken once in fortnight in 3 months period. After 3th month same measurement were recorded once a month until 6th months. Live weight and body measurements (chest girth, body length, wither height, chest depth) of the lambs in days of 0, 30, 60, 75, 120 and 180 were defined as 3.22±0.06, 6.45±0.13, 9.58±0.23, 12.28±0.28, 15.93±0.47, 22.32±0.67 kg; 33.85±0.22, 43.31±0.27, 49.77±0.40, 53.59±0.51, 60.30±0.76, 68.75±0.83 cm; 29.24±0.23, 39.41±0.29, 44.17±0.35, 48.07±0.39, 50.56±0.54, 57.89±0.69 cm; 34.21±0.25, 40.85±0.24, 45.51±0.31, 46.72±0.34, 48.44±0.37, 54.04±0.44 cm; 11.52±0.09, 16.35±0.12, 18.54±0.16, 19.27±0.17, 20.12±0.21, 23.45±0.26. As conclusion; defined growth traits were lower than the breed standards. But it was thought that, Bafra sheep will adopt the environment with the help of better management and feeding conditions

References

 • Adıgüzel S, Aksoy AR (2008). Kazım Karabekir Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Bafra (Sakız × Karayaka G1) koyunlarında döl verimi özellikleri ile sıfat dönemi canlı ağırlık ve bazı vücut ölçüleri, II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi. Kongre Özet Kitabı, Erzurum. 3-4 Temmuz.
 • Akcan A, Özbeyaz C, Çetin O (1988). Some production traits in a flock of Chios sheep at Boztepe State Farm. Doğa Vet ve Hayv Derg, 12, 99-112.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C, Ünal N, Avcı M (2000). Kuzu eti üretimine uygun ana ve baba hatlarının geliştirilmesinde Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık koyun ırklarından yararlanma imkanları, I. Akkaraman koyunlarda döl verimi, Akkaraman, Sakız × Akkaraman F1 ve Kıvırcık × Akkaraman F1 kuzularda yaşama gücü ve büyüme. Turk J Vet Anim Sci, 24, 71-79.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C (1999). Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. 1. baskı. Kariyer Matbaacılık. Ankara.
 • Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F, Özbeyaz C, Aytaç M (2002). Karayaka ve Bafra (Sakız × Karayaka G1) koyunlarının Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü şartlarına uyum kabiliyeti. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 42, 1, 11-24.
 • Akçapınar H, Ünal N, Atasoy F (2005). The effects of early age mating on some production traits of Bafra ( Chios × Karayaka B1 ) Sheep. Turk J Vet Anim Sci, 29, 531-536.
 • Akçapınar H, Ünal N, Özbeyaz C (2001). Kuzu Eti Üretimine Uygun Ana ve Baba Hatlarının Geliştirilmesinde Akkaraman, Sakız ve Kıvırcık Irklarından Yararlanma İmkanları, II. Kuzularda Bazı Vücut Ölçüleri ve Toklularda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 41, 1, 25-34.
 • Akçapınar H (2000). Koyun Yetiştiriciliği. Yenilenmiş 2. Baskı, İsmat Matbaacılık, ISBN: 975-96978-1-5, Ankara.
 • Alexandridis C, Michailidis J, Michailidis V, Gabrilidis GT, Papadopoulos T, Nicolaou E, Mantzios A, Triandafilidis D,
 • Agoritsas P, Hatjiminaoglu J (1989). Dairy performance and growth in the Grek sheep breeds Chios, Kymi, Vlakhiko and Florina (preliminary results). EUR Publication. No. 1189, pp. 470-481.
 • Alpan O, Aksoy AR (2009). Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 5. Baskı. Zafer Matbaacılık. Erzurum.
 • Altınel A, Evrim M, Özcan M, Başpınar H, Deligözoğlu F (1998). Sakız, Kıvırcık ve Alman Siyah Başlı koyun ırkları arasındaki melezlemeler ile kaliteli kesim kuzuları elde etme olanaklarının araştırılması. Turk J Vet Anim Sci, 22, 257-265.
 • Anonim (2008). Bafra Koyunu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Erişim: http:// www. tarim.gov.tr/sanal_kutuphane2/tigem_tarimsalegitim /bafrakoyunu.pdf. Erişim Tarihi: 29.02.2008.
 • Atasoy F, Ünal N, Akçapınar H, Mundan D (2003). Karayaka ve Bafra ( Sakız × Karayaka G1) koyunlarda bazı verim özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 27, 259-264.
 • Ceyhan A, Erdoğan İ, Sezenler T (2007). Gen kaynağı olarak korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyun ırklarının bazı verim özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fak Derg, 4, 2, 211-218.
 • DPT (2001). VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu. Ankara.
 • Esen F, Yıldız N (2000). Akkaraman, Sakız × Akkaraman Melez (F1 ) kuzularda verim özellikleri, I. Büyüme, yaşama gücü, vücut ölçüleri. Turk J Vet Anim Sci, 24, 223-231.
 • Mundan D, Özbeyaz C (2004). Akkaraman, Kıvırcık × Akkaraman G1 ve Sakız × Akkaraman G1 koyunlarda süt verim özellikleri ile kuzularda büyüme ve yaşama gücü. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 44, 2, 23-35.
 • TUİK (2014). TUİK Haber Bülteni. http://www.turkiyekoyunkeci.org/ HaberOku.aspx? Haberld=201. Erişim Tarihi: 09.03.2015.
 • Ünal N, Atasoy F, Akçapınar H, Erdoğan M (2003). Karayaka ve Bafra (Sakız × Karayaka G1) koyunlarda döl verimi, kuzularda yaşama gücü ve büyüme. Turk J Vet Anim Sci, 27, 265-272.

Details

Other ID JA79AS59MJ
Journal Section Articles
Authors

Serpil ADIGÜZEL IŞIK This is me


Ali Rıza AKSOY This is me

Publication Date August 1, 2015
Submission Date August 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 26, Issue 2

Cite

Bibtex @ { vanvetj251007, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2015}, volume = {26}, number = {2}, pages = {93 - 99}, title = {The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre}, key = {cite}, author = {Adıgüzel Işık, Serpil and Aksoy, Ali Rıza} }
APA Adıgüzel Işık, S. & Aksoy, A. R. (2015). The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre . Van Veterinary Journal , 26 (2) , 93-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/23560/251007
MLA Adıgüzel Işık, S. , Aksoy, A. R. "The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre" . Van Veterinary Journal 26 (2015 ): 93-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/23560/251007>
Chicago Adıgüzel Işık, S. , Aksoy, A. R. "The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre". Van Veterinary Journal 26 (2015 ): 93-99
RIS TY - JOUR T1 - The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre AU - SerpilAdıgüzel Işık, Ali RızaAksoy Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 99 VL - 26 IS - 2 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre %A Serpil Adıgüzel Işık , Ali Rıza Aksoy %T The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre %D 2015 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Adıgüzel Işık, Serpil , Aksoy, Ali Rıza . "The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre". Van Veterinary Journal 26 / 2 (August 2015): 93-99 .
AMA Adıgüzel Işık S. , Aksoy A. R. The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre. Van Vet J. 2015; 26(2): 93-99.
Vancouver Adıgüzel Işık S. , Aksoy A. R. The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre. Van Veterinary Journal. 2015; 26(2): 93-99.
IEEE S. Adıgüzel Işık and A. R. Aksoy , "The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre", Van Veterinary Journal, vol. 26, no. 2, pp. 93-99, Aug. 2015

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License